Heves Megyei Hírlap, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

Nálunk i$ megmozdult sikert aratott a Borszalon szilveszter napjan a föld Az év utolsó napjának kora dél­utánján földrengést jeleztek a műszerek a főváros közelében. A Richter-skála szerinti 4,1-es erősségű - vagyis viszonylag gyengének mondható - föld­mozgás epicentruma a szakem­berek szerint a Pest megyei Gyömrőn volt. Ám a rengést észlelték Budapest több kerü­letében, számos más Pest me­gyei településen, valamint He­ves megye egyes térségeiben is. Hatvanban is tapasztalható volt a jelenség. Lapunknak a belvárosban, a Kossuth tér és a Madách utca találkozásánál lévő fiókszerkesztőségében a könnyebb irodabútorok elmoz­dultak helyükről, az üvegből készült tárgyak összekoccan­tak a kora délutáni földmozgás során. A fővároshoz közelebb eső, újhatvani részen is érzé­kelték az emberek a földren­gést, ám bejelentés sem a ka­tasztrófavédelemhez, sem a rendőrséghez, sem az önkor­mányzathoz nem érkezett. Akadt olyan helyi lakos, aki ugyancsak arról számolt be, hogy a szobájában egy pilla­natra megmozdultak a szekré­nyek, ám más következménye nem volt a földmozgásnak. Hatvanon kívül Parád- sasvárról is érkezett olyan jel­zés az illetékesekhez, amely szerint ott is érezni lehetett a földrengést. ■ T. 0. bemutatkozás Kóstolhatták a pincészetek újdonságait Az Egri Borszalon rendezvényén átadták a Gál Tiborról elnevezett em­lékdíjat is. Ezt az egerszalóki Helli család pincészete érdemelte ki. Szakemberek és borkedvelők előtt egyaránt komoly sikert aratott a VI. Egri Borszalon. A hagyományos eseményt az el­múlt év utolsó előtti két napján a Hotel Egér-Park kongresszusi termében rendezték meg az Eg­ri Bormíves Céh szervezésében. Az érdeklődők mindkét nap délutántól látogathatták a ren­dezvényt, amelyen megtekint­hették, finom falatok kíséreté­ben meg is kóstolhatták a 24 közte három új - bemutatkozó borászat és bortermelő csak­nem 120 fajta nedűjét. A részt­vevők számos olyan bort is megízlelhettek, amelyek eddig nem, vagy csak alig voltak is­mertek számukra. ■ Jelentős áremelkedést hoz a 2007-es esztendő az élet szá­mos területén. Mindenekelőtt az idén ismét élelmiszer-áreme­léssel kezdődik a január. A leg­nagyobb mértékben a kenyér ára nő, igaz, az csak februártól. Jelentősen drágulnak a közüze­mi szolgáltatások is, különösen azoknak, akik jövedelemviszo­nyaik miatt kimaradnak az új támogatási rendszerből. Az emelések érintik az ener­giaárakat épp úgy, mint az uta­zást, vagy az élet egyéb terüle­tein igénybe vett szolgáltatáso­kat. Többet kell majd fizetni a hazai szárnyasokért, csirke-és pulykahúsért is a pénztárak­nál. A baromfitermelők 10-15 százalékos áremelést tartanak indokoltnak, melyet érvénye­síteni akarnak már az eszten­dő elején. ►e. oldal Feszültségek forrása lenet az unióbővítés Ismét bővült az európai közös­ség. Idén január 1-jétől ugyan­is két új tagállam belépésével immár 27 országra terjed ki az Európai Unió. Mint ismeretes, Románia és Bulgária csatlako­zását hagyták jóvá. Szakemberek némiképp ag­godalommal említik meg, hogy gondokat is magával hozhat a bővítés. Véleményük szerint ebben a két új országban az egy főre jutó nemzeti jövedelem messze elmarad az uniós átlag­tól, márpedig ez komoly feszült­ségek forrása lehet. b7. oldal Feledve minden gondot, nehézséget, kitűnő hangulatban búcsúztak Egerben legtöbben az óévtől. így a Globe - Bolgyó klub vidám hölgyei is. Megyeszerte vidáman búcsúztatták az ó- és kö­szöntötték az új eszten­dőt. A vendéglátóhelye­ken ezúttal is túlnyomó- részt magyar vendégek koccintottak éjfélkor. Munkatársainktól- Szüveszter éjfélkor fogadtam egy baráti társasággal Debre­cenben, hogy még vüágosban feljutok a Kékestetőre. Utaztam egész éjszaka, stoppoltam ren­geteget, de már most nagyon úgy látszik, hogy sikerül a foga­dást teljesítenem - mesélte egy debreceni