Heves Megyei Hírlap, 2005. augusztus (16. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-01 / 178. szám

2005. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft MEGYEI XVI. ÉVFOLYAM 178. SZÁM mpT in HIKliflr LŐRINCI, BÉLAPÁTFALVA, KISKÖRE VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA SUZUKI VITA! Használt Suzuki kiárusítás ■NCKfcKtetU«« MM) oda. 400.000 Ft-ot ár. r Mn 10°.o mtrik» I lOOhóMamMira 1­20°/o-«ól cascMM«tes«i ti r«L 3U/MM-I«. JO/4754054 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Juhász Marianna Tel.: (37) 500-053, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 TRAFFIPAX 7.00- 9.00: 32-es út Hatvan belterületén. 9.00- 11.00: Kápolna belterülete, 3. sz. főút. 13.00- 14.30: Gyöngyös, 3. sz. főút Mezőgép előtt. 16.00- 17.00: Kápolna 3. sz. főút, vasúti átjáró. 18.45-19.30: Gyöngyös, Püspöki út. \ I / Hatvan Lőrinci Heves 31 32 31 Jókerszám: 010950. HATOS LOTTÓ :d@ A pótszám: 15. KLIKKELJEN Ma változóan napos­felhős időben, kissé tovább enyhül a káni­kula. Az éjszakai zápo­rok után száraz idő várható. Hidegfronti hatás lesz. IWWmifflB ÖTÖS LOTTÓ www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 9»77C)865B910011 05178 Az együttlét közös öröme (szuromi) TENK Különös kerti mulatságra várták szombaton a helybelie­ket: bár a polgármesteri hivatalt körülölelő árnyas fák alatt a dél­utántól hajnalig tartó közös együttlét a falunap elnevezést viselte, mégis a kerti partik han­gulatát elevenítették fel. A hiva­tal egykor a Papp-Szászok lak­helyeként szolgált, a világhábo­rú előtt a fényképek tanúsága szerint gyakran rendeztek kerti mulatságot e parkban. Mintegy félszáz évvel később ezen ha­gyományokat hozták vissza: a fák alatt lócák és padok, sátor alatt bográcsban főtt a vacsora, s a kúriaszerű hivatal loggiáján egy muzsikus zenélt, sötétedés után pedig fáklyákat is gyújtot­tak. Tenken falunapot tartottak.- Nem a búcsú időpontjában rendezzük a mi kis összejövete­lünket - magyarázza Török Margit polgármester -, hiszen azt szerettük volna, ha van egy nap, amikor az együttlét örömé­ért gyűlünk össze, hogy különö­sebb alkalom nélkül is tudjunk beszélgetni, találkozni, egy ki­csit közösen megállni, megpi­henni. Egy kicsit talán kevesen vannak, a hőség az oka... Később az aggodalom elmú­lik: ahogy enyhül, egyre többen érkeznek, sötétedés előtt már szinte megszámlálhatatlan tö­meg gyűlik össze. Akadnak olyanok, akik a kezdetektől ki­tartanak. Együtt tapsolják végig az óvodások, az iskolások és a nyugdíjasok műsorát, amelyet egy vendégprodukció követ: a jászapáti színjátszó kör szólistái operettslágereket énekelnek. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Ötven év Szent Ferenc fiai között J. M. P. Posta Benjamin gyöngyös A fe­rences temp­lomban kettős évfordulóra gyűltek össze a hívek a vasár­napi szentmise alkalmából. Tegnap aranymisével ünnepel­te pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját P. Posta Benjamin OFM, a Kisebb Testvérek Rendjé­hez tartozó atya, aki jelentős sze­repet játszott abban, hogy a feren­ces lelkűiét ismét visszatérhetett a városba a kilencvenes évek elején. Emellett a jubileumi szentmise egyben hálaadó megemlékezés is volt, hiszen a ferences barátok a 40 évi száműzetés után éppen 15 esztendeje térhettek vissza a Mát- raaljára. A papi jubileumi szentmisén P. Posta Benjamin örömmel emléke­zett a ferencesek visszatérésére, akikkel úgy bántak a hívek, mint­ha nem is évtizedek teltek volna el a száműzetés óta: - Úgy fogad­tak minket, mintha tegnap men­tünk volna el. Ez a szeretet és ra­gaszkodás máig él a gyöngyösiek­ben - elevenítette fel a történteket az atya, aki köszönetét mondott a rendet segítő és támogató helyi Kolping Egye­sületnek, valamint a Máltai Szeretet­szolgálatnak is.