Heves Megyei Hírlap, 1997. december (8. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Megyei 1997. DECEMBER 1., HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVF. 280. SZÁM ÁRA: 39 Ft, ELŐFIZETVE: 25,80 Ft HEVES HÍRLAP Előfizetési igényét ingyen felezheti a következő telefonszámon: M-mtm Tárcsázza nappal! Sikeres családi véradónap - Szombaton családi véradónapot rendeztek az egri Ba­lassi Bálint Általános Iskolában. Sokan megmozdultak a nemes ügy érdekében. Jó néhány olyan család akadt, ahol az apukát és anyukát elkísérték gyermekeik is. A diákok méltán le­hettek büszkék szüleikre, akik átérezték: e napon másokon segítenek. fotó: pilisyelemér Csak a IIEVES 1 HIRLAí olvasóinak A türelmetlenség halálhoz vezethet A személyautók vezetői, s a motorosok okozzák a legtöbb balesetet Az idei év első kilenc hónapjában térségünkben 32 százalék­kal több sérüléses baleset történt, mint 1996 hasonló idősza­kában. Ugyanekkora arányban nőtt a halálosak száma. Az egyik legveszélyesebb útvonal a 3-as számú főút. Nem vélet­len, hogy a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság át­fogó elemzésre szánta rá magát. A megállapításokról tájé­koztatta lapunkat Nyitrai István r. alezredes, a főkapitány­ság közlekedési osztályának megbízott vezetője. A főpap halálának 150. évfordulóján Pyrker érsekre emlékeztek HEVES MEGYE - Az érté­kelésbe a testület bevonta a Központi Statisztikai Hivatal megyei, továbbá a Közútkezelő Kht. és a Közlekedési Felügye­let szakembereit is. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott közlekedési osz­tályvezetője, Nyitrai István r. alezredes szomorú tényekre hívta fel a figyelmet:- Pontosan 484 sérüléses baleset történt az utakon. Ez 117-tel, vagyis 32 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. Ennél is tragiku- sabb, hogy 25-ről 33-ra emel­kedett a halálos, míg 159-ről 206-ra a súlyos sebesüléssel együtt járt esetek száma. (Folytatás a 3. oldalon) Halálos baleset Karácsond előtt Szombaton délelőtt halálos baleset történt Karácsond és Gyöngyös között - tájékoztatott Bálint Sándor r. őrnagy. Egy 43 éves gyöngyösi lakos előzés közben áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, ahol fékezésre kényszerítette a vele szemben közlekedő, budapesti lakos vezette személyautót. Utóbbi kocsi megcsúszott, és keresztbe fordulva az előző járműnek ütközött. Az előzést végző kocsiban egy 43 éves gyöngyösi asszony a helyszínen meghalt. Az autó vezetője, a velük utazó házas­pár, s a másik jármű irányítója súlyos sérüléseket szenvedtek. Besenyőtelki ébredés A Füzesabonyi Rendőrkapi­tányságra érkezett a bejelentés: Győr közelében három ismeret­len megállított egy horvát ka­miont, s rátámadt a jármű veze­tőjére. Bántalmazták, majd egy garázsba vitték, ahol leitatták. A sofőr már csak arra emlék­szik, hogy Besenyőtelek köze­lében egy autóból kitették. A kamion értéke 180 ezer német márka, a szállítmányé 190 ezer USA-dollár. Őrizetbe vették a betörőcsapatot GYÖNGYÖS - Szombaton egy gyanúsan viselkedő fiatal­emberre lettek figyelmesek a helyi rendőrkapitányság mun­katársai - tájékoztatott Bálint Sándor r. őrnagy, kiemelt fő­előadó. Mint kiderült: betörés­ből származó tárgyak vannak nála. A rendőrség több helyen is tartott házkutatást, amelynek eredményeként lopott holmik sokasága került elő. A gyanúsí­tottak - H. A. 21 éves, /. T. 23 éves és B. P. 26 éves abasári lakosok, illetve a gyöngyösi 21 éves B. A. - a vizsgálat eddigi adatai szerint 1997 szeptembe­rétől Mátrafüreden, Sástón és a markazi tónál lévő víkendhá- zakba törtek be. A gyanúsítottakat a rendőr­ség őrizetbe vette, és indítvá­nyozta előzetes letartóztatásba helyezésüket. EGER - Pyrker János László egri érsekre, az Egri Bazilika építtetőjére, az ország első magyar nyelvű tanítóképző­jének alapítójára, a Szépmű­vészeti Múzeum képanyagá­nak megalapozójára emlékez­tek szombaton, a főpap halá­lának 150. évfordulója alkal­Moldvay Győző portréja - ahogyan egy művész látta HATVAN - Nyolcvanhat al­kotó 104 szobra, festménye, kisplasztikája és érméje lát­ható az „Arcok és sorsok” BUDAPEST - Hét nemzet több mint háromszáz résztve­vője jelent meg azon a ta­nácskozáson, amelyet a hét végén tartottak a fővárosban A prostitúció és leánykeres­kedelem nélküli Európáért címmel. A fórumon részt vet­tek a Gyöngyösorosziban apostoli küldetésüket teljesítő Jó Pásztor Nővérek is: Mária és Rita.