Heves Megyei Hírlap, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

2004. JANUAR 2., PENTEK HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft MEGYEI / XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Kovács János Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-846 (30)471-66-76 TRAFFIPAX 15.00- 21.00: Ostoros, Egri út; Novaj, Mátyás király út; Noszvaj, Kossuth u. 7.00- 11.00: 3. számú főút Gyöngyös, Pesti út, Skoda szalon előtt; M3 autópálya nyugati lehajtó. 6.00 -14.00: 21. számú főút nagygombosi bekötőút + vasúti átjáró.-Eger 0 °C Gyöngyös 0 °C Hatvan 1 °C Lőrinci 1 °C Heves 1 °C Nagyrészt borult lesz az ég, kisebb havazás is előfordul­hat, de jelentős meny- nyiségű csapadék nem va­lószínű. Az északkeleti, ke­leti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A lehűlés ellenére a hőméi- séklet még mindig a sokévi átlag körül alakul. Havas, csúszós útszakaszokra fő­leg a keleti országrészben kell számítani. A gépi sorsolás nyerőszámai: ®©©@ (§)(§)(§) A kézi sorsolás nyerőszámai: ©©(§)<§) (§>(§)(§> Telitalálatos szelvény nem volt, a hatosokra egyenként j 66.981, az ötösökre 2692, a négyesekre pedig 632 forin- j tot fizetnek. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu A donor A magamfajta ember nem jutalom reményében vállalkozik a rendszeres véradásra 5i oldal Boldogság Ezt az érzést magunkban megtalálni a legegyszerűbb, mert mindenkinél belülről fakad ■ ■ oioai Sportkoktél Ki mit vár a 2004-es évtől - tettük fel a kérdés sportolóknak, sportvezetőknek 12. oldal Szarvasgerinc és lakástűz Elsült a fegyver Hatvan Országos adatok szerint min­den eddiginél többet költöttünk a szilveszterre. A szállodák megteltek, az éttermi helyeket jó előre lefoglalták a vendégek. Először lehetett legálisan petár­dákat robbantani. Ennek Eger­ben kellemetlen következmé­nye is volt: az Olasz utcában egy erkély kapott lángra. Heves megye Egerben csaknem telt házzal kö­szöntek el az óévtől a különféle szál­lodákban. A kisebb hotelekben épp úgy, mint a nagyokban vidám volt a hangulat a hajnali órákig. Több ki­sebb szórakozóhelyet is kibéreltek a városban, s így tartottak zártkörű rendezvényeket. A Hotel Egér-Park teremfőnökétől, Juhász Jánostól megtudtuk, hogy a patinás vendég­látóhely sztármenüje az óévbúcsúz­tatón a muflon volt, illetve a vargá­nya gomba raguval. A mostani mu­latságon egy negyvenfős angol cso­port adta meg az est alaphangulatát. Az új évet rajtuk kívül németek, osztrákok, svájciak köszöntötték együtt a magyar vendégekkel. (Folytatás a 4. oldalon) Közös akciót hajtott végre decem­ber 30-án este a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Hatva­ni Rendőrkapitányság kijelölt ál­lománya. A bűnüldözők - mint azt Varga Tamás r. alezredestől, a HRFK illetékes sajtóügyeletesétől megtudtuk - olyan személyek el­fogására kaptak parancsot, akik ellen alapos volt a gyanú, hogy korábban zsarolást követtek el. A rendőrök a Szabadság úton hajtották végre az előre megterve­zett akciót, melynek során három gyanúsítottat kerítettek kézre. Az elfogás során a helybeli K. A. szembeszegült a rendőri intézke­déssel, ezért vele szemben tesü kényszert kellett alkalmazni. Mi­közben az illető dulakodott előál­lítóival, az egyik rendőr csőre töl­tött fegyvere - amit a jobb kezében tartott - elsült, s a lövedék eltalál­ta az elfogott személyt, aki ennek következtében nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenve­dett. A megyei rendőr-főkapi­tányság illetékesei - a Heves Me­gyei Főügyészség Nyomozó Hiva­talának a bevonásával - meg­kezdték az ügy körülményeinek a vizsgálatát. ______________i*i A z ember van a hegyért Az érintettek megáml(hat)nak egy gyékényen Amennyire örömtelinek ítélik a fejlesztést az sokak fejében megfordult, hogy vajon milyen idegenforgalomban érintettek, legalább annyi természeti következményekkel járhat a több­aggályt fogalmaztak meg a természetbarátok