Népújság, 1971. július (22. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

A tudomány9 a világűr meg* hódítása9 a technikai haladás újabb három hősi halottja előtt tiszteleg a világ Dobrovolszkij í Georgij Dobrovolszkij, a tragikus körülmények közölt elhunyt szovjet űrhajó­legénység parancsnoka első­osztályú katonai repülő, a ' szovjet légierő alezredese rolt, Dobropolszkij június 1- én töltötte be a 43. életévét. A Fekete-tenger melletti Odesszában született. 1946- ban végezte el a katonai lé­gierő különleges iskoláját, majd felvették a csugujevi hadirepülő iskolába, ame­lyet 1950-ben végzett el. | Georgij Dobrovolszkij va- | Bászrepülő volt, különféle ti- i pusú repülőgépeken repült. I JSgy repülőraj parancsnokáé - ' íyettpse, majd egy repülőez­red politikai tisztje volt. 1961-ben továbbra is szól- gáljttot teljesítve a légierő­nél, elvégezte a katonai re­pülőakadémiát. Miután tagja lett az űrhajósok egységé­nek, sikerrel elvégezte az űr­repülésre való felkészülés tanfolyamát. I Vlagyimir Satalov repülő Vezérőrnagy, aki már három­ezer járt a világűrben, a kö­vetkezőket mondta Georgij ■ Dobrovolszkijról: elvégeztük vele az összes előkészülete­ket a Szojuz űrhajó és a Szaljut űrállomás együttes repülésekor végzendő mun­kához. Georgij minden fel­adatra nyugodtan, módszere­sen, oktalan kapkodás nélkül készült fel: amikor először repült számára ismeretlen szuperszonikus vadászgépen, amikor bonyolult ejtőernyős­ugrásra készült, vagy a vi­lágűrben végzendő munkát gyakorolta be. Georgij Dobrovolszkij öz­vegye, Ludmilla, a Leningrá- di Egyetemen végzett és je­lenleg matematikát tanít. Dobrovolszkij két kislányt hagyott árván, 1959-ben szü­letett Mariját és az 1967-ben született Natasát. Az elhunyt űrhajós szülei Tyimofej Dobrovolszkij és Marija Dobrovolszkaja —, nyugdíjasok. Volkov Vlagyiszlav Volkov • 35 éves űrhajós, a Szaljut or- bitális állomás fedélzeti mérnöke szerdán életét vesz­tette, amikor a Szojuz 11- űrhajó leszálló berendezése visszaérkezett a Földre. Volkovnak ez volt a má ­sodik kozmikus útja. 1969. októberében. Anatolij Filip- csenkóval és Viktor Gor- batkóval 80 fordulatot tett meg a Föld körül a Szojuz 7. fedélzetén. A bajkonuri űrrepülőtéren június 5-én a Szojuz 11. rajtja előtt Volkov az újság­írók előtt kijelentette: „Re­pülni akarok! Fontos kísér­leteket kell végrehajtani. Mi. az egész személyzet, igye­kezni fogunk a lehető leg­jobban teljesíteni a progra­mot.’’ Alekszej Jeliszejev űrha­jós ugyanezen a sajtóérte­kezleten így nyilatkozott: „Irigylem a fiúkat, akik egy csoportba kerültek Volkov- val. Biztos vagyok abban, hogy Volkov erkölcsileg és műszakilag felkészült az űr­repülésre.” Ugyancsak Jeli­szejev egy másik alkalom­mal így nyilatkozott bajtár­sáról: „Olyan tulajdonságai vannak, amelyek szerintem szükségesek az űrhajós szá­ntára— szereti a jó tréfát, a Szép daltA r Vlagyiszlav Volkov szá­mára még az iskolai évek idején megnyílt az út az ég­bolt felé: repülőgéptervező szülők gyermeke volt és már iskolás korában belépett a moszkvai repülőintézet klub­jába. Később ennek a főis- kolának lett a hallgatója. Az intézet elvégzése után ter­vező, irodában dolgozott. Az űrhajósok osztagában Szer- gej Koroljov (1906—1966) a kozmikus technika megte­remtője vette