Népújság, 1971. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

WAAAAAAAA/WWNAAAZWWSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^SAAAAAAAAAA^V Hétfő est» külpolitikai kommentárunk Például Puleaux A TÁRSADALMI MOZGÁSOK következtében éle­ződnek a politikai és gazdasági harcok Európa nyugati felében. Sok esetben a gazdasági harcok is mindinkább politikai színezetet öltenek. Vegyük például a polgári demokrácia klasszikusnak mondott hazáját, Nagy-Britanniát S most nem is az Im­már permanens válságról, a javulás helyett egyre csak romló észak-írországi helyzetről beszélünk (amely egyéb­ként vasárnap éjszaka is újabb heves harcokban bonta­kozott ki, hanem azokról a nagyszabású politikai meg­mozdulásokról, melyeknek vasárnap és hétfőn volt szín­tere a szigetország. Vasárnap Angela Davis, a bebörtönzött amerikai­néger polgárjogi harcos védelmében rendeztek hatalmas tömeggyűlést és felvonulást Londonban,' hétfőn pedig mintegy 2 millió ember szüntette be a munkát, a ké­szülő sztrájkellenes törvénnyel szembeni tiltakozás­képpen. Anglia azonban még hagyján: Ulstert (Eszak-Iror- szágot) leszámítva, a harcok itt még nem követeltek em­beréletet. Olaszországban azonban ismét aratott a halál. Bgy Catanzar© melletti kisvárosban, Capistranóban, egy — nyilvánvalóan neofasiszta — merénylő pisztolyával három embert megölt, kettőt megsebesített. Ezenkívül Reggio Calabria után és mellett — most L'Aquilában is • közigazgatási reformot használja fel a szélső jobboldal a zavarkeltésre, ám a baloldal Itália-szerte visszaüt Li- vwnótói Tori nőig mindenféle antifasiszta tüntetéseket rendeznek, s követelik a neofasiszta párt betiltását E PILLANATBAN a puteaux-l események (ez Párizs egyik elővárosa), a legmeglepőbbek, mert Franciaország­ban aa utóbbi Időben ilyesmire nem került sor. A szocia­lista párt választási plakátjait ragasztó pártmunkásokra szélsőjobboldali elemek gépkocsiból lövéseket adtak le: több súlyos sebesülés és egy haláleset történt A neofa- sizmus tehát immár Franciaországban is támad: megle­het az algériai olajállamosítás — amely határozott vá­lasz volt a francia olaj - na gyi párosok időhúzó játékaira —, adta a szélsőjobb akcióihoz az újabb lendületet CSAKHOGY a szélsőjobboldali terorr hívei, miként Itáliában, úgy Franciaországban is méltó választ kap­nak. A harmincezer lakosúnál nagvobb 193 francia város közül eddig már 123-ban nyújtották be a demokratikus unió, a baloldal egységlistáit a március )4-én és 21-én tartandó községtanácsi választásokra. Igen: fokozódó, szilárduló népi, baloldali egység szer­te Nyugat-Európában — ez tudja igazán eltorlaszolni a neofasiszta és más szélsőjobboldali erők előrenyomulá­sának útját Megbeszélései! BerlIaLea NYUGAT-BERLIN. A nyugat-berlini szenátus szóvivőjének bejelentése szerint, Günter Struve. Klaus Schütz kormányzópol­gármester személyi titkársá­gának vezetője, hétfőn egy­órás beszélgetést folytatott Berlinben az NDK képvise­lőivel. A megbeszélés során Willi Stoph miniszterelnök és Klaus Schütz kormányzópol­gármester múlt heti levélvál­tásával kapcsolatban felve­tődött kérdésekről tárgyal­tak. Súlyos veszteségeket szenvedtek a laoszi intervenciósok SAIGON: A saigoni katonai parancs­nokság hétfőn elismerte, hogy négynapos heves har­cok után a dél-vietnami ej­tőernyősök feladták a 31-es magaslatot Laosz déli részé­ben. „A kimerült ejtőernyő­sök vasárnap hátrább fekvő állásba