Harangszó, 1936

1936-01-01 / 1. szám

2í. évfolyam 1. szám 1936. január 1. Alapította: KAPI BÉLA ltlo-ben Laptulajdonoa : Dunántúli Luther-8zóvetség. Megjelenik minden vasárnap. Ingyen melléklet tanév alatt kéthetenként a KIS HARANQ8ZÓ. 1085-ben beolvadt lap a Jöjjetek énhozz&m. Postacsekkszámla : 30.526. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS NÉPLAP. Istent féljük és szeressük: felebarátunk testében kárt vagy fájdalmat ne okozzunk, hanem minden testi szükségében segítségére és javára legyünk. (Az ötödik parancsolat lutheri magyarázata a kiskátéból). A Harangszó szerkesztő-kiadóhivatala: QYÖR a., Pető fi-tér 2. Klófizetési ára: negyedévre 1 P 28 fillér, félévre 2 P 4« fillér, egy évre 4 P 80 fillér Csoportos kOidéssel lOVo-os kedvezmény. Amerikába egész évre I dollár; az utódállamokba negyedévre 1 P 60 fillér Szilveszter estéjén meg leéli éreznünk, fjogy életunté olyan, mint az óra. — A1 mutató megy szüntelen előre. Sem megállítani, sem visszafordítani nem lebet. Mögötte a múlt, amelynek percei vlsszaßozfjatatlanole. Eszünkbe jut a múlandóság és eszünkbe jut a számadás. Szilveszter estéjén adj számot, hogyan sáfárkodtál az Időddel, a javaiddal s Isten kegyelmi ajándékaival ? — Az óra a fövő felé siet. Ott minden bizonytalan. A követ­„Foly az idő s a sirhoz minden óra közelebb ejt“I.. ■ kezö perc is. Sem tudhatod, fjogy életed mutatója mikor ér az utolsó tizenkettesre. Meg­remeg a szivünk a bizonytalanság érzetétől, de egy bizonyos: az Isten szeretete, amely a Krisztust értünk a keresztre adta. A világ gyermeke szilveszter estéjén boros pohár mellett búcsúztatja a haldokló évet. Ajkán a duhajok éneke: „Ej, (jaj, sotjse balunk meg !” A keresztyén ember bála- imádsággal búcsúztatja a haldokló évet. Ajkán a 90. zsoltár igéje: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, bogy bölcs szívhez fussunk!”

Next

/
Thumbnails
Contents