Heves Megyei Hírlap, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-01 / 152. szám

2005. JÚLIUS 1., PÉNTEK HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft MEGYEI XVI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, BÉLAPÁTFALVA, KISKÖRE VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA SUZUKI VITAI Eger. Rákóczi út 94. SUZUKI Gyöngyös, Szurdokpart út 52. HASZNÁLT SUZUKI KIÁRUSÍTÁS Használt Suzukik 200.000 Ft-tal olcsóbban, 499.000 Ft-tói HITEL már 10% ÖNERÖ-től, I havi 12.439 Ft-tól TeL: 30/6364-IBO, 30/475-4054 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Budavári Sándor Tel.: (36) 513-625, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 |í TPAY A* AfW M- A A ZA 10.15-12.20: 3-as főút Gyöngyös, Pesti út, Shell kút. 14.00-15.30: Párád belterülete. Eger Gyöngyös Hatvan Lőrinci Heves 27 27 26 26 26 Ma - a délelőtti napsü­tést követően - ismét eső esik. Hidegfronti hatás várható. A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 26. heti Skandináv lottón 7 találatos szelvény nem volt. A hatosok 146.686, az ötösök 4458, míg a négytalálatos szelvé­nyek 821 forintot fizetnek. KLIKKELVEN www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu J 70865*9 0059 05152 Dohánygyár: őrzi a múltat közgyűlés A Wallis szórakoztató központot építhet a volt üzemből Pártingatlanok: a Fidesznek nem jó a Katona téri iroda A szocialisták a Városházából nem adnak FOTÓ: PÜJSY ELEMÉR RM EGER A Dohánygyár XIX. száza­di épületei megmaradnak, az 1950-80 között épült létesítmé­nyeket elbontják, a Törvényház • és a Dr. Nagy János út felől meg­közelíthető 500 férőhelyes mélygarázst, s további száz fel­színi parkolót alakítanak ki, amennyiben a Wallis Ingatlan Rt. tervei megvalósulnak. Erre minden esély megvan, mivel a város közgyűlése tegnap elfo­gadta a témával kapcsolatos előterjesztést. Amint arról már beszámol­tunk, az önkormányzat tavaly novemberben fogalmazta meg, hogy a volt Dohánygyár meg­üresedő épületeinek hasznosí­tása esetén milyen funkciókat látna ott szívesen. A testület egyebek mellett idegenforgal­mi, kulturális, szabadidős, ke­reskedelmi és szórakoztató funkciók elhelyezését támogat­ta. Ezt alapul véve a tulajdonos Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából a Cushman & Wakerfield Healey & Baker társaság befektetői pályázatot írt ki, amelyre két vállalkozói csoport jelentkezett. A legki­dolgozottabb ajánlatot a Wallis Ingatlan Rt. nyújtotta be, e cég tanulmánytervet készített, amelyet tegnap számítógépes formában is bemutatott Lázár Ferenc vezető tervező. A fen­tebb említetteken túl a nagy fémburkolatú raktárépületből szakáruház lesz, a különböző épületeket könnyed üvegfolyo­só fűzi egybe, körbevéve a zöld­felületeket. A Törvényház és a Dr. Nagy lános utca között passzázst terveznek, kisebb boltokkal, egy szupermarket­tel. A Wallis Ingatlan Rt. befek­tetési vezérigazgató-helyettese, Gerő János hozzáfűzte: a ma­gyar magántulajdonban lévő cégcsoport meghatározó tevé­kenységi ága az ingatlanbefek­tetés. A testület megvitatta azt is, hogy melyek a Termálfürdő legfontosabb fejlesztési céljai. Az előterjesztő Szántósi Rafael alpolgármester szerint alapve­tő, hogy a termálfürdő, vagyis a strand további fejlesztése nem képzelhető el a Török fürdő nél­kül. Utóbbi a stranddal szerves egységet képez, ám nem a vá­ros, hanem a megyei önkor­mányzat tulajdona. Jelentős rá­fordításokkal meg kell teremte­ni a gyógyítás korszerű felté­teleit, a meglévő létesítménye­ket pedig felújítani. (FOLYTATÁS A 2. OLDALON) Borpiac - 2005 Budapest, heves megye Magyar- ország krízislepárlási lehetősé­get kért az Európai Uniótól a pincékben lévő mintegy 