fel Volkovot. Vlagyiszlav Volkov 1965- ben lépett be az SZKP tag­jainak sorába­Apja — Nyikolaj Volkov — a harmincas évek közepe óta dolgozik a repülőgép- iparban. Anyja — Olga Vol­kova — életének 30 eszten­dejét szentelte a repülőgép- tervezésnek. özvegye — Ljudmilla — élelmiszeripari mérnök. Vlagyimir fia isko­lás. Pacajev A Szaljut ember irányí­totta orbitális űrállomás fe­délzetén végrehajtott kísér­letek elszakíthatatlanul ösz- szefonódnak Viktor Pacajev kísérletező mérnök nevével, — Az űrhajós foglalkozás természetesen igen vonzó. A világűr kutatása új és na­gyon érdekes dolog, meg­próbálok mindent megtenni utunk sikere érdekében — mondta Pacajev a Szojuz 11. űrhajó rajtja előtt. Viktor Pacajev szerdán a Szojuz 11. leszálló egységé­nek a Földre váló visszaté­résekor Dobrovolszkij és Volkov űrhajósokkal együtt életét vesztette. Viktor Pacajev a kazahsz­táni Aktyubinszk városában született, ahol 1946-ig élt. A világűrbe ’vezető út Pacajev számára egész mun­kás életének ' természetes folytatása volt. Miután el­végezte a penzai ipari fő­iskolát, kutatóműszerek, mé­rő- és automatikaberendezé- sek, valamint rádiótechnikai rendszerek kidolgozásával foglalkozott. Pacajev 1969. szeptembe­rében kezdte meg a felké­szülést az űrhajósok cso­portjában. A bégikiképzés során Vlagyiszlav Volkovval repült egy gépen, akivel együtt volt a Szojuz 11. űr­hajó és a Szaljut űrállomás fedélzetén is. Viktor Pacajev a Száljut űrállomás fedélzetén ünne­pelte 38. születésnapját. Két gyermek maradt utána ár­ván, Dmitrij nevű fia, aki 1957-ben született és Szvet­lána nevű lánya, aki 1962- ben jött a világra. Az űr­hajós özvegye, Vera, tudo­mányos munkatárs. Pacajev édesapja 1941-ben Moszkva alatt a fronton vesztette éle­tét, édesanyja nyugdíjas. A KOZMOSZ fekete krónikája A Szojuz 11. legénységével együtt eddig 15 űrhajós vesztette életét a földön, a levegőben, vagy a világűrben. 1964. november 1.: Theodore Freeman repülőgép sze­rencsétlenségben. 1966. február 28.: Elliott See és Charles Bassett egy T—-38-as gyakorlógép fedélzetén, amely Houston terü­letén zuhant le. 1967. Január 27.: Virgil Grissom, Edward White és Roger Chaffee élve eléget az Apollo-kabinban keletkezett tűzvészben. 1967. április 24.: Vlagyimir Komarov — a Szojuz 1. pilótája, miután a leszállóegység ejtőernyője nem nyílt ki és az űrhajó becsapódott a talajba. 1967. június: Edward Giwens, autóbalesetet szenve­dett. 1967. október 5.: C. C. Williams, repülőgép szeren­csétlenség során. 1967. december 9.: Robert Lawrence Kaliforniában, szintén repülőgép szerencsétlenség áldozata lett. 1968. március 27.: Jurij Gagarin, a világ első űrha­jósa repülőgép szerencsétlenség során. 1970. január 10.: Pavel Beljajev, a Voszhod 2. 1965. márciusában végrehajtott repülésének parancsnoka ál­talános vérmérgezésben. az űrrepülések során tapasztalt JELENTŐSEBB RENDELLENESSÉGEK: 1961. július 21.: Virgil Grissom, a Mercory űrkabinnal végrehajtott 15 perces ballisztikus repülés után úgy csa­pódott a vízbe, hogy elsüllyedt és csak úszva tudta megmenteni magát. 1966. március 17.: Neil Armstrongnak és David Scottnak a Gemini 8-cal végzett űrrepülés 11. órájában (10.43 óra után) kényszerleszállást kellett végrehajtania, mert ellenőrizhetetlen forgómozgásba kezdett az űrhajó. 