egyetemista lány, aki délelőtt fél 11-kor állított le egy Párád felé tartó kocsit, kérve az autóst alkalmi fu­varra. Bár nem volt mindenkinek ilyen kalandos az éjszaka, azért so­kan köszöntötték az új eszten­dőt baráti társaságban, szállo­dákban, vagy a fiatalok immár hagyományos találkozóhe­lyén, az egri Dobó téren. A megyeszékhelyen a Ho­tel Flórában 300 vendég fog­lalt szobát és rendelt szilvesz­teri vacsorát. Közülük har­mincán a szomszédos Auszt­riából érkeztek. A szálloda re­neszánsz évbúcsúztatóval és - köszöntővel tette emlékeze­tessé az estet: kora­beli ruhákban szolgálták ki a kor­hoz illő menüsort. Először is feltálal­tak császári lako­mát Eger várának törököktől való visszafoglalása idejéből, bika-vesepecsenyét, malacot egészben bélelve, erős ga- lambhúslét óborral javítva és törökborsval perkelt disznó­csülköt. Az éjféli tombolahú­zás nyertese két éjszakát tölt­het egy bükfürdői négycsilla­gos szállodában párjával. Parádfürdőn, az Erzsébet Ki­rályné Parkhotelben is százszá­zalékos volt a kihasználtság. A 102 vacsoravendégből csupán hárman voltak külföldiek. A svédasztalos vacsora ínycsik­landó fogásai között volt fahéjas aszaltszilva-leves, malacsült, vadhús és pikáns hutai vad­disznó. A tombola fődíjának nyertese két éjszakára vissza­térhet Parádfürdőre. Az itt szil- veszterezőket 18 perces évkez­dő tűzijátékkal is meglepték. Nem mindenütt volt ilyen fel­hőtlen a mulatság. Eger egyik vendéglátóhelyén egy fiatal fér­fi kezében felrobbant a petárda. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON ■ Egerben reggel 9 óra 38 perc­kor érkezett az első pj szülött HEVES 2007. JANUÁR 2., KEDD • XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM www.hevesmegyeihirlap.hu MEGYEI HIRIAP ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT MAGYARUL SZÓLT AZ ELSŐ IMA TEGNAP: Д SZOMSZÉD MEGSZÜNTETNE, KÉT FESZTIVÁLON A BÉKÉÉRT, A TERRORIZMUS ELLENI _ Ат VALÓ SZEREPLEST FELLÉPÉSRE SZÓLÍTOTT A PÁPA ►7.oldal A GAZDA NEm AZ IwTALLOl ►u.oldal TERVEZ A HARLEKIN ■m\ ­EGY PERCBEN Orvosi rendelőt épített Hét esztendeje döntött Gyöngyöspata háziorvosa, hogy új, korszerű orvosi rendelőt épít. A létesítményt a napok­ban felavatták. ►з. oldal Bűnügyi legek 2006-ból A tavalyi eszten­dő bűnügyi legje Heves megyében az atkári kettős emberölés esete. Az áldozat két gyermek volt. ►4. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 DIVAT 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottói, heti nyerőszámai jokerszám' 5 21 35 62 76 428911 A hatos lottói, heti nyerőszámai Pótszám 3 9 13 27 35 36 4 IDŐJÁRÁS Napközben borús marad az ég. Este és éjszaka azon­ban mérsékelt északnyugati szél­lel hidegfront érke­zik hózáporokkal. Hajnalban felsza­kadozik a felhőta­karó. ► !!. OLDAL Otthon az idő­seknek Húsz évvel ez­előtt azt ígérték, csupán ideigle­nes hely lesz az időseknek a Kár­olyi-kastélyban. Az álom most va­lóra válik. ► 5. OLDAL VESZI A LAPOT? A terebélyes asszonyság négyszemélyes ülést foglal le az autóbuszon. Minden­hova csomagokat pakol. Úgy körülbás­tyázza magát, hogy egy gombostűt sem lehetne a közelében leejteni. Fiatal anya száll fel. Egyik kezében karonülő gyermek, a másikban tömött szatyor. Üres helyet keresgél, amikor megpil­lantja a lehetőséget.- Elnézést, csinálna egy kis helyet, hogy leülhessek a kicsivel? - kérdi.- Nem látja, hogy én is alig férek el? - csattan fel a mama. Egy lány végül átadja a helyét A leszál­láskor az anyuka odafordul a pöffesz- kedő asszonyhoz:- Boldog áj évet! Csak vicceltem, (b. k.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Heintz Bernadett, tel.: 37/301- 564, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZ­TÉS tel.: 06-80/513-646, 06-30/471-66-76 Kézben robbant petárda óévbúcsú Császári lakoma a vár visszafog; asa idejéből Élelmiszerekkel kezdődik az idei esztendő emelési hulláma

Next

/
Thumbnails
Contents