Szabó - Szarka (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Szarka Géza

9 Alulírottak fájdalommal tudatják SZARKA GÉZA II-od évet végzett orvostanhallgatónak, folyó hó 10-én délelőtti órákban, történt váratlan elhunytát. A meghaltnak földi részei folyó hó 11-én délután fognak a róm. kath. vallás szertartásai szerint Egriben örök nyugalomra helyeztetni. A szentmise-áldozat pedig folyó hó 12-én reggel 7 órakor fog a helybeli zárda­templomban az egek Urának bemutattatni. Szatmár-Németi, 1903. augusztus 11. Nyngodj békében oly korán elhunyt ifjn! Szülei, testvérei és rokonai. »Pízmány-Sajtó* Szatmár.

Next

/
Thumbnails
Contents