4,3 mil­lió hektoliterre becsült készlet, valamint a várható jó közepes termés nyomán keletkező mint­egy 3,5-4 millió hektoliter bor elhelyezésének megkönnyítésé­re - jelentette be dr. Magda Sándor. Az Országgyűlés MSZP-frak- ció agrár- és vidékfejlesztési munkacsoportjának vezetője közölte: a bor literenkénti áráról azonban még meg kell egyezni, ennek alapján szá­molja ki az unió a gazdál­kodóknak jut­tatott támoga­tást, amely az ár 75 százalékát teszi ki. Annak érdekében, hogy a készletek a későbbiekben ne növekedhes­senek mértéktelenül, Magyar- országon a 98 ezer hektáros szőlőterületet 93 ezer hektárra csökkentik. Az 500 hektolitert meghaladó termelőkapacitású borászatoknál kötelező lesz a borászati melléktermékek le­adása. Esetenként kérelmezni lehet, hogy az 500-1.000 hekto­liter kapacitású borászatok ez alól felmentést kapjanak. A politikus közölte, hogy a kormányfő által a hét elején be­jelentett áfa-csökkentés miatt további másfél-két milliárd fo­rint maradhat a szőlő- és bor­ágazatban. így összesen mint­egy négymilliárd forintot lehet­ne ágazati célokra fordítani. Magda Sándor emlékeztetett rá, hogy a bor jövedéki adóját is el kívánja törölni a kormány. Dr. Magda Sándor Ha nem telik ügyvédre van megoldás Segítséget nyújt a jogi szolgálat Több mint egy esztendeje kérhetnek jogi segítséget az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Heves Megyei Hivatalá­tól azok, akiknek anyagi körülményeik miatt nehéz lenne „ügyvédet fogadniuk”. Sike heves MEGYE A jogi segítő kizáró­lag peren kívül ad tanácsot, be­adványt szerkeszt, iratot készít minden olyan jogvitás ügyben, amelyben később perre kerülhet sor - tudtuk meg az alapvető szempontot dr. Szacsva Ferenc- től, a jogi segítő szolgálat Heves megyei vezetőjétől. - Szolgála­tunk jogi felvilágosítást ad olya­noknak, akik nehezen tudnának csak ügyvédet fizetni - összegez­te tevékenységüket. - Eddigi ta­pasztalataink szerint ügyfeleink leggyakrabban három ügycso­portban kértek segítséget: köte­lezettséget keletkeztető közigaz­gatási eljárással kapcsolatban felvetődött jogsérelmek orvoslá­sa; polgári jogviszonyból szár­mazó jogviták (birtokviták, ház­tartási közös vagyon használata kapcsán felmerült vitás kérdé­sek); fizetési kötelezettség elmu­lasztása, fennálló követelés érvé­nyesítésével összefüggésben in­dult eljárásokkal kapcsolatos ta­nácsadás, beadványszerkesztés. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Elhajtott a vétkes autós DORMÁND A Füzesabonyi Rend­őrkapitányság eljárást folytat is­meretlen tettes ellen segítség- nyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanúja miatt. Még május 21-én történt az eset: délelőtt 11 óra körül egy fehér színű Ford személygépko­csi vezetője a Szabadság út és a Dózsa út kereszteződésénél - Füzesabony felé haladva - nem tartott kellő oldaltávolságot a kerékpársávban hajtó biciklis­sel, emiatt érintőlegesen ütkö­zött vele. A kerékpáros elesett, s nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A személygépkocsi vezetője megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A rendőrség kéri a lakossá­got, hogy aki a balesetet okozó személyről, gépkocsijáról vagy a baleset körülményeiről infor­mációval rendelkezik, jelent­kezzen személyesen vagy tele­fonon a kapitányság közleke­désrendészeti alosztályán (36/341-944). De bejelentést lehet tenni a 112-es vagy a 107-es segélyhívó számon, illetve a Telefontanú ingyenes 06-80/555-111-es szá­mán is, az utóbbi esetben lehe­tőség van a bejelentő kilétének a titokban tartására. MÉG 3 NAP, ÉS LICITÁLHAT! VÁSÁROLJON NAPONTA A ÜEVESMg'HÍRLAP-RALI x I i A í 9770865910059

Next

/
Thumbnails
Contents