Péchujfalussi - Popu (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Pécely Klára

Varga Ea.jo.s \ eszprémi Mária hitvesével, V arga Eszter Szűcs Károly férjével, Varga Ferencz Sander Mária nőjével, V arga Antal Montlika Klára hitvesével s gyermekeikkel. Nyomatott Debrecenben, Okolicsánj» ,'s Társa gyorasaiMjin. lSfil ^ély szívbánattal jelentjük áldott emlékű jó édes anyánk néhai ts. PÉCELY KLÁRA asszony előbb dr. Varga István debreaeni tanár, majd szikszói lelkész - később Somossy Péter hajdnkerületi táblabiró kegyes özvegyének folyó év septemberhó 17-én reggeli 9 órakor tiz heti szenvedés .dán élle 74-ik évében vizkórban történt elhuny tát. i AZ ** SZIÍIIt "CmCS *jó ,äek l’orsítora W 110 *9«a» 2 órakor fog szokott szertartás mellett a keled teme­( tőbe takarittatni. H.-Böszörmény, September 17-én 1861.

Next

/
Thumbnails
Contents