vonultak, ez azonban nem jelent vereséget, mivel a magaslat többé nem volt megvédésre érdemes” — hangzik a hírhez fűzött hiva­talos saigoni magyarázat A négynapos harcok során sai­goni jelentések szerint 320 dél-vietnami katona esett el, 1002 megsebesült és 99 el­tűnt A saigoni amerikai pa­rancsnokság hétfőn közölte, hogy az elmúlt héten a Dél- Vietnamban állomásozó ame- rikai haderők létszámát 4400 fővel csökkentették és a múlt hét csütörtökén összesen 326 200 amerikai katona állo­másozott Dél-Vietnamban. A Közel-Kelet hírei DAMASZKUSZ: A Szíriái rádió jelentette, hogy a Baath-párt ideiglenes regionális parancsnoksága Nafez Asszadot jelölte a köz- társasági elnök tisztségére. LONDON: Edward Heath angol mi­niszterelnök hétfőn fogadta Mihail Szmirnovszkij szovjet nagykövetet. A diplomata ké­résére létrejött 30 perces megbeszélésen a közel-keleti helyzetet vitatták meg. Lon­donban úgy tudják, hogy el­sősorban a Jarring-javasla- tokra adott izraeli válaszról - volt szó. AMMAN: A jordániai kormány szó­vivője kategorikusan cáfolta az amerikai Time magazin­ban megjelent értesülést, amely szerint Jordánia bizal­mas tárgyalások eredménye­képpen bizonyos előzetes megállapodásra jutott Izrael­lel a két ország leendő ha­táráról. A cáfolat az izraeli propaganda művének tulaj­donítja ezeket és a hasonló híreszteléseket. » KAIRO: A szovjet kormány Közel- Kelettel kapcsolatos vasár­napi nyilatkozata vezető he­lyen szerepel a kairói sajtó­ban. „Izraelhez és az Egye­sült Államokhoz intézett szovjet figyelmeztetés: az USA osztozik Izraellel a fe­lelősségben azért a helyzetért, amely a Közel-Keleten ala­kul ki” ilyen cím alatt is­merteti a nyilatkozatot az A1 Akhbar. képtővtrónkon érkezet Kairóban megkezdődött a palesztlnai nemzeti tanács 8. ülés­szaka. Képünkön az ülésszakon megjelent Anvar Szadat (jobb oldalt), az EAK elnöke és Jasszer Arafat, az El Fatah arab gerillaszervezet vezetője. ■HL március &, kedA * Indiában megkezdődtek — és két hétig fognak tartani — a parlamenti választások. Képünkön egy indiai asszony kis- gyermekével a karján ment el szavazni. (Telefoto — AB—MTI—Kő) GYORCurrA az 1971. március 1 én megtartott lottó-jutalomsorsolásról, meí. heti lottószelvé­nyeik vel.ek részt. (Gyorslistánk csak a Miskolc körzet és Budapc. vidék nyer.es >uttó- szelvényeinek számait tártaim zza.) 014 398 Budapest 1. Csalo­gány u, 22—24. sz. alatt felépülő tár­asházban a IV em 28. sz. alatti három- .zobás (egyik kis­méretű) étkező-hal­los öröklakás. 511975 Budapest l. Csalo­gány u 22—24, sz alatt felépülő tár­sasházban az V em. 36. sz. alatti kettő­szobás (egyik kis­méretű) étkező-hal­los öröklakás. 696 809 éléskamra ut. 697 467 magnó 703 488 ruházati cikk 716 089 utalvány ,719 145 hűtőgép 731 207 fényképezőgép 912 483 óra 914 704 háztart eép 925 817 ruházati cikk 935 577 mosógép 946 000 üdülés Novigrádban 964 342 táskarádió 978 176 tv 938 347 táskarádió 985 807 utalvány 1 813 235 ruházati cikk 1 822 210 magnó 1 827 393 óra 1 836 967 tv 1 841 134 tv 1 847 679 üdülés Novigrádban 1 861 084 lak-tex. 1 869 672 éléskamra irt 1 876 832 Wartburg Limousi­ne (tolótetős) tip. személygépkocsira utalvány 1 876 833 élékamra ut 1 923 096 méteráru 1 929 1C9 utalvány i 1 938 195 házt. gép 1 941 105 éléskamra ut. 1 945 935 mosógép 1 9C2 884 háztart. gép 1 973 020 tv 1 S84 735 üdülés Novigrádban 2 008 710 mosógép 2 010 076 éléskamra ut. 2 019 474 ki mit vállal. 