1966. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

1 I 4 -* BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓBIZOTTSÁGA. I 168/1966. VB-titk. Előtérj,! M e .g h i v ó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtőbizottsága 1966. junius 22-én, /szerdán/ reggel 8.3o órái kezdettel a Végrehajtóbizottságnak a Köz­ponti Tanácsházán lévő tanácstermében /V. Városház.u. 9/11* I* em. 121./ ülést tart. /84. ülés./ Napirend: 1,/ A fővárosi körzeti orvosi ellátás helyzete és fejlesztése. Kezdési időpont: 8.3o óra. Előadó: dr. Bartha Ferenc. — J Külön meghívottak: Dr. Takó József az egészségügyi állandóbizottság, Dr. Szabó Zoltán miniszter az egészségügyi minisztérium, Kormos Ilona az Orvos-Egészségügyi Szaksz. Bpi Bizottsága, Miklós János az SzTK Budapesti Bizottsága, Dr. Palócz Gyula a VB. hivatali szervezete részéről. 2./ Javaslat az 1967. évi_ut-, hid-. vágány- és közmüfelujitásokra. L_ó_f_l_é„i_a_g_ k T £ vél Kezdési időpont: 8.5o éra. Előadó: Daczó József. Külön meghívottak: Tésy János a közlekedési állandóbizottság, Kiss Dezső miniszterhelyettes a KPM. részéről. 3•/ Javaslat a hétvégiházas területek kijclölésére. Kezdési időpont: 9.1o óra. Előadó: Szilágyi Lajos. 4. / J ■: lent és a tan ácsi _ég azat ok műnk an ormaholyzetéről, az idő- és Teljesítménybérben roglr.lk5zt'áiö1t'ák''/[étszámáréi. Kezdési időpont: 9»3o óra. Előadó: Szegedi Andor. 5-/ Jelentés a budapesti tanácsok töraegkapcsolatáról és a társadalmi szervekkel val# együttműködés tapasztnláfairjl. Előadó: Fajkos Aladárné, 6./ Bejelentések: I. r á s b a n : A./ A VB-határozatok végrehajtásáról. /Előadó: Fajkos Aladárné./ B./ Az államosított ingatlanok mentesitésével ésjaz államosítási j ogy z ók .ad aTa in a k he ly c s b ité sov e 1 ~ k ap c s o la t o s egy edi k ér e Imák­ról. ~/b1qa'cíő": Fa jkos Aladárnál/ | ? • / A. fóvároa._19.66-fr?.• tanévi közoktatásjgolitikai progrg.mjáróig /ETőadőT’flíűito~s "Jáno'sV/" ft I i __________________ ' ___ _m

Next

/
Thumbnails
Contents