Heves Megyei Hírlap, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

2003. DECEMBER 1., HÉTFŐ Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft XIV. ÉVFOLYAM 279. SZÁM HEVES MI' HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK ^ : UTOLSÓ SUZUKI LEHETŐSÉG SWIFT, SEDAN NAGYKER ÁRON AJÁNDÉK KLÍMÁVAL 0 Ft kezdő befizetés vagy 250 000 Ft kedvezménnyel SUZUKI VITAI Eger, Gyöngyös, Rákóczi út 94. Szurdok part út 52. Tel.: 36/537-370 Tel: 37/505-034 • SZOMBAT: RIPORT HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Suha Péter Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 TRAFFIPAX 15.00- 21.00: 3. számú főút, 116 km szelvény; Kápolna, Fő út, vasúti átjáró. 12.00- 17.00: 24. számú főút, Gyöngyös, Mátrai út - Bene út. IDŐJÁRÁS Eger Gyöngyös Hatvan Lőrinci Heves 7 °C 8 °C 9 °C 9 °C 9 °C Sok lesz a felhő fölöttünk, helyenként azonban el­vékonyodhat a felhőzet. Többfelé párás lesz a le­vegő, és foltokban a köd is megmaradhat. Időnként megélénkül a déli, délke­leti szél. A hőmérséklet kora délután 7 és 10 fok között valószínű. A párás, ködös tájakon szitálástól csúszós, nyál­kás útszakaszok fordul­hatnak elő. LOTTÓSZÁMOK Újra van ötös a lottón! Egy fo­gadó eMtte a hónapok óta hal­mozódó nyereményt, a több mint 5 milliárd forintot. A Sze­rencsejáték Fit. tájékoztatása szerint a 48. játékhéten a lot­tónyerőszámok a következők: ÖTÖS LOTTÓ v4 V15^6)(49X59' Jókerszám: 410174. HATOS LOTTÓ A pótszám: 35. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 770865 910011 03279 Véradók A kitüntetett Tóth Sándor a helytállás és az utánpótlás fontosságáról beszélt 5. oldal Civilek Renn Oszkár: a hatalom minden országban nyomást próbál gyakorolni a civil szervezetekre 5. oldal Vízilabda A Szegedet fogadva kétgólos különbségű győzelmet aratott az OB I-es egri férficsapat 16. oldal Telt ház a menedékhelyen A kedvező időjárás ellenére már hetek óta telt ház van. Az otthontalanok között sokkal több a férfi fotós gál gábor Eger A viszonylag kedvező időjárás, a meleg no­vember ellenére már hetek óta teli ház van az egri Családsegítő Intézet Kertész úti Gondozói Házában. A több feladatot is ellátó intézmény 24 férőhelyes ápoló-gondozó bentlakásos részlegén azokat gondozzák, akik elesettsé- giik, egészségi állapotuk miatt állandó ellá­tásra, ápolásra szorulnak. Az átmeneti szálló azon jövedelemmel rendelkezők számúm je­lent ideiglenes megoldást, akik ittlétük alatt szeretnék megalapozni a jövőjüket, amíg nem tudnak megfelelő otthont találni maguk­nak. Az intézet szerződést köt a bentlakókkal — nyolc férfi és egy nő elhelyezésére van mód itt hogy meghatározott idő, egy-két év után el kell hagyniuk a szállót. A hideg idő beköszöntével az idényjellegű működéshez is igazodó éjjeli menedékhely minden évben zsúfolásig megtelik. Az enyhe ősz ellenére már most telt ház van a 34 férőhe­lyes épületben. Mint megtudtuk: azért ilyen nagy az érdeklődés, mert minden érintett még időben igyekszik bemenni a menedék­helyre, hogy biztosan jusson neki hely. Már a később érkezők fogadására megnyitott krízis menhely rész is tele van. A bővítés nyomán a faházban így további nyolc hajléktalan férfit, az egészségügyi elkülönítőben berendezett hálóhelyen pedig nyolc nőt tudnak pluszként elhelyezni. (Folytatás az 5. oldalon) Szezonkezdet: elég a tervekből ., Kékes tető Az eddig elkészült munkákra teljes egészében megvolt a pén­zünk, és az igazat megvallva annyi időnk sem volt, hogy pá­lyázzunk. Meg akartuk mutat­ni, hogy komoly az elhatározá­sunk, s megvalósítjuk azt a célt, amit magunk elé tűztünk - mondta tegnap Dobróka Lász­ló, a HE-DO Kft. vezetője azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Kékes tetőn eddig megvalósult fejlesztéseket, illetve a jövőbeli terveket ismertették. A közmű-, út- és mélyépítéssel foglalkozó abasári társaság hozta létre a beruházó Mátra Centrum Kft. -t, amely Dobróka Tamás tulajdo­nában van. A cég az utóbbi hónapokban több mint 200 millió forintot for­dított a sípályák rendbetételére, kiszélesítésére, kiszolgáló