1974. július 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

l BUDAPEST FŐVÁROS. TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ, BIZOTTSÁGA ' rátéri ^ »/»/»;. ' ' , ^ I ■ ■ ' mm. Meghívó (\ ""'iV' • Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1974* julius lo-én /szerdán/, reggel S.3o órai kezdettel, a Budapesti Húsipari Vállalat j /Bp. IX., Gubacsi-ut 6. sz./ helyiségében ülést tart. /29. ülés./ £ ,a, -P- j. 0 6-.J1.A.A 1./ A Budapesti Húsipari Vállalat beszámolója, tevékenységéről... Kezdési, időpont.:. 8.30 éra Előadó.: Deáki Imre Meghívottnak.:, Dr. Dénárt Lajos, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterh. Dr. Banké Antal, az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt vezérig. Dr. Kovács Gyula, a Kereskedelmi Főosztály, Fehér Imre, a Mezőgazdasági es Élelmezésügyi Főo.vezetője. l t-ÁCruówf <V> il? • f?> i t o1t"5CJ‘Ú |, t-J£ CÍ<y> \-1 iNá, Uj- , l?á<iofvíL c* Husii’'’ IV, V/, p r-lg j.-i 2 • / A Ü£«. Kér... Tanács, VB,., bes.zátppló.i a munkájáról,., különös... te kin­£ez d ési _i.d_őp.ont_:. 10„30 óra Előadó.:. Koszéi Pálné dr. M e/y hívott ak: Gál Lászlóné, az MSZMP. IX.kér. Bizottságának első titkára, Győri László, a Terv- és Közgazdasági Foo.mb. vezetője. DA,Poi\ib«^a ptt L, ft VíW^*vicWrt rí 3 • / rJava3 lat . ja. FóVáro„3Í^ _Cij3o b o 1yállal.atr pe nz ügyi, ,h,o,l yze te ne k re ndVze s é rerí* ’** Kezdési időpont: 11.30 éra Előadó.: dr. Kovács Gyula Meghívott: k. V * a# Lehotkai Károly, a Magyar Nemzeti Bank Budapesti Intézetének igazgatója. , 4«/ A főváros..terülétén lévő fák megóvása. Kezdési időpont: 12 óra Előadók: Dr. Pongrácz Pál Sr. Rymorz Fal 5./ Bejelentések: I r á. s.b.an. t: . A./ A XVII.kér. rákoskeresztúri vásárcsarnok létesítése. TiLLóado: Csi'kestéÁfozsefno/^ *” ** * * i B./ Telekcsere épitési kötelezettséggel. /Dr. Vas Mária és Vas Katalin - - Előadó: Fajkos Aladárné dr./ 0./ A .Fővárosi. Ifjúsági Művelődé si. Központ. ra.egs z unt ete se... TÉloado*:- É arkas íns zl:y 17aoő’;:vr" /jfafayA. B u d a p e s t, 1974• junius £V*^ V\ d' ' ' o> \ fi j y* Vk gfi z é p v ö 1 gy i Zoltán Go. I m rr i

Next

/
Thumbnails
Contents