milliárdos idegenforgalmi fejlesztés, és a környezetvédelemmel foglalkozók. A kér- A beruházó Mátra Centrum Kft. képviselőit dés az, hogy összeegyeztethető-e az üzlet a egyebek mellett a leendő sícentrum környezet­természeti értékek megóvásával. védelmi vonatkozásairól kérdeztük. A társaság tulajdonosa, Dobróka Tamás elsőként azt szö- Kékes tető gezte le: nemcsak a már elkészült létesítmé­---------------------------------------1-------------------- nyekre, befejeződött munkákra kértek és kaptak A z egyik országos napilapban a Bükki Nemzeti meg minden szükséges engedélyt, hanem a tel- Park illetékese, valamint a Kékes Turista Egye- jes, három évre ütemezett fejlesztési projektet vé- sület vezetője fogalmazta meg aggályait a Kékes. leményeztették valamennyi szakhatósággal, s tetőre tervezett sícentrummal kapcsolatban. Ki- jelzéseiket be is építették a végleges elképzelé- ki a maga szakterületén várható esetleges ve- sekbe. szélyeket és negatívumokat vázolta. Alighanem (Folytatás az 5. oldalon) Szó nélkül szúrt Nem mindennapi esemény történt tavaly február 19-én dél­után a mezőtárkányi Holdfény Borozóban: a 69 éves S. Ador­ján egy tíz centiméter pengehosszúságú bicskával szó nélkül nyakon szúrta a 38 esztendős Cs. I.-t. Az ügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat, a bíróság azonban felmentő ítéletet hozott. Eger, Mezötárkány Az ügyben elsőfokon eljáró Heves Megyd Bíróság időközben írásba foglalt ítélete szerint a vádlott - büntethetőséget kizáró ok miatt - nem vonható felelősségre tettéért. A felmentő ítélet kihirdetésekor a bíróság elrendelte S. Adorján kény­szergyógykezelését, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyó­gyító Intézetben kell folytatni. Az igazságügyi orvos szakértői véle­mény alapján a bíróság megállapí­totta: „A vádlott személyiségszer­kezete személyiségzavarként érté­kelhető. Diszharmóniás személyi­ség, fokozott irratibilitással, agresz- szív késztetéssel, gyengült szocia- bilitással, szorongásos készenlét­tel, fokozott vonatkoztatással.” (Folytatás az 5. oldalon) Táblák a csomópontban Két hét múlva lezárják az útszakaszt Az utóbbi időben többször foglalkoztunk lapunkban a Ringsted úti lakosok kérésé­vel, akik - több tucatnyi alá­írással megerősítve - a lakó­épületek előtti útszakasz „zsákutcásítását” szerették volna elérni. Gyöngyös Mint legutóbb hírül adtuk, a kép­viselő-testület településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága támogatta az érintett utca lakói­nak a kérését. Mindez immár ha­tározat formájában is megteste­sült, amint arról a Városháza köz­leményben tájékoztatta lapun­kat. Eszerint a bizottság „az át­menő forgalomból adódó bal­esetveszély megszüntetése érde­kében” a Ringsted utca forgalmi rendjét megváltoztatja, az utat a MOL-töltőállomás Ringsted utcai kihajtó ágától délre lezárja, és egyben elrendeli a Ringsted utca Püspöki utcai csomópontjánál az „Egyéb veszély" jelzőtábla „For­galmi rend változás!” kiegészítő táblával történő kihelyezését. Ringsted utca a MOL-ben- zinkút kicsatlakozó útjától délre, a csomópont középső kereszt- metszetében, az úttengelyre me­rőlegesen vasbeton terelő eleme­ken elhelyezett „Mindkét irány­ból behajtani tilos!” tábla, vala­mint terelőirányt jelző piros-fehér sávos tábla kihelyezését rendeli el. A terelőelemeket úgy kell el­helyezni - áll a határozatban -, hogy azok a gyalogosforgalmat ne akadályozzák. A forgalmirend-változás beve­zetésének tervezett határideje ja­nuár 15. ________________________(ARI MEGÉRKEZETT SZILVESZTER. Éjfél után háromnegyed órával született meg a megye első újszülöttje az egri Markhot Ferenc Kórház szülészeti osztályán. A 3700 gramm súlyú fiú újszülött - a kömlői Bodó család hatodik gyermeke - egészségesen látta meg a napvilágot és a Szilveszter, Szilárd keresztneveket kapta _____________________fotó, gái gábor 9770865910059

Next

/
Thumbnails
Contents