Népújság, 1975. szeptember (26. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

\ A*>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<-lM«tAA*! Hétfő esti külpolitikai kommentárunk: „Kis lépés” Közel-Keleten A VILÁGSAJTÓ JELENTÉSEI és Tahszir Basir, egyiptomi elnöki szóvivő hivatalos közlései szerint gyakorlatilag megkötöttnek, tekinthető az újabb izra­eli—egyiptomi csapatszétválasztási megállapodás. Tar­talmáról egyelőre végleges és hivatalos adatok nincse­nek. Lényege az, hogy Izrael mintegy ötven kilomé­terre visszavonul az általa megszállt Sinai-félszigetről a stratégiai fontosságú Giddi- és Mitla-hágók mögé. Egyiptom azonkívül visszakapja az Abu Rudeisz-i olajmezőket. Ez a megegyezés gerince, amit a jelek szerint na­gyon sok részletmegállapodás, sőt, egyes kombinációk szerint nyilvánosságra nem hozandó záradék egészíti ki. A dokumentum állítólag huszonhat cikkelyből áll. Közöttük olyan témák is szerepelnek, mint az 1973-as háborúban elesett izraeli katonák hplttestének haza- szállítása, a csatorna keleti partján állomásozó egyiptomi egységek létszáma és így tovább. AZ AMERIKAI INGA-DIPLOMÄCIA tehát a so­kadik nekifutás után elért egy részmegállapodást. A sokat emlegetett „kis lépések” diplomáciája jegyében olyasmi történt, ami — a legjobb akarattal is — való­ban csupán kis és bizonytalan lépésnek nevezhető. Miért? 1. A megállapodás nem a felek közötti vélemény- különbségek csökkenése, hanem mindenekelőtt ame­rikai gazdasági és katonapolitikai nyomás eredménye. 2. A parafálás ellentételeként Tel Avivnak nyúj­tott amerikai fegyverszállítmányok mennyisége és minősérre olyan nagyságrendű, amely egyes katonai szakértők szerint „a nyolcvanas évekig” felboríthatja a katonai egyensúlyt. 3. Az egyezmény eltávolítja Egyiptomot az arab világ több fontos országától, és újabb nézeteltéréseket sorakoztat a régi ellentétek mellé. 4. Mint a Pravda erre rámutat, új, veszélyes elem, hogy a szembenálló felek között a jól bevált ENSZ- apparátus helyett amerikai ellenőrzőcsoportot akarnak létrehozni. Vagyis a pártatlan bíró szerepét a világ egyik legrobbanékonyabb térségében olyan ország venné át, amelynek közel-keleti szerepe nehezen ne­vezhető pártatlannak. MINDEBBŐL ÜGY TŰNIK, hogy ez az út a leg­jobb esetben mellékutca, de valószínűleg zsákutca. Bár a hivatalos aláírásra egyes hírek szerint Genfben került sor, a valóban célhoz vezető út továbbra is a valamennyi érdekelt jelenlétében megszervezendő genfi konferencián át vezet. Nagygyűlés Gépéiért a \?DK meaaiakulásának 30. évfordulója alkalmából A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi zottsága és a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa a Vietnami Demokratikus Köz­társaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából kedden délután 3 órakor nagygyűlést rendez a Csepel Vas. és Fémművek szer­számgépgyárának kultúrter­mében. A nagygyűlésen Borbándi János, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Nguyen Manh Cam, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság bu dapesti nagykövete mond beszédet. Az izraeli kabinéi elfogadta a megállapodást Az