Heves Megyei Hírlap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

2004. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft MEGYEI XV. ÉVFOLYAM 51. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA SUZUKI VITAI Eger, Rákóczi út 94. SUZUKI AKCIÓ!!! Használt SUZUKIK g 1 0%* kezdő befizetéstől | akár 15.900 Ft/hó KELETI, RONCSAUTÓ-BESZÁMÍTÁS a kezdőrészletbe. Nyugdíjas- és közalkalmazotti kedvezmény -10 %. Tel.: 30/63-64-160 *+hitel és átírási költség HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT <® TOYOTA EGER, KÜLSŐSOR ÚT 8. Tel.: (36) 426-400 f www.toyota-eger.hu f HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Kovács János Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 TRAFFIPAX 15.00- 21.00: 3. sz. főút Füzesabony, Kápolna Fő út-vasúti átjáró. 8.00- 10.00: Gyöngyös Kassai út. 11.00- 13.00: Gyöngyös Püspöki út. 6.00- 14.00: 3-as főút Hatvan belterület, + vasúti átjáró ellenőrzése. Eger-3 °C Gyöngyös-3 °C Hatvan-3 °C Lőrinci-3 °C Heves-4 °C A reggeli -4 fokról kb. +2 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet. Zömmel borús lesz az ég, de időn­ként felszakadozik a felhő­zet. LOTTÓSZÁMOK A 9. játékhéten tartott sorso­lás nyerőszámai a követ­kezők:. ÖTÖS LOTTÓ Jókerszám: 280489. HATOS LOTTÓ A pótszám: 29. KLIKKEL JEN! www.hevesmegyeihirlap.hu § www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskuitura.hu Kormos bába A régióban 43 természeti tanös­vény várja az erdei sétára vágyó­kat dr. Kárász Imre szerint H§§ mm i £' n I rial m ü 1 d. § EU-pályázatok Godó Lajos: Bárki részese lehet a munkaerő-problémák megoldását segítő programnak Rajtra készen Évadnyitó ligaértekezletet tartott a Helasz a megyei labdarúgóklubok vezetőinek A KÉKESTETŐI SÍPÁLYÁT újra megnyitották a téli sportok kedvelői előtt. A hét végén 15-18 centiméteres havon hó­dolhattak szenvedélyüknek a si'zők, akik a pályát teljes hosszában használhatták. Az üzemeltető Mátracentrum Kft. képviselői lapunknak elmondták, az elmúlt hetek enyhébb időjárását arra használták ki, hogy a karbantartásokat elvégezzék. Szombaton és vasárnap emiatt zökkenőmentesen üzemelt a pálya és minden kiszolgáló létesítmény. ____ fotó^jhapéter Ú jra kell kérni a laktanyát A volt Táncsics Laktanya sor­sa - dacára a rendre elhang­zott ígéreteknek, a városi tu­lajdonba vételre tett kísérle­teknek - mind ez idáig rende­zetlen. Most ismét az önkor­mányzaton a lépés sora. Gyöngyös Először 1994-ben nyilatkozott úgy a Honvédelmi Minisztérium, hogy a gyöngyösi laktanya a ka­tonai használat szempontjából feleslegessé vált, s a tárca a hasz­nosítását tervezi. Időközben a tu­lajdonos ráébredt, hogy egyben senki nem vásárolja meg az in­gatlant, ezért egyes részeit adták el, illetve bérbe. A minisztérium számára a lak­tanya kölöncöt jelentett, sem megóvni, sem őriztetni nem tud­ta, a város mégis hiába tett kísér­letet a megszerzésére, miközben fájdalmasan kellett érzékelnie a terület állagának folyamatos rom­lását. Az önkormányzat tárgyaló- partnerei többször változtak - honvédelmi miniszterek, ÁPV Rt., KVI -, s 1999-ben elkészült a laktanya területének a további tervszerű hasznosításra vonatko­zó részletes szabályozási terve is. Köztudott, hogy önkormányzati bérlakások, kulturális és sportlé­tesítmények kialakítása, befekte­tők részére történő értékesítés is szerepel az elképzelések között. A város 2002 októberében hiva­talosan kezdeményezte az ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét, igényét az ÁPV Rt. nyilvántartásba vette. De a tulajdonba adás nem történt meg, s közben jó néhány pályázati, befektetési lehetőség úszott el. Ráadásul az azóta eltelt időszak jogszabály-módosításai miatt most újra jelezni kell a képvi- selő-testületi döntéssel megerősített szándékot. A kérdéssel a költség- vetéssel kapcsolatos, közmeghgti- gatást megelőző ülésén foglalko- zott a városi grémium. _______j.