Heves Megyei Hírlap, 2007. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

2007-05-02 / 101. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2007. MÁJUS 2., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Szőlész-borász versenyen bizonyíthattak az egri fiatalok Az Európai Unió 18-25 éves szakképzős fiataljai számára szervez szakmai versenyeket az Europea. Az első ilyen jellegű megmérettetésre tavaly Ausztri­ában került sor. Idén már szak­mánként különböző országok­ban bonyolították le a megmé­rettetést. Mint azt Nagyné Pataki Piros­ka, az egri Kereskedelmi, Mező- gazdasági, Vendéglátóipari Szak­közép- és Szakiskola igazgatója lapunknak elmondta: a szőlészek és borászok második seregszem­léjét így Spanyolorszában, Ju- milla városában bonyolították le. A szakmát tíz ország negyven di­ákja képviselte. A verseny angol nyelven folyt, az elméleti teszt­kérdések az általános szőlőmű­velési, borászati technológiai is­meretekre, illetve a spanyol sző­lőművelésre és borkészítésre vo­natkoztak. A gyakorlati feladat pedig szűrés, palackozás, labora­tóriumi borminősítés, valamint érzékszervi borbírálat volt. Hazánkat az egri oktatási in­tézmény végzős borász tanulója, Csáki Ádám és volt vincellér ta­nulója, Jakab József jól felkészül­ten képviselte. Felkészítő taná­ruk Harasztiné Lajtár Klára szaktanácsadó volt, aki a zsűri munkájában is részt vett. ■ Nézzék is meg mindazt, amit ajánlanak a tónál Folytatás az 1. oldalról A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Ta­nács ezért a napokban - szakér­tő vezető irányításával - csónak­túrára hívta a Village+ védjegy használatára jogosult 158 helyi szolgáltatót és vállalkozót. A résztvevők a kiránduláson nem csak a tó védettséget élvező belső víztereivel, de egymással és egy­más tevékenységével alaposab­ban is megismerkedhettek. A program nem titkolt célja volt az is, hogy az információcsere révén ajánlani tudják egymás szolgálta­tásait a látnivalót, tevékenységet, a szórakozást kereső utazók szá­mára. A szakemberek szerint ez elősegítheti a tó térségében eltöl­tött vendégéjszakák számának növekedését is. ■ Majális sörrel, virslivel, vurstlival május í. Erdőben landolt egy kétszemélyes motoros vitorlázó a Pipis-hegyen * Gyöngyösön, a főtéren fellépett a Kossuth-díjas Kaláka Együttes is Mozgás után természetesen jólesik a bor, no és persze a muzsikaszó. Cigányzene is várta az egri Szépasszony-völgybe kilátogató vendégeket. Gyöngyfűzés a napfényben. Kézműves-foglalkozások is várták a kicsiket. A hatvani szülők finom falatokkal szereztek örömet csemetéiknek A gyerekek körében mint mindig, most is népszerű volt a sergő Édes ünnep. Családi majális az egyik kedvenccel, a vattacukorral. Hevesen a május elsejei progra­mok már hétfőn megkezdődtek. A város lakosai udvari muzsiká­ra ébredhettek, majd a Népmű­vészeti és Háziipari Szövetkezet udvarán megnyílt a kézműves udvar­ház. A nap fő att­rakciója a Radics- kúria megnyitása volt, ahol helyet ka­pott a szövetkezet ötvenéves nép­rajzi gyűjtése. (További részletek az 5. oldalon.) Hatvanban kétnapos fesztivál­lal indult a hét. Hétfőn az autósok foglalták el a Népkertet. Kedden ugyancsak benépesült a liget, hi­szen az önkormányzat immár a negyedik alkalommal rendezte meg országos főzőversenyét. A Béniké László mesterszakács ál­tal vezetett zsűri nem volt köny- nyű helyzetben, hiszen minden eddiginél több, csaknem hetven nevező csapat bizonyíthatta rá­termettségét, tudását. Istenmezején idén ötödik alka­lommal rendezték meg a Brutá­lis majális elnevezésű egész na­pos programot. Hétfőn délelőtt kispályás labdarúgó-mérkőzése­ken mérhették össze tudásukat a nevezők, s ezzel párhuzamosan főzőversenyt rendeztek. Délután különböző színpadi produkciók, majorett-bemutató, valamint