Szabó - Szarka (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Szarka Ferencz

4562 Mely fájdalomtól megtört szivvcl tudatjuk a felejthetetlen jó férjnek, testvérnek, sógornak és rokonnak SZARKA FERENCZ M. KIR. KATASZTERI FŐMÉRNÖKNEK f. hó 8-án esti 1 -10 órakor, életének 53-ik, boldog házasságának 27-ik évében, hosszas, súlyos betegség után történt gyászos elhunyták Kedves halottunk hült tetemei f. hó 10-én d. u. 3 órakor fog­nak az ev. ref. egyház szertartása szerint a Kossuth-utcza 61. számú gyászháznál tartandó gyászima után a Kossuth-utczai temetőbe örök nyugalomra tétetni. Mely végtisztességtételrc rokonainkat, jó ösmeröseinket és az elhunytnak kartársait szomorodott szívvel meghívjuk. Debreczen, 1906 január 8. Áldás és béke poraira! Bánatos neje: Özv. Szarka Ferenczné szül. Mikosevics Anna, Testvérei: Szarka Juliánná férjével Szmetán Ferenczczel, Szarka Eszter özv. Tóth Bálintné, Szarka Terézia férjével Kiss Lajossal, Szarka István nejével Löké Eszterrel, Szarka Etelka özv. Abordán Pálné, Szarka Erzsébet férjével Sebey Sándorral, Szarka Lajos, Szarka Veronika adai zárdafőnöknő. Sógorai: Mikosevics József nejével Schvetz Emmával, Mikosevics Antal nejével Perczel Jertával, Mikosevics Etel özv. Sólymos Béláné, Mikosevics Lajos, Mikosevics Kanut nejével Kelemen Irénnel. Valamint számos rokon nevében is. ' W/M < ///}/1 * / //> / h w/ímm />>! m k m ■ /*'//// // A / // / > f f / /

Next

/
Thumbnails
Contents