1967. április 24.: Komarov halála. 1969. május 23.: Az Apollo-program Holdra-szállá- sának főpróbája során a Snoopy holdkomp — fedélze­tén Thomas Stafforddal és Eugene Cernannal — 7800 méterre a Hold felszínétől veszélyesen bepörgött a földi ellenőrző központban használt egyik kompúter-program hibája miatt. 1969. november 14. a Hold felé induló Apolló 12. amerikai űrhajó startjának 36. és 52. másodpercében villám csapott az űrhajó testébe. Az áramellátás meg­szakadt, de az űrhajósok — Charles Conrad, Alan Bean és Richard Gordon — kézi szereléssel javította ki a hi­bát. 1970. április 14.: Az Apollo 13. amerikai űrhajó egyik oxigén tankja úton a Hold felé felrobbant. Az űrhajó­sok — James Lovell, Fred Halse és John Swigert —- a holdkompot használva mentőcsónaknak tértek vissza a Földre, a misszió teljesítése nélkül, rövidített pályán. 1971. január 31.: Az Apollo 14. amerikai űrhajón úton a Hold felé több üzemzavar keletkezett. Ezek közül a legjelentősebb ay volt, hogy a Hold felé haladva csak hatodszor’ próbálkozásra sikerült összekapcsolni a hold­kompot az anyaűrhajóval. 1971. június 29.: A Szojuz 11. szovjet űrhajó legény­sége visszatérőben a Szaljut első emberlakta űrállomás­sal, eddig még tisztázatlan körülmények között életét vént*!» . _ QMwükm 1971. július i* csütörtök Tegnapi lapszámunkból kimaradt i Soro­zat 25551 25562 25818 25633 25699 25664 25669 25693 25707 25749 25755 25756 25761 25784 25824 25841 25856 25867 25884 25906 25910 25916 25938 25951 25980 25998 26033 26057 26067 26096 26120 26145 26152 26160 26170 26196 26210 26222 26257 26264 26329 26330 26356 26368 26372 26372 26414 26441 26473 26492 26508 26509 26517 26555 26575 26582 26583 26605 26637 26648 26678 26715 Í6723 26749 Í6760 16776 26799 26824 26863 26881 26903 26913 26932 26941 26944 26947 26951 26985 26988 26996 27072 27073 27129 27154 27205 27239 27241 27152 27256 27278 27285 27301 27313 27314 Nye-l Szám re- Soro- raény zat Nye­Szám re­mény loo loo loo 2oo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo 2oo 5oo loo loo 2oo loo loo loo loo loo 2oo loo loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 48 25 000 01—50 2oo 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 lOO 27824 loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo 5oo 2bo loo loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 27855 27864 27903 27914 27919 27961 27968 27993 28021 28052 28060 28082 28113 28122 28129 28184 2Ö225 28246 28249 28273 28283 28325 28359 28362 28367 28374 28432 28433 28480 28495 28516 28521 28529 28614 28625 28645 28655 28687 28758 28761 28798 28825 28881 B8886 28908 18918 S8956 28979 29002 29005 29019 29037 29049 29051 29080 29227 29282 29316 29318 29333 29343 29397 29416 29421 29430 29461 29477 ’29543 29577 29Ö02 loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 29631 29635 29681 29693 29694 29780 29820 29835 29866 29870 29878 29928 29948 29967 30001 30007 30015 30030 30040 30065 30090 30142 30154 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 0i— 50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 ' 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 loo loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo 2oo loo 2oo loo loo loo loo loo 2oo 2oo loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo 2oo loo loo loo 2oo 2oo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo 2oo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo 200 loo 5oo loo loo 2oo loo loo loo loo loo loo loo loo 2oo loo loo loo looo loo loo Soro­zat 30879 30917 30926 30938 30938 30977 30983 31046 31070 31085 31128 31176 31192 31193 31205 31229 31262 31272 31228 31294 31320 31340 31356 31391 31418 31432 31458 31606 31609 31616 31621 31716 31797 31820 31841 31863 31869 31879 31899 31932 32001 32051 32062 32079 32107 32107 32130 32160 32190 32204 32212 32233 32253 32265 32328 32342 32356 32377 32428 32481 32496 32521 32540 32551 32624 32629 32631 32663 32669 32681 32691 32696 32706 32725 32746 32760 32775 32781 32783 32797 32806 32814 32836 32849 32885 32902 32906 32912 32940 32964 32987 33027 33027 33031 33042 33042 33045 Nye­Szám re­mény 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 50 5ooo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loc, 01—50 loo 01—50 200 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—55 loo 01—50 loo 01—50 5oo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 500 27 lo 000 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 200 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 200 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 2 00 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 2oo 01—50 loo 01—50 loo 01—50 loo 04 5000 01—50 2oo 01—50 loo 43 lo 000 01—50 2oo m _c;n 1 rvn 2 7376 01—50 2oo 30155 01—50 loo 33069 01—50 loo 27379 01—50 loo 30188 01—50 2oo 33075 01—50 loo 27388 01—50 loo 30280 01—50 loo 33080 01—50 loo 27412 01—50 loo 30316 01—50 loo 33117 01—50 loo 27416 01—50 loo 30323 01—50 loo 33149 01—50 loo 27433 01—50 5oo 30392 01—50 2oo 33156 01—50 loo 27453 01—50 loo 30417 01—50 loo 33183 01—50 loo 27470 01—50 loo 30442 01—50 loo 33221 01—50 loo 27476 01—50 loo 30446 01—50 loo 33243 01—50 loo 27519 01—50 loo 30448 01—50 loo 33252 01—50 loo fii _KA 30468 01—50 loo 33314 01—50 loo ú 1 Oo í loo 30577 01—50 loo 33388 01—50 loo 27562 01—50 loo 30629 01—50 loo 33409 01—50 2oo 27581 01—50 2oo 30670 01—50 500 33551 01—-50 loo 27591 01—50 loo 30671 01—50 loo 33563 01—50 loo 27623 01—50 2oo 30679 01—50 loo 33576 01—50 loo 27626 01—50 2oo 30693 01—50 loo 33597 01—50 loo 27657 01—50 loo 30733 01—50 loo 33622 01—50 loo 27659 01—50 loo 30745 01—50 loo 33639 01—50 loo 27674 01—50 loo 30821 01—50 2oo 33662 01—50 loo 27678 01—50 loo 30835 01—50 loo 33707 01—50 loo 27684 01—50 loo 30839 01—50 loo 33711 01—50 loo 27719 01—50 2oo 30860 01—50 loo 33752 01—50 loo 27744 01—50 loo 30863 Pl—ŐO loo 33751 27752 01-50 loo 30865 01—50 StPP*33W4 01—50 loo Nye­Nye­Soro­Szám re­Soro­Szám re­zat mény zat meny 33787 01—50 200 36694 01—50 loo 33846 01—50 loo 30637 01—50 loo 33850 01—50 2oo 36699 01—50 loo 33896 01—50 loo 36705 01—50 loo 33965 01—50 loo 36746 01—50 loo 33988 01—50 loo 36753 01—50 loo 34030 01—50 2oo 36809 01—50 loo 34047 01—50 loo 36816 01—50 loo 34066 01—50 loo 36821 01—50 loo 34128 01—50 10° 136852 Öl—50 2oo 34137 01t5ü 2°°Í36886 01—50 loo 34172 01—50 loo 36892 01—50 loo 34197 01—50 100 36904 01—50 loo 34200 01—50 l00l36922 01—50 loo 34217 01—50 2oo 36949 01—50 loo 34222 01—50 100í36999 01—50 2oo 34229 01—50 