Harangszó, 1912-1913

TARTALOMJEGYZÉK. Elmélkedések és vezető cikkek: 0|)al Bándy János: A káromkodásról ..................................261 Bándy Miklós: ..Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus“ . . 59 Czékus László: Rendezd el házadat, mert meghalsz és nem élsz ..................................... 53 E ndreffy János: Az önmegtagadásról . . ' . . . 123 „ „ A bűnbánatról.....................................................165 „ „ A régi dallam............................................... 221 F ábián Imre: Evangélikus búcsú.............................................33 . „ Tengerbe szórt milliók................................. 133 Kiss Béla: Apró prédikációk............................... 150, 205, 253 „ „ Október 6......................................................................269 Lábossá Lajos; Ami nekem a legjobb...............................139 „ „ Krisztus feltámadása......................................155 L uthár Ádám : A napkeleti bölcsek .......................................83 M esterházy Sándor: Én és az én házam tiszteljük az Urat 107 Mészáros István: Téli esték és a biblia...............................15 „ „ Korunk egy nagy betegsége . . . 91 Németh Károly: Szakértők a vallás terén .... 99 „ „Az isteni kijelentés.....................................173 P álmai Lajos: A lelkiismereti szabadság ünnepén . . 1 Rédei Károly: Istenről és az ő munkáiról .... 49 „ „ Ádventi elmélkedés........................................57 S zabó István: Minden gondotokat ő reá vessétek . . 75 „ „Az utolsó jeruzsálemi út................115 Z ongor Béla: Ádventi hit . . . . . . . 41----------— Kicsiny kezdet, nagy eredmény . . . . 17--­---------- Aranyat, tömjént, emberszeretetet .... 65-------—— A nemzeti nagyság alapja...............................131--­---------- Az anyai csók.......................................147------------Pünkösd ünnepén ....................................................189--­---------- Ahol fogy a gyermekek száma .... 214------------ Szomorú nóták.......................................245 — ——----- Beteg ország......................................277 K öltemények: Adorján Ferenc: Halotti ének....................................................107 Bohár László: Este.....................................................................33 Boór Lajos: Piroskánk eljegyzésekor.....................................118 Czékus László: Reformáció ünnepén........................................1 „ „ Szegény szálló....................................................111 Fejes István: Titanik.....................................................................76 Flórián Géza : Egyedül...................................................................53 „ „ Temetés............................................................91 „ „ Vasárnap..........................................................139 „ „ Emlékezés..........................................................181 G indli János: Fohász . . . ' ..............................................36 „ „ Nagypénteki ének..........................................247 H ajász Pál: Gyámintézeti ének...................................................261 H ajas Kálmán : A beteg leány..............................................229 Hamvas József: Őszi tájon.............................................................60 „ „ Reggeli ének......................................................83 J akab Iván: A halott barátai.....................................................96 Ko vács Sándor : Nagypénteki ének..........................................155 „ „ Pünkösdi ének.............................................189 M adár Mátyás: Istenben való bizalom.....................................173 „ „Ne félj, csak higyj........................197 M argócsy Kálmán: Búcsúbeszédhez előírna . . . . 20. „ „ Adventkor.....................................................41 „ „ . Imádság.....................................................57 Mátisz József: Újév reggelén....................................................78 Mocskonyi József: Fohász . ...........................................................44 Novák Gyula: A mostoha gyermek............................................123 „ „ Nem úgy van az...................................................221 „ „ Hit, remény, szeretet...........................................253 „ „ Esdeklés...........................................................269 Parsy Andor: A betlehemi pásztorfiú ..... 69 Petrovics Pál: Jézus csitít.............................................................9 Oldal Petrovics Pál: Fohászok.............................................................67 Petrovics Soma: A látható Isten............................................151 P ohánka Margit: Templomban.....................................................75 „ „ Cimbalom mellett.......................................131 „ „Mi atyánk...............................................237 Sántha Károly: Reggeli ének......................................................17 „ „ Liliomok a tövisek között .... 65 „ „ Édes anyám...............................•. 147 „ „ Tavaszi ének.....................................................165 „ „ Szabolcska csókjára......................................245 Szabó Gyula: Március idusán....................................................159 Szalay Mihály: Odalent délen.....................................................49 „ „ „Babilonban...............................................213 V itális Gyula : Ősszel.....................................................................15 „ „ Simeon..............................................................86 „ „A hajó.............................................................99 "X Elbeszélések, történeti képek, rajzok: Berecz Gábor: Özv. Andor Jánosné, a becsülettudó . . 192 Csite Károly: Végrendelet...............................................................3 „ „ Lőcs Istók esete......................................................26 „ „ Gergöék pénzt ástak el.........................................76 „ „ Gergő záloga....................................................108 „ „A mezítlábas zsandárok......................................166 „ „A megtisztulás útja.............................................222 „ „ Tolvajok............................................................278 Endreffy János : Az aranypénz....................................................272 „ „ Egy örmény fiú.............................................246 „ „ 1 márka 50 pfennig......................................254 Fábián Imre : Egy karácsonyest két helyen .... 69 Farkas Mihályné: Önfeláldozás.....................................................84 „ „ Öreg asszony sorsa......................................132 „ „ Virágvasárnap.............................................156 „ „ Márton bácsi.............................................214 „ „ Szegény Józsi............................... 230, 238 „ , A harang.....................................................271 Fenyves Ede : Karácsony este..............................................67 Fóthi Szeberényi Zsolt: A három fohász . . . .100 Frenyó Lajos: Szántai István vagy az igazság győzelme 85, 94, 102, 109. Gáncs Aladár: Találkozás...........................................................262 Hajek Hermin: Az Úr a szívet vizsgálja...............................240 Isó Gizella: Egy óra az Isten házában...............................87 „ „ Jó az Isten.....................................................126 K akas József: A két csavargó..............................................71 Lábossá Lajos: A nagysárosi vár......................................185 Mihátsy Gábor: A két mák virág......................................103 Nov ák Gyula: A haza földje....................................................116 „ „ A hazatért.....................................................175 Pá lmai Lajos: A hitehagyott.............................. 124, 134, 142 P ayr Sándor: Az utolsó saári prédikátor .... 2 Pohánka Margit: A legfelsőbb hatalom...............................206 Pulay Vilma: Szomorú napok..............................10, 18, 28, 34 „ „A kis gyufaárus leányka................................79 „ „Az erdei ház.......................................................140 Rotermund Borkum : Partra vetve..............................................92 Stromp László: A három gyűrű meséje.....................................197 Scherlacher Sándor: Egy harang története .... 43 N. Szombath Ernő: Az élet bünhődése......................................50 „ „ „ Maradj meg a becsület útján, Isten is megsegít.....................................................58 „ „ „A karácsonyi vándor .... 66 „ „ „A levita...........................................148 „ „ „A zorványi vár ura............................182 Veres József: Nem ver az Isten bottal . . . 190, 200, 209 Zsiray Lajos: A szegény, ki az Urnák adott .... 270

Next

/
Thumbnails
Contents