1966. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

102

* ■íMMSSB • **» 'ta ’AÍ1 1 1 i-' ’Y'M1. ‘ü B '(l‘ta,i M ( t ' '*/ ' 5 ;: Ü#E': •#?'?• É . ,. I 1 \ V­I * 4 r Fővirosi ITúpmüveldci -d mló Bízotté ’g s Tárgy: Véle i -ny eltér'a Ti őzt rét Végr--!. ejtő Bízott:® g; ! Á F"v ,'rooi Tanícn V.B.XT. N-m.; lüvel' si Cmtiy 'T ztntó jel-n- téo a © -rgitczi ;uti i.liiv' s -né tény létesítő óéitól " c. el" tér i eseté n IC. szirnu tételben bo jelzett Bock Andr ís: Bartók Béla szobrának fclúllitúsálioz az All -ndó Bizotesáj Elnöke "politi’ ®i okokból" nen járul hozzá. Helyet e hrdey Dezső: Bartók szobrát ajánlom felállít ínra. 'éji * ' ' B u d a p e c t, 1^66, junius 7. / tev 1 C decit / B u z a Barna / az ÁB elnöke 0 /bz ----------------

Next

/
Thumbnails
Contents