2 030 126 hűtőgép 2 031 452 éléskamra ut. 2 031 848 ruházati cikk 2 039 211 éléskamra ut. 2 039 650 Olajkárba 2 051 965 táskarádió 2 054 129 utalvány 2 084 577 magnó 2 097 289 éra 2111 528 éléskamra ut 2 114 945 ruházati cikk 2 721 934 lemeziátszó 2 149 423 utalvány 2 194 567 utrlvány 2 205 079 rádió 2 217 212 lak-tex 2 217 Pni bútor-lakbér ? a háztartási gép 2 221 149 tv 2 228 626 lak-tex. 2 228 976 ruházati cikk 2 232 113 hűtőgép 2 245 614 ki mit vállal 2 277 966 házt gép 2 280 869 hűtőgép 2 284 697 utalvány 3 351 364 ,lak-tex” 3 354 434 éléskamra ut. 3 354 908 táskarádió 3 355 913 tv 3 365 406 utalvány 3 375 470 tv 3 375 497 bútor-lakbér 3 377 082 bútor-lakbér '3 377 695 háztart. g. 3 392 707 utalvány 3 394 046 Ofotért ut 3 399 238 tv 3 421 426 éléskamra ut. 3 474 499 ruházati cikk 3 479 922 Ofotért ut 3 480 620 lak-tex. 3 490 329 háztart. g. 3 502 054 ki mit vál. 3 508 438 háztart. g. 3 518 031 lak-tex. 3 519 914 méteráru 3 522 123 Ofotért ut, 3 524 384 ruházati cikk­3 524 828 hűtőgép 4 797 260 motorkerékpár 4 805 524 lak-tex. 4 819 115 éléskamra ut 4 823 040 éléskamra ut. 4 828 767 üdülés Novigrádban 4 838 316 mosógép 4 839 318 lak-tex. 4 857 136 éléskamra ut 4 866100 tv 4 883 013 tv 4 888 312 ruházati cikk 4 904 391 fényképezőgép 4 922 152 utalvány 4 925 736 bútor-lakbér. > 4 925 890 utalvány 4 927 305 hűtőgép 4 928 822 tv 4 930 149 lak-tex. 4 930 337 üdülés Novigrádban 4 935 147 hűtőgép 5 691 144 hűtőgép 5 C97 478 mosógép 5 704010 lak-tex. 5 709 506 fényképezőgép 5 715 439 magnó 5 720 593 éléskamra ut. 5 723 432 bútor-lakbér. 5 p93 830 ruházati cikk 5 Ö7G 446 mosógép 5 980 173 lak-tex. 7 738 742 utalvány 7 758 366 méteráru 7 760 6S2 éléskamra ut. 7 774 178 tv 7 780 817 ruházati cikk 7 784 037 ruházati cikk 7 788 672 bútor-lakbér. 7 803 160 mosógép 7 808 270 méteráru 7 817 669 háztart. g. 7 828 914 táskarádió 7 831 348 mosógép 7 835 246 tv 7 841 446 hűtőgép 7 844 651 utalvány 7 8 <7 245 méteráru 7 905 59 i r utiázati cikk 7 917 650 utalvány 7 920 497 éléskami a ut, 7 936 Í26 éléskamra ut. 7 946 839 utalvány 7 93 : 646 éléskamra ut. 8 001 714 üdülés Novigrádban 8 004 901 lak-tex. 8 007 215 mosógép 8 011 525 utalvány 8 013 134 ruházati cikk 8 014 326 ruházati cikk 8 015 905 táskarádió 8 039 864 éléskamra ut 8 065 057 ki mit vál. 8 076147 utalvány 8 087 258 óra 8 093 883 méteráru 8103 733 utalvány 8 113 315 tv 8 115 938 fényképezőgép 8 120 356 tv 8 129 408 tv 8139281 táskarádió 8 161 576 hűtőgép 8 169 760 tv 8 181 751 rádió 8 185 540 bútor 8 191 962 táskarádió 8 214 945 utalvány 8 252 597 háztartási gép 8 255 061 háztartási gép 8 263 533 ki mit vál. 8 265 881 éléskamra ut 8 266 158 éléskamra Ut 8 281 456 üdülés Novigrádoaí; 8 316 891 lak-tex 8 323 639 tv 8336 863 tv 8 337 671 mosógép 8 343 691 éléskamra ut 8 348 511 tv 8 356 366 utalvány 8 361 122 méteráru ... __ 8 3 61 988 háztart. g 8 367 931 hűtőgép 8 387 043 rádió 8 390 724 Ofotért ut. 8 398 982 tv 8 412 579 hűtőgép 8 423 973 varrógép 8 437 173 bútor 8 437 782 méteráru 8 440 471 méteráru 8 456 418 lak-tex. 8 462 558 tv J 1 8 469 705 utalvány - ; 3'" 8 895 348 Wartburg ut. A nyertes szelvényeken 1971. március 20-ig kell a to­tó-lottó kirendeltségek, az OTP fiókok, vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság lebonyolí­tási osztályához (Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15Í eljuttatni. A gyorslista közvetlenül & sorsolás után