Heves Megyei Hírlap, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

HEVES 2007. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK • XVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM MEGYEI ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT A STRESSZRE ES IDEGESKEDÉSRE VALÓ MEGSEM JÓN EGERBE AZ OLASZ K EGRIFIATAL0K HAJIAM NEM FELTÉTLENÜL GENETIKA, SZOMBATONKÉNT AZAZ ÖRÖKLŐDÉS KÉRDÉSE MILAN OREGFIUK-CSAPAÏA BUUZNI JÁRNAK EGY PERCBEN Lejárt kolbászból kerítés Szúkebb hazánkban a hiányosságok miatt összesen 1500 kilogrammnyi árut - édességet, húst - kellett kivon­ni a forgalomból. ►a. oldal Tabuk nélkül a szerelemről Sok lány álmodo­zik arról, hogy fehér lovon jön el érte a a herceg. Tinikorban a sze­relem megmoz­gatja a fantáziát. ►4. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 EGÉSZSÉG 9 KRIMI&BULVÁRl 0 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó nyerőszámai A skandináv lottó 5. heti gépi sorsolási! nyerőszámai 12 17 19 21 24 28 33 Kézi sorsolási! nyerőszámok 3 11 14 16 22 30 35 Lincshangulat a főutcán tiszanána Betondarabokkal támadtak rá a gázoló sofőrre IDŐJÁRÁS ***** *i Ma reggel hull a hó. Napközben néha eső is esik. Erősen felhős Idő lesz. Élénk, sőt gyakran erős nyu­gati, északnyugati szél fúj. Éjszaka vi­szont kiderül az ég. ► 11. OLDAL Aggódnak a diákjaikért Andornaktályán is azt szeretnék, ha helyben tanul­hatna továbbra is a nyolcvankét ál­talános iskolás. Úgy vélik: ez szol­gálná érdekeiket. ► 5. OLDAL Halálos gázolás. Az áldozat összeroncsolódott kerékpárját a helyszínelő rendőrök a nyomozás érdekében elszállítják a helyszínről. Halálos kimenetelű közlekedé­si baleset történt tegnap dél­után háromnegyed 4-kor Tiszanána főútján. Egy 67 éves helybeli roma férfi a kerékpár­ján unokái házához tartott. Az épület előtt már várta őt a 2 és a 20 éves unoka, akik szemta­núi voltak a tragédiának. A na­gyobbik elmondása szerint nagyapjuk bal kezével jelezte, hogy kanyarodni készül, ám a mögöttük jövő kisteherautó ezt figyelmen kívül hagyta. Az idős embert elcsapta. A koros férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a zuhanást követő­en a helyszínen meghalt. A csattanásra ki­rohanó családtagok körülvették a gázo­ló járművet, ám a benne ülők észlelték a vész­helyzetet, és lezárták a kocsit. A falubeliek elmondása szerint a percek alatt összesereglett ro­konok lapátokkal támadták meg a vétkes teherkocsit, amelynek az olda­lát ütlegelni kezd­ték. Szerencsére a kiskörei rendőrök az esettől mintegy kétszáz méterre el­lenőriztek. Azonnal a helyszínre siettek, ám a feldü­hödött tiszanánaiak rátámad­tak az intézkedő rendőrökre is. Mindezt a kisteherautóban ülő Pest megyei lakosok ter­mészetesen végig látták. Az egyre hevesebb ütközetet a he­vesi rendőrök helyszínre érke­zése akadályozta meg. Este 6 órakor még a helyszínen lát­hatóak voltak azok a kő- és be­tondarabok, amelyekkel be­verték a jármű oldalát, így pró­bálva meg hozzájutni a benne tartózkodókhoz. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON ■ A csattanásra kirohanó csa­ládtagok körül­vették a gázoló járművet. VESZI A LAPOT? Heves megye „fehér folt” az adóhivatal feketelistáján Az APEH honlapján újra közzé­tette azoknak az adózóknak a nevét, akiknél jogerős határo­zatban jelentős összegű adóhi­ányt állapított meg, és fizetési kötelezettségüket nem teljesí­tették határidőre. A listát ne­gyedévente teszik közzé. Ben­ne azokkal a magánszemélyek­kel, akik 10 milliós, és más adó­zókkal, amelyek 100 millió fo­rintot meghaladó összegű adó­hiánnyal érintettek, a megálla­pított adóhiány és jogkövetkez­mények összegével