Nagy Ö. - Nyusztay (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

id. Nagy Pál

A/lély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk felejthetetlen édes jó apánk, nagyapánk és szerető jó rokonunk id. NAGY PÁL I életének 79. évében, 10 napi súlyos szenvedés után junius hó 29-én d. u. 1 órakor történt csendes elhunytat. Kedves halottunk földi részeit f. julius hó 2-án kedden d. u. 5 órakor fogjuk a Csap- utcza 4. számú házunktól a református egyház szertartása szerint tartandó ima után a Kossulh- utczai temetőben örök nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket bánatos szívvel meghívjuk. Debreczen, 1912. julius hó 1-én. % Áldás és béke poraira! Unokái: Tescli Ilonka, Józsika és Margitka, Nagy Gabika, Bözsike, Sanyika és Margitka. Számos közeli és távoli rokon nevében is. Szerető gyermekei: Pál nejével Thoma Erzsébettel, Eszter férjével Tescli Józseffel. Sándor nejével Bozóky Rózával. flzv. Oankó Béláné és Ekli József temetkezési intézete-EBRECZEH 3Z.XIR. VÁR08 KfiNYVNYOMDA-VÁLlALATA. 1284 ti)

Next

/
Thumbnails
Contents