Heves Megyei Hírlap, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

2005. JÚNIUS 1., SZERDA Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft XVI. ÉVFOLYAM 126. SZÁM ^ SUZUKI VITAI Gyöngyös, Szurdokpart út 52. SUZUKI Eger, Rákóczi út 94. Wagon R+ 250.000 Ft kedvezménnyel Ignis Dízel és Ignis 4 WD 500.000 Ft kedvezménnyel Liana 13 200.000 Ft kadvuménnral Grand Vitara a készlet erejéig >. zsokén 8.209 «Ft Tel. 30/6364-162. 30/6364-160 | HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Kovács János Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 TRAFFIFAX 8.30-10.00: Egerszalók belterülete. 12.50-15.00: 24-es főút Mátrafüred belterületén. 14.00-16.00: 21-es főút 3200 m/sz.-ben. \J C° 1 Eger 24 °C Gyöngyös 23 °C Hatvan 24 "C Lőrinci 23 °C Heves 24 °C Ma zömmel napos, dél­után kissé felhősebb idő lesz, eső nélkül. Né­ha még élénk nyugati szél fúj. észak­A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 22. heti Skandináv lottó fő­nyereménye várhatóan 30 millió forint lesz. KLIKKELJEN www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Mentusz Károly HEVES megye Kényszerhelyzet­ben vannak a malmok, mert a fennmardásukért küzdenek. Ezért júniusban átlagosan 10 (laczházi) GYÖNGYÖSSOLYMOS - Felfüggesz­tették munkájából Lukács László polgármestert - tájékoztatta la­punkat Kerek Ákos helyi önkor­mányzati képviselő. A falu veze­tőjét az egyik képviselő által be­nyújtott előterjesztés alapján füg­gesztette fel munkája alól a kép­viselő-testület. Mint hozzátette: Lukács László egy hétig nem vé­heves Tömegverekedés tört ki hétfőn késő este a városban; a dulakodás egyik résztvevőjé­nek édesanyja az utcán volt, összeesett és az orvosi ügyelet­re szállították, ahol már csak a halál beálltát tudták megállapí­tani. Az asszonyt senki sem bántalmazta, halálának okát or­vosi vizsgálat deríti majd ki. Az eset előzménye, hogy egy heve­százalékkal emelik a liszt árát, ami kilónként 4-5 forint több­let kiadást jelent a pékségek­nek és az üzletekben vásárlók­nak. A Gabonaszövetség tájé­koztatása szerint ezzel is igye­gezheti polgár- mesteri teendő­it Ezen időszak alatt egy há- romfős fegyel- mi bizottság vizsgálódik az Lukács László ügyben. Kerek Ákos kiemelte: a megyében az elmúlt 15 évben nem volt példa arra, hogy egy polgármestert hivatása alól a sa­si férfi este tíz óra körül ittas ál­lapotban bement volt élettársa lakására és megütötte a nőt. A dulakodásba az asszony család­tagjai és a férfi barátai is bekap­csolódtak, közben a ház előtt 50-60 fős indulatos tömeg gyűlt össze. A közben történt, említett ha­láleset további haragot szított: 10-12 ember gyalogosan, bal­kéznek ellensúlyozni az elmúlt hónapokban elszenvedett vesz­teségeket. A múlt év nyarától a mal­mok nagy része ráfizetéssel működik. Ennek oka az éles ját testületé függesszen fel. La­punk megkereste a Heves Me­gyei Közigazgatási Hivatalt, ahol elmondták: az ügyről értesítették őket, azonban a döntés a bírósá­gon születhet meg. A falu önkor­mányzati képviselői lapzárta után rendeztek sajtótájékoztatót, így az ügy pontos hátteréről, va­lamint Lukács László polgármes­ter nyilatkozatáról lapunk holna­pi Számában olvashatnak. tákkal, kéziszerszámokkal fel­fegyverkezve indult a városköz­pont felé. Megjelentek az orvosi ügyeletén, majd visszatértek a Dankó utcába, rendbontásra már nem került sor. Három főt a rendőrök előállítottak, garáz­daság bűntette megalapozott gyanúja miatt. Az incidens há­rom könnyű és egy súlyos sé­rültet követelt. verseny mellett az, hogy a be­szerzési ár alatt értékesítik temékeiket: az áruházi láncok ugyanis előszeretettel akcióz­nak a liszttel. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Gárdonyi szobra EGER A megyeszékhelyen, az Érsekkertben, a Múzsák ligeté­ben tavaly kapott helyet Bródy Sándor szobra, Varga Imre szobászművész alkotása. A li­getben, ahol több híresség ülte­tett már fát, rövidesen felállíta­nak egy újabb szobrot - tájé­koztatta a sajtót Alexander Brody, Eger díszpolgára. Azért, hogy a múlt a jelennel összekö­tődjék, Bródy mellé kerül a leg­népszerűbb hazai könyv, az Eg­ri Csillagok szerzőjének, Gár­donyi Gézának szobra: ők Bródy Sándorral az életben is barátok voltak. Az új alkotást - készítője ugyancsak Varga Im­re lesz - a tervek szerint szep­temberben, az „Eger ünnepe” programsorozaton leplezik majd le. Bródy Sándor ülő szob­ra mellett Gárdonyi állni fog. A Múzsák ligete is egy új fá­val gyarapodik hamarosan. A könyvhéten újabb kötete jele­nik meg a világszerte elismert John Lukacs történész-írónak, aki ebből az alkalomból a heve­si megyeszékhelyre látogat. Jú­nius 8-án, szerdán délután négy órakor zajlik le a faültetés. A városban forgatják majd a vi­lágpolgárrá vált magyarokról szóló, „Határtalan emberek” cí­mű tévésorozat John Lukaccsal, illetve Alexander Brodyval ké­szülő részét is. Fogyatékosok gyermeknapja Gyermeknapot tartottak tegnap a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona játszóterén a beteg la­kóknak. A programban helyet kapott a zene, különféle népi játé­kok, s egy bohóccsoport előadása. A rendezvény ma is tart, a gon­dozottak városnézésre indulnak a kisvonattal, délután pedig kerti partin vesznek részt fotóigálgái Felfüggesztett polgármester Halállal végződő verekedés 4 Töltsön egy délutánt a Hírlappal!- 2005. június 2-án 17.30-tól — Mezőszemerén, a polgármesteri hivatal tanácstermében! HEVES "“'HIRJAP Helyből a legjobb Emelkedhet a kenyér ára küzdelem a fennmaradásért A malmok nagy része ráfizetéssel működik Mindennapi kenyerünk. Vajon mennyivel drágul a következő hetekben, hónapokban?

Next

/
Thumbnails
Contents