izraeli kabinet hétfői ülésén 20 szavazattal egy el­lenében — egy tartózkodás mellett — jóváhagyta az egyiptomi—izraeli katonai megállapodást — jelentették be Jeruzsálemben. A megállapodás szövegé­nek megvitatásánál több miniszternek különböző fenntartásai voltak, de ez nem akadályozta meg az egyezmény csaknem egyön­tetű elfogadását. Slomo Hillel, a rendőr­ségi ügyek minisztere (Mun­káspárti) tartózkodott a sza­vazástól. (UPI) Szadat kész az aláírásra Tahszin Basir, egyiptomi elnöki szóvivő hétfői sajtóér­tekezletén kijelentette: Sza­dat elnök kész azonnal kéz­jegyével ellátni az egyipto­mi—izraeli megálapodást, mi­helyt Kissinger megérkezik Jeruzsálemből. Gyorslista Az 1975. szeptember 1-én megtartott Lottó-jutalomsor­solásról. melyen a 31. heti lottószelvények vettek részt. 5 782 303 ut. 5 788 133 ki mit vál. 5 828 118 ut. 5 837 453 ki mit vál. 5 843 837 mosógép és centri­fuga 5 845 746 ut. 5 845 912 tetőtől-talpig 5 855 053 tv 5 893 310 ut. 5 922 556 tv 5 942 453 tv 5 955 808 ki mit vál. 5 968 723 táskarádió 5 989 385 magnó rádióval és ut. 5 991 756 sztereorádió, szte­reolemezjátszó és ut. 6 013 516 bútor-lakbér. 6 019119 ut., 6 038 116 sztereorádió, szte- reomagnetofon és ut. 6 053 398 színes tv 6 059 451 tetőtől-talpig 6 064 814 ut. 6 074 327 ut. 6 083 948 ut. 6 087 366 ut. 6 090 296 színes tv 6 104 672 ut. 6 125 347 táskaírógép 6 145 906 robotgép 6 148 182 ki mit vál. 6 165 079 ki mit vál. 6 174 162 ut. 6178 318 tv 6 178 931 táskarádió 6 201 251 tetőtől-talpig 6 216 546 üdülőtelek Balaton- szabadi-sóstón fa­S97&. sacptetaber ke44 házzal és 10 000 Ft- os garanciamegvál­tással 6 227 052 ut. 6 227 967 hűtőgép 6 229 307 magnó rádióval és . ut. 6 235 222 ut. 6 237 290 tv 6 237 609 konyhafelsz. ut. 6 262 868 üdülőtelek Balaton- szabadi-sóstón fa­házzal és 10 000 Ft- os garanciamelvál- tással 6 263 100 hűtőgép 6 268 588 ut. 6 272 052 ut. 6 272 059 ki mit vál. 6 272 941 bútor-lakbér. 6 298 107 ut. 6 310 146 lemezjátszó és ut. 6 322 596 hűtőgép 6 324 991 robotgép 6 337 325 tetőtől-talpig ut. 6 337 391 ki mit vál. 6 383 245 lemezjátszó és ut. 6 416 071 ut. 6 416 291 ut. 6 418 375 ki mit vál. 6 418 919 ut. 6 418 919 ut. 6 420 460 táskarádió 6 437 211 sztereomagno és ut. 6 458 302 ut. 6 473 559 tv 6 491 029 ut. 6 485 463 ki mit vál. 41 807 942 ut. 44 815 905 konyhafelsz. 44 830 829 konyhafelsz. 44 841 365 Ut 44 844 084 ut. 44 846 937 ut. 51 444 555 ut. 51 452 231 magnó, rádió és ut. 51 461 372 rádió 51 462 995 robotgép 51 472 808 ki mit vál. ut. 51 474 990 ut. 51 484 840 ut. 51 488 533 konyhafelsz. ut. 51 493 887 bútór-lakber. 01494 279 ut. 51 494 345 ut. 53 014 546 konyhafelsz. ut. 53 017 879 ut. 53 040 387 ut. 53 043 184 ut. 53 067 089 magnó, rádió és ut. 53 073 094 ut. 53 108 006 sztereomagno és ut. 53 121 643 ki mit vál. ut. 53 130 079 konyhafelsz. ut. 53 152 614 ut. 53 195 079 ki mit vál. ut. 53 219 862 tetőtől-talpig ut 53 221 842 robotgép 53 232 498 konyhafelsz. ut. 53 241 184 táskarádió 53 246 762 tv 53 253 922 ut. 53 254 565 konyhafelsz. ut. 53 286 393 színes tv 53 289 264 tv 53 301 158 táskarádió 53 304 127 ut. 53 316 371 színes tv 53 327 657 ut. 53 333 130 ut. 53 340 499 ut. 53 341 536 lemezjátszó és ut. 53 347 928 ut. 53 360 622 konyhafelsz. ut. 54 016 286 textil ut. 55 805 165 ki mit vál. 55 820 512 lemezjátszó és ut. 55 821 611 ut. 55 824 609 textil ut. 55 839 002 ki mit vál ut. 55 843 813 bútor-lakbér. 