- Az ünnep lé­nyege, hogy meg­nyíljanak az emberi szívek és lel­kek, és őszintén megmutassuk, mi lakozik bennük. Kívánom mindenkinek, hogy a bennünket eddig segítő isteni kegyelem to­vábbra is megmaradjon a közös­ség épülése érdekében - fűzte hozzá Benjámin atya, akinek éle­téről és munkásságáról a liturgi­án Teofil atya egy életrajzi ismer­tetővel emlékezett meg. Húsz évig a család nélkül P Posta Benjamin 1949-ben határozta el, hog}' tagja lesz a ferences szerzetesközösség­nek annak ellenére, hogy az akkori politi­kai viszonyok miatt húsz évig nem találkoz­hatott családjával döntése miatt. Ezt követa en magára öltötte a bűnbánók rendjének ruháját, hogy így szolgálhassa az Urat. Hajójárat a tanösvényre A 100 millió forintos beruházással átadott vízi tanös­vény mától menetrendszerű hajójárattal is elérhető. Budavári poroszló Az ökocentrum első fejlesztéseként megvalósult vízi tanösvény máris nagy népsze­rűségnek örvend. Szabó Lajos, a Tisza-tavi Regionális Marke­ting Igazgatóság munkatársa elmondta, hogy eddig naponta mintegy kétszázan gyönyörköd­tek közelről a Tisza-tó gazag madár- és növényvilágában. Görbe Károly, az ingyenes szabadstrand és a Delfin kikötő tulajdonosa eddig is mindent megtett a létesítmény népsze­rűsítése érdekében: - Csak mi öt motorcsónakot állítottunk be a kirándulók számára, sőt már három magánvállalkozó is be­segít, valamint egy nagyobb, 14 személyes motoros gazdája szintén rendelkezésre áll. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Ami a csövön kifért találkozó A rock és a szabadság „házassági évfordulója” Hegyek között, völgyek között. Vasárnap hajnalban véget vetettek a ze­nének - meg minden egyéb jónak is - a siroki motorostalálkozó részt­vevői. Rendben, de korántsem csendesen zajlott le az ország alighanem legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. Vagy inkább ünnepe, amint arról - rendhagyó tudósításnak álcázva - lapunk 3. oldalán bővebben olvas­hatna k. FOTÓ: SUHA PÉTER Több hallgatót vettek fel A felvételi ponthatárok és keretszámok alapján az egri főiskola idén is emel­hette az első évfolyamra felvett hallgatók létszámát. Sike # EGER Az Eszterházy Károly Fő­iskolára az idén 2878-an nyer­tek felvételt. Több mint 1100-an nappalin kezdhetik meg tanul­mányaikat, a felvettek kéthar­mada államilag finanszírozott képzésben - tudtuk meg dr. Feketéné Csáfor Hajnalka saj­tóreferenstől. Félezren felsőfo­kú szakképzésre, négyszázan egyetemi és kétezren főiskolai képzésre nyertek felvételt.- A legkeresettebb szakok az idén is a kommunikáció, mű­velődésszervező, a tanári sza­kok közül a magyar és a törté­nelem, így a ponthatárok is itt magasak: a „csúcs” - 135 - nap­palin a kommunikáció-művelő­désszervező szakpáron volt. A főiskola egyetlen BSc szakot hirdetett a Bologna-folyamat- nak megfelelően: a programter­vező informatikus szakra nap­palin 104, levelezőn 101 ponttal kerülhettek be a jelentkezők. A főiskola valamennyi szakját hirdeti a pótfelvételi eljárásban, költségtérítéses képzésben, s két új felsőfokú szakképző sza­kot is ajánlanak. A logisztikai műszaki menedzser asszisz­tens, és a csecsemő- és kisgyer- meknevelő-gondozó szakokra tagozatonként a 10 legjobb eredménnyel jelentkező fize­tendő költségtérítését az intéz­mény alapítványa átvállalja. Két szegedi estével indult az Erlau Táncfesztivál A Szegedi Kortárs Balett két Juronics Tamás-koreográfiájával indult útjára a Fesztivál a barokk Egerben ren­dezvényfolyamának részét alkotó IV. Erlau Táncfesztivál. Pénteken egy mai magyar zeneszerző, Eötvös Péter művére álmodott darab került színre, míg szombaton a Szentivánéji álomnak tapsolhatott a Líceum szépszá­mú és sok külföldi vendéget is magában foglaló közönsége. Felvételünkön a fesztiválindító mű, a Weöres Sán- dor-vers ihlette Atlantisz egyik jelenete látható. Részletes beszámolónk a 5. oldalon olvasható. fotó: gát cábor

Next

/
Thumbnails
Contents