Heves Megyei Hírlap, 2007. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-02 / 77. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu MEGYEI HIRIAP 2007. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ • XVIII. ÉVFOLYAM 77. SZÁM ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT f CT A A Ç APRIUSI SARC: MAR JÁRULEKOT "SSL A HAZAI NÉZŐK SZERETIK AZ EGZOTIKUS h nm nmn uuiinniuu* ELVESZTETTÉK FIGURÁKAT, HA VAN HUMORUK ►íooldal FlZt IA DOLGOZO NYUGDÍJAS ►?.oldal A VB-DÖNTŐT ►11. OLDAL AUTÓS MOTOROS OKTATÁS Marosy OKEV: 10-0181-04 Akkr.sz. 1044 322-540 EGY PERCBEN Utassy József díszpolgár lett Szombaton díszpolgári címmel várták haza falujába a Bükkszenterzsébetről elszármazott költőt, a hatvanhat éves Utassy Józsefet. ^2. oldal Segíthet majd a különosztály A gyöngyösi Bu­gát Pál Kórház vezetősége régóta tervezte ápolási osztály létesíté­sét, ami most megvalósulhat. ► 3. OLDAL TARTALOM 18 MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 MOZAIK 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottó 13. heti nyerőszámai Jokerszám: 7 49 63 64 72 699009 A hatos lottó 13. heti nyerőszámai Pótszám 2 13 14 18 32 45 37 IDŐJÁRÁS ” Ma ismét leleg, száraz és napos idő lesz. Említést érdemlő felhősödés csak délután alakul ki. A hőmérséklet délután 18 "C kö­rül várható. ►13. OLDAL A népfelkelésre emlékeztek A törökök elleni népfelkelés 186. évfordulója alka­lmából a görög kisebbségi önkor­mányzat nemzeti estet tartott. ►3. OLDAL VESZI A LAPOT? Emil született balek. Úgy is mondhat­juk, hogy egy lúzer, akivel mindig tör­ténik valami. Folyton lehet ugratni, az áprilisi tréfák legkedveltebb alanya. Nem volt még olyan bárgyú vicc az idők során, aminek Emil ne dőlt volna be. Az idén elhatározta: kivédi a hec- celődést, hogy április bolondjává te­gyék. Szerencséje is volt, a jeles nap vasárnapra esett. Magányos túrát szer­vezett a Bükkbe, hogy senkivel ne is találkozzék. Hogy, hogy nem, útja egy fakitermelés alatt álló erdőrész mellett vitt el. Amikor valaki jó hangosan azt kiáltotta: „Vigyázz, dől a fal”, Emil csak nagyot mosolygott: juszt se ugrat­ják be. (s. b. s.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Kovács János, tel.: 36/513-624, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410- 427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513-646, 06-30/471-66-76 Túrit ünnepelték Egerben onzott a megyeszékhelyi rendezvény autóverseny Tízezreké .... — mbwesw Sok ezer néző nagy örömére a Túri Tamás (balra), Tóth Imre páros nyerte a magyar ralibajnokság idénynyitó egri futamát Ragyogó időben, óriási érdek­lődés mellett aratott győzelmet a hét végi Eger-ralin Túri Ta­más és Tóth Imre. A hazai pá­lyán versenyző páros a tizen­három megrendezett gyorsasá­gi szakasz közül kilencen bizo­nyult a leggyorsabbnak. Az egri pilótára pénteken csúnyán ráijesztett a Skoda Fabia WRC, amely a nyitányon elhagyta a jobb hátsó kerekét. Szerencsére a mezőkövesdi reptéren megtartott esemény nem számított bele a végered­ménybe és az autó a hét vége to­vábbi részében tökéletesen mű­ködött. Tltriéknak már a szom­bati napon sikerült tekintélyes, 25,8 másodperces előnyt kiharcolni úgy, hogy a hét megrendezett speciálszakaszból hatot megnyertek. A szombati utolsó, nyolcadik szakaszt a nézők fe­gyelmezetlen viselkedése miatt törölték a programból. Egyéb probléma, baleset nem árnyé­kolta be a versenyt, amelyet - turisztikai jelentőségére tekin­tettel - a hevesi megyeszékhely önkormányzata is támogatott kétmillió forinttal. Az egri kö­zönség kedvencei vasárnap okos versenyzéssel be­osztották az előnyt, így délután három órakor ők gurulhattak fel el­sőként a Dobó téri