55 550 127 sztereomagno szte- reolemezjátszó és ut. 55 557 798 tv A nyertes szelvényeket 1975. szeptember 20-ig kell a Totó-Lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta út­ján a Sportfogadási és Lottó ] Igazgatósághoz (1875 Buda­pest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az eset­leges hibákért felelősséget nem -vállalunk. (MTI) Vietnam élete képkSsen A háború vérzivatarai után Immár békés élet köszöntött Vietnam nepére. Képei«!; amelyeket a VNA, a Vietnami Távirati Iroda riporierei az idén nyáron készítettek, erről számolnak be: A haiphongi kikötő Duyen Hai gépgyárában a2 idén nyolc, egyenként 160 m3/óra kapacitású kotróhajót állítottak elő. A képen: A nyolcadik kotróhajó a gyár dokkjában. ✓ (Fotó: Van Szak) d Az amerikaiak koncentrációs táboraiból a felszabadulás után hazatért. Hoa Khanh-i parasztok dolgoznak egy rizsföldön Dél-Vietnamban, My Tho tartományban. (VNA fotók — MTI — KS) (Fotó: Van Bao) Az Egészségügyi Minisztérium közleménye Az Egészségügyi Világszerve­zet hivatalos tájékoztatása sze­rint augusztus hó folyamán Al­géria két körzetében kolerameg- betegedéeek fordultak elő. Erre való tekintettel az egészségügyi minisztérium felhívja a magyar állampolgárokat, hogy Algériába csak érvényes nemzetközi kole­raellent védőoltási bizonyítvány birtokában utazzanak. A kolera- élleni védőoltási bizonyítvány akkor érvényes, ha legalább hat napja állították ki. és hat hó­napnál nem régebbi keletű. Bhutto Szaúd-Arábiában Bhutto pakisztáni elnök hétfőn 3 napos látogatásra Szaúd-Arábiába érkezett. Látogatása során a kétolda­lú kapcsolatokról, valamint a legutóbbi dél-ázsiai és kö­zel-keleti fejleményekről tár­Hő apó félretette a szöveget... A kitörölhetetlen emlékké­pek,1 két vietnami utazásom élményei a háborúhoz kötőd­tek. , Alkonyat után vágtunk neki a feltépett utaknak, amelyek mentén az ügyeletes őrszemek halvány piros és 6árga fényekkel jelezték az amerikai repülőgépek köze­ledtét. Az éjszaka oltalmazó palástja alatt minden meg­elevenedett: rendszámtáblás kerékpárok előzték a zebu- fogatokat, törékeny asszo­nyok, a bambusz rugalmas játékát felhasználva, sokszor hetven-nyolcvan kilogram­mos terheket vittek a vállu­kon levő rúdra aggatott ko­sarakban. Türelmesen vára­koztunk a hidaknál, ahol pá­ratlan leleményességgel ol­dották meg a gyakori átkelé­sek gondjait. A könnyű szük- séghidakat este rátolták a fo­lyócskára, hajnalban pedig visszahúzták az erdők rej te­kébe. Az amerikai hadveze­tés pedig csodálkozott, hogy amikor a légifényképek tanú­sága szerint minden romok­ban hever, a szállítmányok mégis pontosan eljutnak ren­deltetési helyükre. Az ember könnyen megérthette, miért került Kim Ngoc Quang fényképe egy hanoi kiállítás dicsőségtáblájára. Nem lőtt le repülőgépeket, nem hajtott végre rendkívüli hőstettet — „csak” ezerkétszáz háborús éjszakán keresztül vezette