együtt. Ör­vendetes, hogy a legfrissebb adós „feketelistán” nem szere­pel megyénkbeli vállalkozás és magánszemély. ■ Ha sztrájk lesz, térségünkben is késnek a vonatok Ha a vasutasok pénteken reg­gel 8 és 9 óra között megtartják egyórás figyelmeztető sztrájk­jukat, megyénk állomásain is késésre számíthatnak az uta­sok. A jelzett időpontban a na­gyobb csomópontok közül Hat­vanban nyolc, Füzesabonyban pedig négy szerelvény indulá­si idejét érinti a munkabeszün­tetés. Nem árt, ha a vasútállo­másokon személyesen, vagy az interneten tájékozódunk. La­punk ugyanis Hatvanban meg­próbált telefonon is érdeklődni, ám az automata által megadott információs számot tárcsázva egy géphang válaszolt: a vona­lat az előfizető kérésére átme­netileg szüneteltetik. ► RÉSZLETEK A 6. OLDALON A hentesnél a friss, ropogós tepertő rit­ka kincs. A mai nap kivételes. A keres­kedők kaptak egy ládányit a kapós ter­mékből. Jól látható helyen, nagy betűk­kel fel is tüntették, hogy a mangalica­tepertő kilónkénti ára: 2499forint Ezért az összegért már két kiló szép tő­kehúst is lehetne venni, azonban an­nak most nincs keletje. Mindenki a mé­regdrága tepertőre vár.- Lám, ezt is megértük! Ki gondolta volna húsz évvel ezelőtt, hogy a tepertő ára egyszer vetekedni fog az aranyéval?- jegyzi meg egy idősebb úr. - Lehet, hogy az utolsó tíz dekát árverésre kéne bocsátani, (b. k.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Szuromi Rita, tel.: 36/513-623, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410- 427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513-646, 06-30/471-66-76 Hevesen foglalták le a feldarabolt szobrot Nívós a Bormíves és a Kékes idegenforgalom A régió szakembereit ismerték el Egy Heves városában találha­tó telephely lett volna a végál­lomása Lorántffy Zsuzsa fel­darabolt bronz mellszobrá­nak. A mezőcsáti rendőrőrs nyomozói azonban, aprólékos felderítő munkájuknak kö­szönhetően, huszonnégy órán belül a tönkretett alkotás nyo­mára bukkantak. Elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket is. A Tiszakesziben lévő Loránt­ffy Zsuzsa Általános Iskola di­ákjai, tanárai a minap döbben­ten tapasztalták, hogy eltűnt intézményük udvaráról Veres Gábor szobrászművész alkotá­sa, amelyet 2005-ben avattak fel. Akkor az értéke 1,5 millió forint volt. A bejelentés után a mezőcsáti nyomozók hamar eljutottak R. M. 20 esztendős ároktői lakoshoz, aki az őrsön részletes beismerő vallomást tett. Közölte: egy fiatalkorú föl­dijével múlatta az időt Tisza- keszi egyik kocsmájában. On­nan hazafelé tartva, az ivótól nem messze lévő iskolánál fi­gyeltek fel a bronzszoborra. Azt egy vascsővel lefeszítet­ték a talapzatról, leemelték a 60 kilós műalkotást a helyé­ről, majd kerékpáron hazatol­ták. Ezt követően a szobrot fel­darabolták, a darabjait pedig zsákba rakták. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON Az Egri Bormíves Céh képviselőjének, Simkó Zoltán borásznak (jobb oldalon) dr. Nagy Imre, a RIB elnöke adta át a nívódíjat Észak-Magyarország dobogós a hazai régiók idegenforgalmi versenyében, 2006-ban is sike­resen őrizte pozícióit az ide lá­togatók és a vendégéjszakák számában - hangsúlyozta Nagy Imre, a Regionális Idegenforgal­mi Bizottság (RIB) elnöke teg­nap Egerben, a Hotel Egerben megtartott nívódíj-átadáson. Az Észak-Magyarország Uirizmu- sáért Nívódíjat 2007-ben is ha­tan kapták, köztük az Egri Bor­míves Céh és a gyöngyösi Ké­kes étterem. A nívódíjat 2003- ban alapították azzal a céllal, hogy elismerjék a régió szak­embereinek munkáját, és támo­gatást adjanak további tevé­kenységükhöz. ■ K. J.

Next

/
Thumbnails
Contents