készült, a:: esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. HÍRÜGYNÖKSÉGEK------JELENTIK— AN KARA: A török külügyminiszté­rium nyilatkozatot tett köz­zé azzal, kapcsolatban, hogy Törökország aláírta az atom- stopszerződést. A nyilatkozat hangsúlyozza: „A török kor­mány úgy értékeli ezt a szer­ződést, mint újabb fontos lé­pést a teljes és általános le­szerelés felé vezető úton.” MÜNCHEN: A müncheni rendőrség el­fogatási parancsot adott ki Jörg-Hagen Roll 32 éves müncheni illetőségű kereske­dő ellen, akit a 7 éves Mi­chael Luhmer elrablásával gyanúsítanak. Mint ismere-- tes, a kisfiút időközben 175 ezer márka ellenében szaba­don engedték. Michael a rendőrségi nyilvántartásban felismerte Roll fényképét, mint elrablójáét. Tavaly de­cemberben állítólag ugyan­csak Roll rabolta el Stefan Arnold öt és fél éves mün­cheni kisfiút, akiért szülei 25 ezer márkát fizettek. A gya­núsított feltehetően szökés­ben van. Ü J -DELHI: Kényszerleszállást végzett hétfőn délután az indiai lé­gierő egy DC—3-as repülőgé­pe. A gépen választási vil- lámkörútjának utolsó állo­mására, Orissa szövetségi ál­lamba utazott Indira Gandhi miniszterelnökasszony. A gép egyik motorja meghibásodott, s emiatt kénytelen volt meg- ■wmhwiI útját tgj vidéki re­pülőtéren. Indira Gandhit egy sürgősen a helyszínre küldött másik repülőgép viszi ío- vább. WASHINGTON: Hétfőre virradóra bomba robbant az amerikai kong­resszus épületének szenátusi szárnyában. A vizsgálatot ve­zető rendőrtiszt szerint 30 perccel a robbanás előtt egy névtelen telefonáló figyel­meztette a rendőrséget, hogy fél órán belül felrobban a kongresszus. A hivatalod köz­lések szerint a bomba a sze­nátusi szárny földszintjén, egy használaton kívül helye­zett mosdóban robbant és „kiterjedt rombolásokat” okozott néhány szomszédos helyiségben. Személyi sérülés nem történt. A nagy rendőri erőkkel körülvett kongresz- szusi épületben egyébként hétfőn zavartalanul folytat­ták a törvényhozói munkát. SINGAPORE: Az NDK kormányküldött­sége Otto Winzer külügymi­niszter vezetésével Singapo- re-ba érkezett. A repülőtéren Rahim Ishak, a Singapore-i Köztársaság külügyi állam- minisztere fogadta. PÁRIZS: Mitja Ribicsics, jugoszláv kormányfő hétfőn Párizsba érkezett. Ribicsics kedden ju­goszláv képzőművészeti ki­állítást nyit meg és találko zik francia kollégájával, Cha- bta-Detanas-szu. PÁRIZS: Tízezer adóbevallási papír égett el a hétfőre virradó éj­szaka Le Havre-ban, amikor ismeretlen személyek fel­gyújtották az ottani pénzügyi igazgatóság postaládáit BRÜSSZEL: A Közös Piac tagállamai­nak külügyminiszterei hétfői brüsszeli tanácskozásukon a Nagy-Britannia, Írország, Dá­nia és Norvégia közös piaci tagságáról folytatandó legkö­zelebbi értekezletet készítet­ték elő. LONDON: Az angol államvasutak szó­vivője Londonban bejelen­tette, hogy március 28. és áp­rilis 25. között kategórián­ként 17—22 százalékkal eme­lik a menetűijakat VIENTIANE: A Reuter jelentése szerint Souvanna Phouma, laoszi miniszterelnök felkérte U Thantot, az ENSZ főtitkárát, hogy személyesen járjon köz­be a négy nagyhatalomnál, a Laoszi Királyság területén tartózkodó „minden külföldi katona” visszavonásának biz­tosítására. Souvanna Phouma éppúgy, mint amikor első formai til­takozása elbír"-e* * a dél- virtn in. áziő ellen, kifogásait ' nsúlyo- zand: a Vielnar . rokra- tiküs Köztársaságot is „ag­resszióval” vádolta ¥

Next

/
Thumbnails
Contents