nehéz tehergépkocsiját az út- talan utakon, s biztosította az utánpótlást a legnehezebb körülmények között is... A legmegrázóbb látványt azonban a vonuló gyermekek nyújtották. A hónuk alá csa­pott füzetekkel és könyvek­kel napszálltakor indultak el a szúkségiskolákba, ahol -az első osztályfőnöki óra témá­ja mindig a légoltalom volt. De valamennyi pad megtelt és az oktatásügyi miniszté­riumtól az igazgatókig min­denütt azt hangsúlyozták: el­következik majd a békés jövő s a holnap munkásait, mező­gazdászait, értelmiségeit a háborús feltételek között is oktatni, nevelni, képezni kell. Sok iskolában jártam, de egyetlen üres helyet láttam osztálytermekben, a Quang- Trung-i hetedikesek között. Rögtön elmondták a történe­tét is; eSy riadó alkalmával a tizenhárom éves Nguyen Ba Ngoc is lesietett az óvóhelye re, de onnan -kétségbeesett gyermeksírást • hallott. Felro­hant és két piciny lányt lá­tott, amint távollevő szülei­ket hívták. A gyermekeket megmentette, de őt magát, amint utolsóként be akart ug­rani a fedezékbe, halálos szi­lánk találta. Tanítói és osz­tálytársai elhatározták, hogy padját üresen hagyják és ne­ve mindig szerepelni fog az osztálynévsorban. S mennyi minden tartozott még a Vietnam fogalomhoz — emberközelből. Az ország legidősebb polgárának, Van apónak múzeumként beren­dezett kunyhója, s a fennma­radt igaz legenda, hogy az öreg százhuszonnégy éves ko­rában, a népi hatalom kiví­vása után ízlelhette meg elő­ször a cukor édességét, pedig faluja határában, a francia tulajdonban levő nagy ültet­vényeken ott vágták a cu­kornádat. A 71. számú kór­háznak, a VDK tuberkolózis elleni központjának tragédiá­ja, amelyet a vöröskeresztes jelzések ellenére is sorozatos támadások értek. Az ötven- -két kiseb b-nagyóbb épületből álló kórházkomplexumban húsz intézmény földig rom- bolódott, tizenkilenc súlyo­san, tizenkettő könnyebben sérült s egyetlen ház maradt épen. A halottaskamra... Vagy a Thanh Hoában. a magyar közreműködéssel fel­épített erőmű, amelyet ápri­lis negyedikén ért az első pusztító bombázás. ★ Három évtizede annak, hogy 1945. szeptember 2-án, kora reggel hat órakor a Ba Dinh térre tódultak a ha- noiak. Az időpont nem volt rendkívüli, a nagy meleg miatt Vietnamban a hajnal vagy az este a legalkalmasabb gyűlések tartására. Az egy­szerű tribünre fellépett a jól ismert és annyira szeretett, tisztelt férfiú, lábán egy zsák­mányolt francia gépkocsi gu­miabroncsából készült saru­ban. Felolvasta a vietnami függetlenségi nyilatkozatot és bejelentette a Vietnami De­mokratikus Köztársaság meg­alakulását. Azután Ho Si Minh — így mondták el a szemtanúk — félretette a történelmi szöveget, tekinte­tét végighordozta az összese- reglett embertömegen és fennhangon megkérdezte: — Honfitársaim, jól hal­lottátok, értettétek amit mondtam? A kérdés jogos volt, hi­szen nem egy gyűlés zajlott a sok között, hanem új feje­zet kezdett íródni Vietnam viharos történetében. S nem­csak a tengermorajként fel­hangzó igenlő válasz, hanem harminc esztendő háborúban , és békében bizonyíthatta, hogy a vietnamiak megértet­ték ezeket a szavakat. &éu &m&

Next

/
Thumbnails
Contents