Uber - Üveges (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Uber Milike

ájdalomtól és keserűségtől teljes szívvel jelentik a rokonság nevében is forrón szeretett kis leánykájuknak és édes kis testvérnek, illetve unokának M I L I K É N E K f. évi deczember hó 19-én esteli 8 és V2 órakor, egy éves korában, rövid szenvedés után történt gyászos elhunyták A drága kis halott hűlt teteme f. hó 21-én d. u. 3 órakor fog a róm. kath. vallás szertartása szerint az örök nyugalomnak átadatni. A nagy Isten irgalma legyen mindnyájunkkal! Legyen csendes és boldog örök álma! Zilah, 1898. deczember hó 20-án. Nagy szülei: özv. Über Ignáczné. Babuczai György és neje Pojlák Róza. Bánatos szülei: Über Endre és neje Theodorovics Gizella és kis testvére: Mariska. Seres Sainu Zilah, 5)8—XII.

Next

/
Thumbnails
Contents