Harangszó, 1912-1913

Apró történetek: Oldal Gazdasági közlemények: Oldal Csóy István : Vége a csodának ...........................................60 F ábián Imre: Én, te, ő............................................................06 F arkas Mihályné: A fáraó és a szegény özvegy asszony. . 20 Gáncs Aladár: Francia mesék • • • .12 Jakab Iván: Három barát....................................................61 Ifi. Stráner Vilmos : Apróságok...........................................248-----i------- Vidám históriák........................................................23--­---------- Wesley álma ............................................29------------ Tréfás emberek........................................................36------------ A königgrätzi hős..........................................................70--­---------- A fertőtlenített finánc . . . . . .119------------ Hátra..........................................................................119--­--------— Egy bölcs Ítélet . . . . . 177----------— Tegyük meg kötelességeinket . . . .201 —----— Egy hős asszony....................................................215--­----------Wiehern a munkáról és az imáról ... 96----------- Miért megyek rossz időben is templomba . . 37 E gy evang. uralkodó a leányához . . . 210 :-------■----- Hogyan arathatsz győzelmet? . . . .218 I smeretterjesztő cikkek: Badics Ádám : A pösze beszédről...........................................80 Endreffy János: Az igaznak emlékezete áldott . . .181 „ „ Babonák....................................................199 „ „ Vasúti misszió . . . . . 229 „ „ Állat az emberben...................................193 F arkas Győző : A házasság, különös tekintettel a reverzálisra 12, 19, 27, 36, 44. Gömbös Sándor: Á fehérvárcsurgói ág h. ev. egyház rövid története....................................................191 Horváth János: A családi nevelésről . . . 117, 126 Kasper József: Ellentétek....................................................255 Dr. Kovácsics Sándor: A szeszes italokról . 141, 151, 168, 177 » ,. »Az egyke...........................................237 Ném eth Károlv: A mohamedánok és a keresztyén hittérítés 51 Schrödl József: Szabóinasból híres költő .... 264 „ „ Róma és a Biblia...................................247 Szabó István : Bem.....................................................................159--------— Egy vármegye jajkiáltása...................................9------------ Luther utolsó órái. . •...................................10------------ Részletfizetésre megkárosított nép. . . .71------------Az új adótörvény és a gazdák .... 86------------ A választójogi javaslat.................................................95------------A választók összeírása..................................................103 — ------ Milyen lesz a szavazás................................................110------------ Isten igéje.................................................................111------------- A háború fegyverei................................................149------------ Az első segélynyújtás...............................................201 ■------------ A csecsemő gondozása...............................................201------------ Králik Lajos................................................................239 — ------ Az evang. egyház hódítása.......................................241 Kéméndi József: Az átöröklés . . . . . .62 Dr. Kukuljevics József: Az istálló egészségtana . . 13, 21 ,, „ ,, Az állatok testének ápolása . . 45 Ifj. Mészáros Kálmán : Néhány szó a gyümölcsfanyésztésről 249, 256, 265, 273, 281. Orbán Károly: Kísérlet műtrágyával.......................................135 Dr. Rodiczky Jenő : Gondoljunk a szénacsinálásra • . 208 Szilárd Gyula: A rebarbara termesztéséről .... 225 jjj»—:----- Vetések ápolása-........................................................112------------ A tyúkok tojástermeléséről.......................................127------------ A só mint takarmány................................................169------------ Tojásértékesités ........................................................185 K ülönfélék: Endreffy, János: Masznyik-ünnepély.......................................217 Luthár Ádám: Imaházavatás Berkeházán . . . .241 Nagy István : Templomavatás Pozsegán......................................223------------ Templomavatás Vadosfán . . . .37 — •-----■— Mire költik a legtöbb pénzt Amerikában ? . .53------------ Háborús izgalmak . . '..........................................61--­----------Valami a kémekről.............................................61------------ A biblia hódítása . . . . . .78------------Mennyibe kerülnek a háborúk? . . . .111------------ Mi lesz, ha majd a szén elfogy?. . . .118------------ Képes Biblia................................................................218--­---------- A balkánháború szörnyűségei . . . 232------------ Diákgyűlés Felsőszelin...............................................233------------ Evangélikus népünkhöz...............................................278 A Harangszó perselye: 7, 16, 23, 31, 39, 47, 55, 64, 73, 98, 114, 122, 130, 138, 152, 172, 196, 204, 228, 268, 276, 283. Ország-Világ: 5—7, 14-16, 21-23, 29—31, 38-39, 46-47, 54-55, 62—64, 72-73, 80-81, 88—90, 97 - 98, 104-105, 113—114, 120- 122, 128—130, 136—138, 144—146, 153—154, 162—163, 170-172, 178—180, 186-188, 194-196, 202—204, 210— 212, 218—220, 226—228, 234—236, 242—244, 250—252, 257—259, 266—268, 273—275, 282—283. Bibliai helyek, olvasási kalauz: 5, 13, 23, 29, 37, 45, 52, 61, 71, 80, 88, 103, 111, 120, 127, 135, 144, 152, 159, 169, 176, 184, 194, 202, 208, 216, 224, 233, 242, 248, 256, 265, 272, 281. Bibliai rejtvényeit: 244, 252, 258, 265, 275, 279

Next

/
Thumbnails
Contents