Heves Megyei Hírlap, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. ÁPRILIS 1., KEDD MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 75. SZÁM ÁRA: 39 FORINT >*#;> v *>_■’** tliYW f»l 'jjyj'Jii Jj Hírlap Fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! WïmWMbW Hagyományos, és új technikákkal - készíthették a locsolóknak szánt tojásokat a gyerekek, azon a családi hétvégén, amit szombaton tartottak az egri Ifjúsági Házban. Akik először vették ki részüket az ünnepi készülődésből, nagy lelkesedéssel tanultak a már gya­korlottabb társaiktól. (Információnk a 3. oldalon) foto: perl Márton Eltűnő csábítás: biztonságosabb közlekedés? Vége az útmenti csábításnak, figyelem-elvonásnak, mikor a táj látványa, a szem szabad perspektívája helyett, többek között kacér és pucér hölgyek képeivel népszerűsített termékekek hirdetéseivel, s piás egyéb fogyasztásra serkentő felhívással bombázták az utazót. Az elmúlt évek vadul burjánzó hirdetés-, reklám- és óriásposzter-dömpingjét - úgy tűnik - a hivatal is megelégelte. Akik március közepéig nem él­tek az önkéntes eltávolítás lehe­tőségével, azoknak szigorúbb akciókkal kell számolniuk He­vesben is. Az idei akció csak a külterületi reklámtáblák helyze­tét próbálja rendezni, a belterü­leti hirdetmények várhatóan jö­vőre kerülnek sorra. A szabá­lyozás szerint a közút területén, a közút fellett és mellett tilos el­helyezni olyan jelet, jelzést, tár­gyat vagy berendezést, amely a közúti jelzésekkel összeté­veszthető, láthatóságukat aka­dályozza, a közlekedők figyel­mét eltereli, illetve a közlekedés biztonságát más egyéb módon veszélyezteti. (Folytatás a 2. oldalon) Hevesben is sikert aratott a kedvezményes akció Folytatódik a katalizátor-program A Környezetvédelmi Alap több mint 1,5 milliárd forinttal tá­mogatja a katalizátorok felszerelését. Elsőként a Hungaro Lada indí­totta a kedvezményes progra­mot. A fővárosban és vidéken - így Hevesben - összesen 67 műhelyben tízezer katalizátor várta a jelentkezőket. A műhe­lyek már 7500 amerikai katali­zátort szereltek fel a jelképes ezer forintos összegért. Mint a cégnél elmondták: a szénhidro­gén- és szénmonoxid-szennye­zés 90 százalékát semlegesítik a berendezések. A cég csak négyütemű gépkocsikra vállalja a felszerelést. A Bruckner és Fodor Kft. egy hete kezdte meg a szolgál­tatást. Valamennyi megyében van képviseletük, ahol mintegy 20 ezer, szintén amerikai kata­lizátort szerelnek fel kedvez­ményesen. A harmadik rendszergazda, a Fluid Kát Részvénytársaság a kétütemű gépjárművekre kifej­lesztett hazai gyártású katalizá­torokkal foglalkozik. A társa­ság idén és jövőre szintén 20 ezer katalizátor kedvezményes felszerelésére kap lehetőséget. A katalizátorokra Trabantok és Wartburgok esetében is -100 ezer kilométeres garanciát vál­lalnak, s áprilisban újsághirde­tésekben ismertetik a műhelyek címét. Félmillió forint jutalom a gyilkossági kísérlet nyomravezetőjének Orvlövések a gyöngyösi éjszakában Súlyos, de nem életveszélyes a megsebesített vállalkozó állapota Súlyos bűncselekményről tájékoztatta lapunkat Kakuk György r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Március 30-án, húsvét vasárnap este 11 óra 5 perc és 11 óra 10 perc között ismeretlen tettes fegyveréből több lövést adott le N. A. gyöngyösi egyéni vállalkozóra, annak lakása előtt. A találatok következtében a férfi súlyos, de nem életveszélyes sérülést szenvedett. Az ügy felderítését a megyei rendőr-főkapi­tányság bűnügyi osztálya folytatja. Kérik, hogy aki az esetről bármilyen információval rendelke­zik, hívja a 36/412-945-ös, illetve a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon a 371312-551-es telefon­számot. vagy értesítse bármelyik rendőri szervet a 107-en. A rendőrség a merénylő kilétének mie­lőbbi megállapítása érdekében 500 ezer forint ju­talmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. Csak a HM5 "g" HÍRLAP ol„asól„ak Szorító meUől - a sokadik menet Exbajnokok különcsatája Petó'fibányán Juhász Laci. A név legendának számít Petöfibánya sportéleté­ben. Védjegy; olyasféle, mint Dorogon Grosicsé, az Üllői úton Alberté, vagy - közelebbi példával - Egerben Csank Jánosé. A hétszeres magyar bajnok, junior Európa-rangelső, számos nemzetközi viadal győztese vitathatatlan szaktekintély - vél­hetné a kívülálló. Nonszensznek tűnhet hát, hogy egy 18 éves fiatalember megkérdőjelezze ténykedését. Márpedig ez történt. A tehetséges fiú - aki nem is oly rég még a serdülők között nyert országos bajnokságot - a kö­zelmúltban sportolótársai előtt petíciófélét olvasott fel, amely­ben lényegében az edző, Juhász László szakmai módszereit