íjászverseny színesí­tették a programot. A munkásosztály harci seregszemléje helyett sokkal in­kább egyfajta családi nap várta a gyöngyösi főtéren majálisozókat. Bár a program há­zigazdája az MSZP helyi szerve­zete volt, a politika nem nyomta rá bélyegét a rendezvényre. A meghatározó a szórakoztatás volt, táncos, zenés produkciók váltották egymást. Helyi együtte­sek éppúgy igyekeztek hozzájá­rulni a jó hangulathoz, mint a Ka­lákái, vagy éppen a lapzártakor fellépő Apostol együttes. A Pipis-hegyen idén is megren­dezték a repülőmajálist. Sajnos, egy baleset is történt itt: az erdő­ben landolt egy motoros vitorlázó. A gépen ketten utaztak, a lapzár­tánkkor kapott hírek szerint sze­mélyi sérülés nem történt. ■ Fotó: Gál Gábor, Suha Péter, Tari Ottó ■ Két könnyebb sérültje volt a Pipis-hegyi re­pülőbalesetnek. A csábítás egyik trükkje: hastánc­bemutató az egri színpadon Igen, igen. Természetesen piros lufi is dukált a munka ünnepéhez. Aranytőke: többen jöttek, jobb borokat hoztak térségi seregszemle Szakmai tapasztalatcserére is lehetőséget adott a megmérettetés Éjjel permetezik a megyeszékhely vadgesztenyefáit Folytatás az 1. oldalról A borszemle termelői és verseny­bor kategóriában zajlott. Az előb­biben 49 gazda 98 borral (41 vö­rös-, 49 fehérborral és 8 rozéval) indult, míg az utóbbiba 31 borá­szat 146 borral (75 vörös-, 60 fe­hérborral és 11 rozéval) nevezett be. A termelőknél 3 arany-, 18 ezüst-és 29 bronzérem született, a versenyborok között pedig 24 arany- és 26 ezüstérem talált gaz­dára. A borok megmérettetése mellett szakmai eszmecserére is kiváló lehetőséget adott az Aranytőke, melynek jövőre más település lesz a házigazdája. Az ünnepség keretében kiosz­tották a különdíjakat is. E szerint a legjobb termelői fehérbor Ko­vács Imre 2006-os Cserszegi fű­szerese lett, a legjobb fehér ver­senybornak Gál Lajos 2004-es Egerszóláti Olaszrizlingjét, a leg­jobb rozébornak a Varga Borba­rát Kft. 2006-os Kékfrankos rozéját, a legjobb termelői vörös­bornak Szuromi Mihály. 2006- os Kékfrankosát, míg a legjobb vörös versenybornak Síké Ta­más 2003-as Egri Cabernet sauvignon-ját választották. A leg­eredményesebb termelő Szuromi Mihály lett, a legjobb fi­atal bortermelőnek pedig Balázs Andrást találták. Az Egri Borvldéki Tanács leg­jobb Egri Bikavérért járó külön- díját a Vincze Borászat 2003-as Csutorás Ferenc az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnökétől, Koncz Katalintól vehette át a legszebb fehérborért járó különdíjat Egri Bikavére kapta, az Egri Bor­barát Hölgyek Egyesületének a legszebb fehérborért járó elisme­rését pedig Csutorás Ferenc 2006-os Egerszóláti Olaszrizling- je. Az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend a legjobb Olaszriz- linget díjazta, ez Gál Lajos 2004- es Egerszóláti Olaszrizlingje lett. Különdíjat adott a Szépasszony- völgyi Vendégvárók Egyesülete is, amit Molnár László 2006-os Cabernet sauvignon-ja érdemelt ki. A Borbarátok Klubja különdí- ját a Varsányi Pincészet 2006-os Verpeléti Muscat ottonelje, az Eg­ri Borút Egyesület különdíjat pe­dig az Egri Korona Borház 2006- os Cabernet sauvignon-ja kapta. ■ K. G. A vadgesztenyelevél-aknázó- molyok ellen permetezi a me­gyeszékhely közterületein álló vadgesztenyefákat a Városgon­dozás Eger Kft. a polgármesteri hivatal megbízásából. A vegy­szeres védekezés a rajzások fi­gyelembevételével a május 2. és 4. közötti időszakban, 22 és 3 óra között várható. Ez azonban az időjárás függvényében későb­bi időpontra is csúszhat. A per­metezéskor senki ne tartózkod­jon gesztenyefák közelében, au­tóval ne parkoljon a fák alatt, a lakók csukják be az ablakaikat! A permetezőszerek méhekre nem, vizekre közepesen veszé­lyesek, élelmezés-egészségügyi várakozási idejük 14 nap. ■

Next

/
Thumbnails
Contents