léte­sítmények építésére. Ennek kö­szönhetően már az idei, remé­nyeik szerint hamarosan kezdő­dd szezonban egy kitűnő minő­ségű, megfelelő gépekkel és hó­ágyúkkal karbantartott, kivilágí­tott és hangosított pálya áll a sí- zők rendelkezésére. Az eddigi beruházások egyébként részei annak a mint­egy 3 milliárd forintos, 25 éves megtérüléssel tervezett projekt­nek, ami egy évtizedek óta várt, valódi sport- és szabadidőcent­rumot hoz létre az ország leg­magasabban fekvő vidékén. (Folytatás a 4. oldalon) Unióban „oldódik” a magyar Eger A kérdés az, hogy van-e aktuali­tása a magyar történelmi alkot­mányos hagyománynak, az segít­ségünkre lehet-e bármilyen szempontból, s hogy az európai uniós csatlakozás mire ad megol­dást és milyen problémákat vet fel - így foglalta össze a szomba­ton rendezett egri alkotmányos- sági konferencia fő témáit Fáy Ár­pád, a Magyar Alkotmányossági Jószolgálati Testület tagja. A programnak - amelyet az Alkot­mányossági Műhely és Fórum szervezett - a Dobó téri Szent Hedvig Kollégium adott otthont. A konferencia sajtótájékoztató­ján Fáy Árpád bemutatta az álta­la szerkesztett, nemrégiben ki­adott, „Történelmi alkotmá­nyunk jogán - uniós csapdában” című kötetet. Szavai szerint az uniós csapda annyit jelent, hogy az EU deklarált célja az európai identitás kialakítása, amivel pár­huzamosan a nemzeti identitás- tudatot felszámolnák. Minden­nek gazdaságpoliükai vetülete is létezik. A magyarság, mint az EU. igen kis hányada, „feloldódik” a közösségben. Az Európai Unió­ban már benn lévő tagállamok polgárai sincsenek tisztában az­zal, hogy a függöny mögött mi­lyen folyamatok zajlanak. A ma­gyarok az EU-ban a jelenleginél is kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek. A jövő májusi csatlako­zásig hátralévő néhány hónap igen rövid idő, és az említett kö­tetet kiadó Magyar Alkotmányos- sági Jószolgálati Testületnek, il­letőleg a Szabad Magyarország­ért Mozgalomnak hatalmi eszkö­zök nincsenek a kezében ahhoz, hogy mindezekre a problémákra - Fáy fogalmazása szerint eviden­ciákra - felhívja a figyelmet. (Folytatás az 5. oldalon) KSH: összeírás a gazdaságról Kormányrendelet alapján a Központi Statisztikai Hivatal de­cember 1-12. között gazdaságszerkezeti összeírást folytat - tudtuk meg dr. Kovács Sándométól, a KSH Heves Megyei Igaz­gatóságának vezetőjétől. Heves megye Az összeírás célja, hogy átfogó ké­pet adjon a mezőgazdaságban 2000 óta végbement változások­ról, amely az agráriumot érintő döntésekhez szükséges. Az adat- felvételkor a korábban összeírt egyéni gazdaságok egyharmadát keresik fel és kérdezik meg a biz­tosok. A gazdasági szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségü­ket postai úton teljesítik. Megfi­gyelésre kerül a foglalkoztatottak száma és tevékenysége. Ezek mellett a gazdaság használatában levő földterület mérete, a művelé­si ágak, a helyrajzi szám szerinti területi elhelyezkedés, továbbá a terméseredmények és az állatál- - lomány. Azt is összeírják, hogyan ala­kulnak a mezőgazdasági tevé­kenység ráfordításai, milyen az agrotechnika, valamint milyen más termelői tevékenységet is folytatnak. A helyrajzi szám sze­rinti felvétel a kedvezőtlen adott­ságú, illetve a természetvédelmi korlátozások alá eső területen gazdálkodók azonosítása miatt szükséges. Az összeírt adatok csak statisz­tikai célra használhatók. Az egye­di, a gazdálkodókra vonatkozó feljegyzések kizárólag az adat- szolgáltató hozzájárulásával hoz­hatók nyilvánosságra. A KSH ez­úton is kéri a kijelölt gazdálkodó­kat, hogy támogassák az össze- írók munkáját. ______________■ A Hírlappal malai'a lesz!-ií Ne főjön a feje az ünnepi lakoma miatt, mi segítünk Önnek! Játsszon velünk, és Öné lehet a 21 darab 40 kilogrammos malac egyike. A december 19-i 9 órai sorsoláson részt vesz minden olyan régi és új egyéni előfizető, aki a sorsolás napján érvényes Heves Megyei Hírlap előfizetéssel rendelkezik január hónapra. Ezért érdemes minél hamarabb előjizetni 2004-re!

Next

/
Thumbnails
Contents