ki­fogásolta. A folyamodványt benyújtotta az elnökséghez is, ám - információink szerint - nem saját aláírásával, hanem a kollektíva nevében. Sziréna Halott fér» a hétvégi házban Zsórifürdői víkendházában érte a halál az ingatlan 62 éves tulajdonosát. A vizsgálat során a rendőrség szakemberei bűn- cselekményre utaló nyomokat nem fedeztek fel. Hort-Csány vasútállomáson nyolcvan méter rézkábelt tulaj­donítottak el ismeretlen tette­sek. A lopás pontos időpontja nem ismeretes, mivel a helyszín egy elhagyatott mellékvágány közelében található. Parádsasváron betörtek a pol­gármesteri hivatalba. (Folytatás a 2. oldalon) Ezután a srác nem látogatta az edzéseket, a többiek azonban rendszeresen részt vesznek a felkészülésben, továbbra is Ju­hász László irányításával. A településen nem titok: régi ellentét húzódik az edző és a régebbi tréner, Rezes László között. A konfliktus állítólag szakmai indíttatású. Sokan úgy vélik, a beadványnak is Rezes László volt az értelmi szerzője.- Ez nem igaz - cáfolja azonnal a szóbeszédet a hajdan szintén korosztályos bajnoksá­got nyert, egykori válogatott boxoló. - Tudtam, a sportoló mire készül, de csupán annyit tanácsoltam neki: kizárólag a tényeket vesse papírra, ha már mindenképpen elszánta magát. Rezes László szerint sokakat felelősség terhel azért, hogy a petőfibányai ökölvívó-szakosz­tály néhány év alatt a megyei első helyről az utolsóra csú­szott vissza. Elsősorban azok a vezetők a hibásak, akiknek az eredmény csak másodlagos, ha saját pozíciójukat enélkül is biztonságban tudhatják. (Folytatás a 3. oldalon) Harcigáz a kertekben: indokolatlan égetések Pazarlás, környezetszennyezéssel Semmiképp sem célszerű vagy hasznos mindent elégetni, an­nak ellenére, hogy éghető - utal a mezőgazdálkodás, a kertgondozás során eltüzelt növényi maradványokra Bár­dos Ferenc, az egri Életfa Környezetvédő Szövetség ügyvezetője. Mint a szakember fogal­mazott: a mezőgazdasági hul­ladékok, növényi maradvá­nyok elégetése az esetek túl­nyomó többségében indokolt­lan. Kifejezetten, csak egyes növényegészségügyi prom- lémákhoz kapcsolódóan aján­lott ez a tevékenység, netán néhány speciális növényi résznél - mint a diófalevél - alkalmazható megnyugtató módon. Ám erről is célszerű kikérni a szakemberek véle­ményét. A hasznos megoldás az lenne, ha a keletkező bio­lógiai hulladékot viszafor- gatná, komposztálnák. (Folytatás a 2. oldalon) Csendes ünnepi forgalom volt megyénk közútjain Négy halott Miskolc közelében Az ország közútjain tegnap folyamatos volt a rendőri el­lenőrzés - tájékoztatott az Or­szágos Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese, aki hozzá­tette: az utcán talált ittas fia­talok családját értesítették a rendőrök, s a csemetéket a szülők érkezéséig a kapitány­ságokon tartották, hogy az if­jak ne eshessenek közlekedési baleset áldozatául. Sajnos, a fentiek ellenére is történt súlyos szerencsétlen­ség. A Miskolcot Sátoraljaúj­hellyel összekötő 37-es számú út 11-es kilométerénél - Gesz- tely és Taktaharkány között - hétfőn délelőtt 11 órakor két személygépkocsi ütközött ösz- sze. Egy Peugeot előzés köz­ben megpördiilt, áttért a me­netirány szerinti bal oldalra, majd ott összeütközött egy Opel személygépkocsival. Az ütközés következtében a Peu­geot utasai közül egy nyír­egyházi házaspár és két gyermekük életét vesztette, míg 20 éves utasuk súlyos sé­rülésekkel került kórházba. A balesetben vétlen Opel veze­tőjét súlyos, vele utazó fele­ségét pedig életveszélyes sé­rülésekkel szállították el a mentők. Megyénk rendőrségi és kórházi ügyeletéin a húsvét hétfőt nyugalom jellemezte - tudtuk meg az illetékesektől. A „forgalom” nem haladta meg az átlagos hétvégékét, sem az ittas „betegek”, sem a sérültek számát tekintve. Terpesen ápolják a népszokásokat - Húsvét hétfőjén a hagyományőrzők a Tárná partjára mennek, ahol a legények bőséges locsolással gondoskodnak arról, hogy el ne hervadja­nak a falu virágszálai fotó: perl Márton Lottónyeremények •A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 13. heti nyertes számok és nyeremé­nyek. 5/90: 32, 34, 78, 88, 89. Jokerszám: 4 9 3 2 3 5 Telitalálatos nem volt, a né­gyesek egyenként 1.493.173, a hármasok 15.216, a kettesek 643 forin­tot fizetnek. A nettó halmo­zódó nyereményösszeg: 383.595.206 forint. Telitalá­latos Joker nem volt. A kö­vetkező hétre átvitt nyere­mény 24.465.765 forint. 6/45: 2, 9, 14, 20, 31, 35 pótszám: 10 6 és 5+1 találatos nem volt. Az ötösök nyereménye egyenként 92.311 forint. A négyesek 2.189, a hármasok 444 forintot érnek. A következő hét nyeremé­nye 58.813.730 forint. 4 È É L f

Next

/
Thumbnails
Contents