- Érdekes és rendkívül hasznos volt a tanácskozás - mondta lapunknak Mária nő­mából a megyeszékhelyen. Az emlékünnepségen, ahol Seregély István, a Magyar Ka­tolikus Püspöki Kar elnöke, egri érsek idézte fel elődje munkásságát, jelen volt Pas- kai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. (Folytatás a 3. oldalon) címmel immár 11. alkalom­mal megnyílt Országos Port- rébiennálén. Az eseménynek az a Hatvani Galéria ad ott­hont, amely a tárlat szombati megnyitásakor felvette alapí­tója, Moldvay Győző nevét. A Pogány Ö. Gábor művé­szettörténész vezetésével mű­ködő hattagú zsűri az idén 156 képzőművész csaknem 200 művéből választotta ki a tárlat anyagát. A díjak közül a biennálé aranydiplomáját, egyben a Magyar Alkotómű­vészek Országos Egyesülete (MAOE) és Hatvan Város dí­ját Nagy Attila szobrászmű­vésznek ítélte oda a bírálóbi­zottság. Az ezüstdiplomát Orosz János festőművész kapta meg a megyei közgyű­lés nagydíjával együtt. (Folytatás a 3. oldalon) vér. - Silvia Casaro, a Kiút Veled Egyesület alapítója nyi­totta meg a konferenciát, ame­lyet a Fédération Européenne pour la Disparition de la Prostitution (FEDIP) szerve­zettel közösen rendeztek. Előadást tartott dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, dr. Polt Péter, az állampolgári jogok országgyűlési biztosá­nak általános helyettese és Sophie Wirtz-Jekeler, a FE- DIP elnöke. (Folytatás a 3. oldalon) Gázár-kompenzáció: talán márciusban HEVES MEGYE - Az elekt­romos áram díjának kompen­zációja után - várhatóan az elkövetkező hónapokban - sor kerül a gázár ellentételezésére is. A programot az Energia Alapítvány koordinálja, és az a központi, állami pénzek mel­lett a szolgáltató cégeket is érintené. Ám a lebonyolítás módjáról, a felek szerepválla­lásának mértékéről még nem született konkrét megállapo­dás. A gyakorlati és a techni­kai végrehajtás részletei is pontosításra szorulnak. E kér­désre a Tigáz Rt.-nél sem tud­tak választ adni, hiszen meg kell várniuk a tulajdonosok és az igazgatóság döntését. Létezik olyan elgondolás, miszerint az igénylési adatla­pokat már decemberben kéz­besítenék az érintett fogyasz­tóknak. Azok elbírálása után - leghamarabb a márciusban kézhez kapott februári gáz­számlán - történne meg a jóvá­írás. A végrehajtásra állítólag elég néhány hónap. (kj) Megnyílt az Országos Portrébiennálé Moldvay Győző nevét vette fel az általa alapított galéria A prostitúció nélküli Európáért Mária nővér is a megelőzést szorgalmazza Gyermekkora legszebb nyarait töltötte a megyeszékhelyen Nem énekelni, diskurálni jön Carelli Gábor, a jeles tenorista A nemzetközi hírű magyar tenorista, az anekdotázó-ado- mázó hajlamáról is nevezetes, szeretetre méltó Carelli Gá­bor ma este fél nyolctól egy jótékonysági koncert díszven­dége lesz Egerben, a Gárdonyi Géza Színházban. Mint me­séli, nagy kedvvel érkezik ide, hiszen - Krausz Lajos uno­kájaként - gyerekkora legszebb nyarait töltötte itt. A nagy­apa a Széchenyi utcán lakott. EGER - Művész úr! Ön 1936-ban elhagyta az orszá­got, s 1939-ben letelepedett az USA-ban. A New York-i Metropolitan Opera tenoris­tájaként, a manhattani zenei főiskola professzoraként vi­lághírű lett. Milyen kapcsola­tot tartott Magyarországgal?- Voltak időszakok, ami­kor egyáltalán nem jöttem haza. Legelőször a háború után látogattam Magyaror­szágra, aztán a hetvenes években. Majd megint volt egy hosszabb szünet, ám mos­tanában már jó néhányszor itthon voltam. A rokonaim zöme - sajnos - már nem él, két unokatestvéremmel tar­tom a kapcsolatot.- Most meddig tartózkodik itthon, s mi a programja? (Folytatás a 3. oldalon) Sikeres rajt a röplabda BEK-ben „Az első lépés Európa felé” - hirdette az egri B-közép jókora transzparense tegnap a körcsar­nokban, ahol Bajnokcsapatok Európa Kupája-mérkőzést ját­szott az AgriaComputer RC a bolgár bajnokkal. Nos, az egri röplabdás lá­nyok valóban tettek egy jelen­tős lépést, hiszen - a szurkolók biztatásától kísérve - több mint másfél órás, élvezetes csatában 3-1-re diadalmaskodtak ellen­felük fölött. Különösen az utolsó játszmában voltak ma­gabiztosak a mieink, ekkor csupán egyetlen pontot engedé­lyeztek az amúgy jó játékerőt képviselő szófiai hölgyeknek. A győzelem értékes, de oda­kint még bizonnyal meleg per­cek várnak lányainkra. (Tudósításunk a 10. oldalon) Akimova a labdára, Bóta és a bolgárok Akimovára figyelnek Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 48. já­tékhéten az alábbi számokat sorsolták ki: 57, 59, 67, 88, 90 A jokerszám: 043093 A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 48. já­tékhéten a hatoslottón a kö­vetkező nyerőszámokat sor­solták ki: 10,30,34, 38,41,43 a pótszám: 11 (MTI) \ I I i «

Next

/
Thumbnails
Contents