á. S zűrővizsgálat: esély az életre A daganatos megbetegedés a második leggyakoribb halálok. A gyomor rosszindu­latú daganata okozta halálozás csökkenésén kívül minden más tumor halálozási mutatószámaiban stagnálás vagy emelkedő tendencia figyelhető meg. Eger AMarkhot Ferenc Megyei Kórház onkoterápiás osztályát vezető dr. Megyaszai László főorvos­tól megtudtuk, hogy rendkívüli mértékben emelkedik a tüdőrák és a szájüregi daganatok okozta halálozás. Az előbbi mögött a dohány­zás, utóbbiaknál az alkoholizmus és a rendkí­vül rossz szájhigiéné található. A női emlőrák előidézte halálozás hazai trendje emelkedő a más országokban tapasztaltakkal szemben. A méhnyakrák miatti halálozásra pedig a magas szintű stagnálás a jellemző, míg a nemzetközi adatok csökkenést mutatnak. Ezzel együtt jellemző a daganatos megbetege­dés fiatalabb korcsoportok felé tolódása is. Ehhez hozzájárult az életmódbeti és környezeti tényező­ket visszaszorító intézkedések késlekedése, s a rá­kos megbetegedések korai felismerését és kezelé­sét szolgáló egészségügyi ellátás elhanyagolása A rákellenes küzdelem eredményessége döntően a betegség elsődleges és másodlagos megelőzésétől függhet. A kormány által 2001- ben jóváhagyott népegészségügyi program 12. fejezete a lakossági szűrővizsgálatok kialakítá­sát és kiterjesztését tűzte ki célul. Ennek kere­tében a korszerű szűrővizsgálatok lehetősége elérhetővé váük az életkor alapján leginkább veszélyeztetett népesség számára Biztosítja a szűrővizsgálattal felfedezett betegek kivizsgá­lásához és kezeléséhez szükséges hátteret is. A fő cél, hogy a 65 évnél fiatalabb lakosság rosszindulatú daganatok miatti halálozása 10 százalékkal csökkenjen. Az emlőszűrés a 45 és 65 év közötti nők mammográfiás vizsgálata. (Folytatás az 5. oldalon) Járható utak Heves megye Vasárnapra virradóra 15-20 cen­tis hó borította be a Mátrát és a Bükköt - mondta érdeklődé­sünkre Molnár László, a Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht. központi ügyletese. Eger, s a vá­rostól délre levő terület kimaradt ebből, ott inkább eső esett. A közútkezelő gyöngyösi üzem­mérnökségének hét gépe tisztította a mátrai utakat, az egri üzem­mérnökségtől is hét gép dolgo­zott. A Fehőtárkánytól északra, a Bükkbe vezető utat is sikerült megtisztítaniuk, így a szánkózók is elérhették a céljukat._______■ K őműveseszközzel ütött Élelmiszerek és kockázatok Szigorúan ellenőrzik az uniós felkészülést Halmazati főbüntetésül egy év, hat hónap szabadságvesztést szabott ki a Heves Megyei Bí­róság fk. Ó. P. elsőrendű vád­lottra, aki életveszélyt okozó testi sértésben, súlyos testi sér­tésben találtatott bűnösnek. További három vádlott felfüg­gesztett börtönt, egy közérde­kű munka büntetést kapott. Eger, Kompolt Az elmúlt héten két napon át tár­gyalta a Heves Megyei Bíróság fk. 0. P. és társainak büntetőperét. Az elsőrendű vádlott a vádirat szerint a negyedrendű vádlottnak életve­szélyes, fiának súlyos testi sérülést okozott egy tavaly Kompokon le­zajlott utcai összetűzésben. Az áp­rilis 26-i diszkó másnapján, vasár­nap délután estek egymásnak a két család férfi tagjai. A fentebb jelzett sérülések elszenvedői is a vádlot­tak között voltak, garázdaság bűn­tette miatt. M Miklós negyedrendű vádlottat súlyos testi séttés bűntett­ének kísérletével is vádolta a Heves Megyei Főügyészség. A legnagyobb tárgyi súlyú cselek­ményt a fiatalkorú 0. P. követte el. A magával vitt kőműveseszközzel, az úgynevezett cserpákkal lesújtott az őt kapával támadó M. Miklós fejére. (Folytatás az 5. oldalon) Heves megye Szűkebb hazánkban tavaly a koc­kázatbecslésen alapuló élelmiszer­ellenőrzési gyakorlatot vezették be - tájékoztatta lapunkat dr. Kőházi István, a Heves Megyei Állategész­ségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Ál­lomás igazgatója. Ez mindenek­előtt azt jelentette, hogy azokban az iparágakban, ahol meglehető­sen gyakoriak a kifogások, több­ször is ellenőriztek és vettek mintá­kat a különböző termékekből. A szakember azt is elmondta, hogy megyénkben tavaly 337 étel­it KIFOGÁSOLT ÉLELMISZEREK HIBÁINAK %-OS ARÁNYA Érzékszervi 1,8 Összetétel 34,3 Tömeg, térfogat 6,6 Csomagolás 2,4 Jelölés 27,7 Mikrobiológia 24,1 Toxikológia 3,0 miszert előállító üzem működött Ezeket 667 alkalommal ellenőriz­ték, főleg a húsipari cégeket, ame­lyekben 369, a tejüzemekben 71, a sütőipari vállalkozásoknál pedig 110 alkalommal folytattak vizsgá­latot. Az összes többi gyártóhelyen 117 alkalommal vizsgálódtak. A Heves megyében előállított és for­galmazott termékekből 339 eset­ben, együttesen 799 hatósági élel­miszermintát elemeztek, s közülük 125 minőségileg hibásnak bizo­nyult. Ez 15,6 százalékos kifogáso­lási arányt jelentett. Az állomáson is készülnek ha­zánk uniós tagságára. Az egri központban egy főállású, az EU- ügyekkel foglalkozó megyei sza­kállatorvos dolgozik. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents