1966. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

103

! i Jelentés a Végrehajtóbizottság részére döntés céljá­ból Pardi Sándorné népművelési osop.vezető II.fokú fegyelmi ügyében. Tiszteit Végrehajtőfcizottságl A XII.ker. Tanáos Végrehajtóbizottsága 1965. november 30-án kelt 2.506/1965. számú határozatával "szigorú megróvás" fegyelmi bünto- tésben részesítette Pardi Sándorné XII.ker. népművelési csoportve­zetőt. A fegyelmi büntetés alapját lényegében az képezte, hogy a Városmajori Szabadtéri Szinpad átépitése és berendezése során ne­vezett fényűző és pazarló gazdálkodást folytatott, másrészt az é- pitési póthitel egy részét engedély nélkül használta fel. Terhére rótták továbbá, hogy a Városmajori Szabadtéri Szinpadra 1965 nya­rán leszerződtetek Szentivánéji álom oimü előadás-sorozat siker­telensége, illetvo bevételi hiánya miatt közvetett felelősség ter­heli. Az üggyel kapcsolatban egyidejűleg büntető eljárás indult. Pardi sándorné határidőn túl fellebbezett a fegyelmi határozat el­len, amelyben a fegyelmi felelősség és a büntetés alól történő fel­mentését kérte. Felleobezési késedelmét el kellett fogadni, mivel az I. fokú hatóság helytelenül a kerületi munkaügyi döntőbizott­ságot jelölte meg a határozatban II. fokú hatóságként a Fővárosi Tanáos VB. helyett. Pardi Sándorné a fegyelmi ügyének végleges le­zárása előtt kérte megvárni az ügyben indult büntető eljárás e- redményét. A fellebbezési eljárás során megvizsgált pénzügyi iratok és neve­zett védekezésének egybevetése alapján megállapítható volt, hogy az I. fokú fegyelmi határozat nincs kellően megalapozva. A Főváro­si Főügyészség Nyom. 15.025/1966. /ápr. 29./ számú, nyomozást meg­szüntető határozatával bűncselekmény hiányában felmentette Pardi Sándornét úgy a pazarló gazdálkodás, mint a Szentivánéji álom oi- tnü előadás-sorozat szerződés-kötésével kaposolatban. Kizárólag egy rádió éa televizió vásárlását találta vitathatóan szükségesnek, amelyhez büntető konzekvenciát nem fűzött. Ezeknek megfelelően az I, fokú fegyelmi határozat hatályon kivül helyezése - Parci sánaor- né fegyelmi vétségének hiányában - indokolt. ! _____________________________________________________________________________________i wsmMSB 4 v;. .;W0

Next

/
Thumbnails
Contents