loo 37019 01—50 2oo 34253 01—50 loo 37022 01— 50 loo 34276 01—50 5oo 37045 01—50 loo 34278 01—50 loo 37046 01—50 loo 34313 01—50 loo 37050 01—50 loo 34336 01—50 loo 37052 01—50 loo 34340 01—50 loo 37075 01—50 2oo 34385 01—50 loo 37130 01—50 loo 34396 01—50 loo 37135 01—50 loo 34398 0Í—50 loo 37144 Ol-r-50, loo 34471 01—50 loo 37215 01—50 2oo 34509 01—50 loo 37216 01—50 loo 34565 01—50 loo 37222 01—50 500 34578 01—50 loo 37241 01—50 loo 34649 01—50 loo 37250 01—50 loo 34669 01—50 loo 37263 01—50 loo 34719 01—50 2oo 37282 01—50 loo 34723 01—50 loo 37303 01—50 2oo 34733 01—50 loo 37358 01—50 loo 34805 01—50 2oo 37360 01—50 loo 34847 01—50 loo 37477 01—50 2oo 34867 01—50 loo 37515 01—50 loo 34868 01—50 2oo 37641 01—50 loo 34879 01—50 loo 37656 01—50 loo 34919 01—50 loo 37672 01—50 loo 34933 01—50 loo 34939 01—50 loo 37711 01—50 2oo 34962 01—50 5oo 37762 01—50 loo 34980 01—50 2oo 37771 01—50 loo 34988 01—50 loo 37809 01-r-50 loo 35017 01—50 loo 35024 01—50 2oo 37843 01—50 loo 35030 01—50 2oo 37949 01—50 loo 35058 01—50 loo 38062 01—50 loo 35065 01—50 loo 38082 01—50 200 35073 01—50 loo 35076 01—50 loo 38095 01—50 loo 35078 01—50 loo 38104 01—50 2oo 35084 01—50 2oo 38121 01—50 loo 35128 01—50 loo 38134 01—50 loo 35129 01—50 loo 35165 01—50 loo 38203 01—50 loo 35181 01—50 loo 38209 01—50 2oo 35192 01—50 loo 38228 01—50 loo 35209 01—50 loo 38232 01—50 2oo 35220 01—50 loo 35247 01—50 loo 38243 01—50 loo 35397 01—50 2oo 38254 01—50 lop 35430 01—50 loo 38273 01—50 loo 35438 01—50 loo 38281 01—50 loo 35489 01—50 2oo 35501 01—50 loo 38310 01—50 2oo 35524 01—50 loo 38357 01—50 loo 35567 01—50 2oo 38416 01—50 loo 35594 01—50 loo 38456 01—50 loo 35610 01—50 2oo 38527 01—50 2 00 35630 01—50 loo 38553 01—50 loo 35650 14 5ooo 38557 01—50 loo 35650 01—50 2oo 38559 01—50 loo 35662 01—50 2oo 38579 01—50 loo 35717 01—50 loo 38629 01—50 loo 35764 01—50 loo 38718 01—50 200 35808 01—50 loo 38746 01—50 2oo 35814 01—50 loo 38781 01—50 loo 35846 01—50 loo 38787 01—50 loo 35848 01—50 loo 38799 01—50 2oo 35899 01—50 loo 38804 01—50 loo 35976 01—50 loo 38839 01—50 loo 35993 01—50 loo 38899 01—50. . 2oo 35998 01—50 loo 38978 01—50 loo 36002 01—50 loo 39011 01—50 loo 36006 41 5ooo 39021 01—50 loo 36006 01—50 2oo 139075 01—50 loo 36011 01—50 loo|39146 01—50 2oo 36056 01—50 looi 39192 01—50 2 00 36078 01—50 loo|39225 34 5o 000 36098 01—50 lool39225 01—50 2oo 36108 01—50 2ool39234 01—50 loo 36166 01—50 loo 139290 01—50 loo 36173 01—50 100/39297 01—50 loo 36226 01—50 100(39310 01—50 loo 36252 01—50 löoJ/39340 01—50 loo 36264 01—50 loo 39356 01—50 loo 36267 01—50 loo 39364 01—50 200 36302 01—50 loo 39395 01—50 loo 36313 01—50 loo 39414 01—50 2oo 36314 01—50 loo 39439 01—50 loo 36326 01—50 loo 39467 01—50 loo 36387 01—50 loo 39639 01—50 loo 36388 01—50 loo 39645 01—50 loo 36412 01—50 2oo 39648 01—50 2oo 36468 01—50 2oo 30683 01—50 loo 36484 01—50 loo 39686 01—50 loo 36487 01—50 loo 39740 01—50 loo 36498 01—50 loo 39756 01—50­2oo 36507 01—50 2oo 39757 01—50 loo­36513 01—50 loo 39822 01-t-53 loo 36546 01—50 5oq 39859 01—50 loo 36578 01—50 loo 3989.7 01—50 loo 36596 01—50 loo 39929 01—50 2oo 36655 01—50 loo 39984 01—50 2oo owt/d 81—50 loo 3ö5S? Ül—VO loo 36687 .01—50 loo 39999 01—50 loo n 9 t\

Next

/
Thumbnails
Contents