céldobogóra. A második helyen'Benik Ba­lázs ért célba, aki rögtön az el­ső gyorsaságin beesett az árok­ba és mire kikecmergett onnan, 14 másodperces hátrányt sze­dett össze. A második napon jól hajrázott a 2006-os magyar baj­nok, hiszen négy gyorsasági szakaszt is nyert, de mindez csak arra volt elég, hogy Ford Focus WRC-jével 18,8 másod­percre megközelítse Túrit. Bénikén és Turin kívül másnak nem sikerült szakaszgyőzelmet aratnia a hét végén. Az A8-as kategóriában győ­zedelmeskedő Aschenbrenner György egyúttal az abszolút sorrend harmadik helyét is megszerezte a Mitsubishivel. ►9. OLDAL ■ A szombati utol­só szakaszt a fe­gyelmezetlen né­zők miatt a ren­dezők törölték. n mtmmm Júniusban iktathatják be az új egri érseket Június 9-én iktatják be hivata­lába Ternyák Csabát, az új eg­ri érseket - jelentette be a Ma­gyar Katolikus Püspöki Konfe­rencia illetékese. A püspöki konfe­rencia sajtóirodá­jának a tájékozta­tása szerint az említett napon az egri bazilikában tartandó ünnepi szentmise ke­retében veszi át Ternyák Csa­ba érsek az Egri Főegyházme­gye kormányzását. A Szent Ist­ván által 1004-ben alapított egyházmegyének Ternyák Csaba a 81. főpásztora és a 13. érseke. Az egri érsekség ha­zánk legnagyobb kiterjedésű, híveinek száma alapján pedig az Esztergom-Budapesti Ér­sekség után második legnépe­sebb egyházmegyéje. Az ér­sekség új vezető­jének a székfogla­lásáig apostoli ad­minisztrátorként, dr. Seregély Ist­ván nyugalmazott egri érsek irányít­ja a főegyházmegyét. A most távozó főpásztor 2006 márciu­sában a Vatikánban az Egyhá­zi Törvénykönyvnek megfele­lően mutatta be lemondását az Egri Főegyházmegye lelki­pásztori kormányzásáról, ezt a Szentatya március, 15-én el­fogadta. ■ ■ Az 1004-ben alapított egy­házmegyének Ternyák Csaba a 13. érseke. Az üzletek is előreállították az órát, a boltokban már húsvét van: a főtt-füstölt húsok és a csokinyulak közül egyelőre kevés „bűnbak” akadt. Heves megyében az ellenőrzések során eddig még nem buk­kantak komolyabb mennyiségű hibás, lejárt élelmiszerre a fogyasztó- védelmi szakemberek. Képünk illusztráció. ►CIKKÜNK A 2. OLDALON $ Születésnapi Y meglepetés: I minden T autó A beszerzési I áron! 1 £3-S Eger, Rákóczi u. 94. Tel: 537-370,30/636-4160 Fodor Gábor: Nem zárjuk le az Erzsébet-hidat Senkitől nem kérdeztem meg, hogy kire fog szavazni. A Heves megyei küldöttek tu­domásom szerint egy kivétel­lel engem támogattak - nyi­latkozta lapunknak Fodor Gá­bor, az SZDSZ ügyvivője. Bántja, hogy Horuczi Csaba, Eger volt alpolgármestere Kó- ka János csapatát erősítette, de túlteszi magát ezen.- Sok tekintetben győztese vagyok az elnökválasztásnak, hiszen sosem látott mérték­ben megerősödtem a pártban - összegezte szereplését Fo­dor Gábor. ► FOLYTATÁS A 2., RÉSZLETEK A 8. OLDALON VÉGKlAüUSiTÁS! Világszínvonalú márkás olasz, spanyol női- férfi- gyermek bőrcipök, sportcipők! _-95% I 1500 A kiárusítás ideje: 2007. április 2-8-ig. Nyitva tartás: 8-18-ig. Cím: Gyöngyös, Mátyás király u. 1. (A Fő térnél) Áprilisi tréfának szántuk az egri metró építését Értesülésünk szerint - mint azt vasárnapi lapszámunkban közöltük - egy kanadai, dél­koreai és maláj befektetőkből álló konzorcium metró építé­sét tervezi az Eger alatti pince- rendszerben. Mint a szigorúan titkos ügyről kiszivárgott, a La- josvárostól az Északi lakótele­pig húzódó vonalon tíz állomás lesz majd. A hír élénk érdeklődést vál­tott ki a helyi vállalkozók köré­ben, különös tekintettel arra a tényre, hogy a nagy volumenű beruházás terve - egyébként Habis László polgármester tudtával - éppen a hagyomá­nyosan jeles napon, április el­sején látott napvilágot. ■

Next

/
Thumbnails
Contents