1966. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

2

Előtérj, D./ A TBO~gondozó intézetek 1965* évi munkájáról, valamint 1966. TTvi munka-” es intézkedési tervéről. /Előadd: Hantos ífánős./ E»/ Az egyesült Duna TSz .alapszabályainak jóváhagyásáról. /Elő- ado: Csikesz 'Józsefné./ I ■ ■ Táj é k o z t a t 6 j elöntések: P. / A főváros közcsatornahálózatán elvezetett ipari szennyvizekről. G./ Az ipari vízszolgáltatás rendjéről kiadott I/I964. sz, OVF- ütasitás végrchajTaséróT. ... H./ A Fővárosi Kertészeti Vállalat tevékenységéről, különös tokin­TcTt~el""a 'ifgTs ÍT3s'JHT -----------------------------------­, I./ A margitszigeti müyészsétány létesítéséről. * ■ ­Búd a p est, 1966. junius 11. • • '' .vS\ ' .. * % ^ A • , * I) Sarlós István s.k. X'**’ // . a VB. elnöke ; t . « < / / '\lv fríflMiá/írí-'b íréi‘l,;. * Z ■ I |V

Next

/
Thumbnails
Contents