Péchujfalussi - Popu (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Péchujfalussi Péchy Antal

yĂ|pr ÉCHY ANTALNÉ szül. CSEH APOLLÓNIA úgy a maga, mint fia LÁSZLÓ és neje szül. Rottman Mariska s gyermekei Hetén és Magda; továbbá leánya JUDITH és férje Jababffy Lajos s gyermekei Dezső és Rózsa; valamint sógornője Luby Károlyné szül. Péchy Ilona s az összes rokonság nevében is mélyen megszomorodott szívvel jelenti forrón szeretett tériének, a lesiiobb apa, após, nagyapa, testvér, illetve rokonnak Szatmár szab. kir. város nyugalmazott tb. főkapitányának élete 74-ik s boldog házassága 51-ik évében folyó hó 19-én délután 2 órakor hosszas szen­vedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után Nagykárolyban történt gyászos elhunyták A drága halott koporsószentelése folyó hó 19-én délután 5 órakor lesz Nagykároly­ban a Fényi-utcza 2. sz. háznál. A temetés folyó hó 21-én délután 3 órakor íog Szatmáron az Árpád-utczai 12. sz. háznál megtartatni. A gyászisteni tisztelet a szatmári főszékesegyházban folyó hó 22-én reggel 8 órakor fog megtartatni. Nagykároly, 1905. november 19. DZijugodjék békéveÜ NYOM. ROTH K. NAGYKÁROLY. Péchujfalussi PÉCHY ANTALNAK

Next

/
Thumbnails
Contents