Uber - Üveges (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Udránszky Károlyné Káldy Terésia

• • Ozvytärüe Gy^lánc, szül. Kriston Ilona, mint menye fiával Gyulával, özv. Szunyogh S^^orTié.^zü^ .Kerekes Mária gyermekeivel, Penty Albertné, szül. Kerekes Ilona férjé\jeÖés permekéivel, Hetey Ábrahámné, szül. Kerekes Ida férjével és gyerme­keivel, özvlnF^y Gusxi^né gyermekeivel, Kerekes János nejével és gyermekeivel, Kerekes Fenencz*^^rgke.syLászló testvérének gyermekei, Görbe Irén mint unoka, szá­mos rokonokNaje^éjlpbánatos szívvel tudatják a Szeretett jó anyósnak, nagyma­mának s nagynéninek N H H A I Özv. UDRÁNSZKY KÁROLYNÉ szül. KÄLDY TERÉSIÁNAK életének 73-ik, özvegységének 28-ik évében folyó hó 27-én, reggel 5 órakor, rövid, de súlyos szenvedés után történt csendes elhunytát. Kedves halottunk földi részei f. hó 28-án, d. u. 3 órakor fognak Debreczen- ben, Rákóczy-utcza 67-ik számú háznál, az ev. -ref. egyház szertartása szerinti rövid ima után Nagy-Károlyba szállíttatni s ott f. hó 29-én, d. e. 10 órakor a vasúti állo­másról a ref. egyház szertartása szerinti ima után, a mesterrészi temetőbe örök nyu­galomra helyeztetni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket szomorodott szívvel meghívjuk. Debreczen, 1904. április 27-én. Áldás és béke emlékezetén! ^KONOVUZ jtONYVNYOMUAJA pB

Next

/
Thumbnails
Contents