Nagy Ö. - Nyusztay (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Nagy Pál

Nagy Pál Debreczen szab. kir. város ny. rendőrőrmestere s Mélységes fájdalommal, de Isten akaratán megnyugodva tudatjuk szeretett jó férjem, édes apánk, vöm, testvérünk, sógorunk, nágybácsink és jó rokonunk áldásos életének 53-dik, boldog házasságának 20-dik évében, hosszas és súlyos szenvedés után folyó hó 5-én délután 4 órakor bekövetkezett csendes elhunytat. Idvezült halottunk földi részeit folyó hó 7-én, hétfőn délután 3 órakor fogjuk Patai-telep, Székely-utcza 5. sz. gyászháztól, az Árpádtéri templomban tartandó ima után, a Kossuth-utczai temetőben végső nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket s az elhunyt pályalársait szomorú szívvel meghívjuk. Debreczen, 1918 január hó 6-án. Áldás és béke poraira! Testvérei és sógorsága: Juliánná özv. Ercsey Józsefné gyermekeivel. Teréz férjével Kökényesi Károllyal és gyermekeik. Eszter férjével Veress Istvánnal, László (orosz harcztér) nejével Újlaki Juliánnával és gyermekeik, Sólyom Zsófia férjével Hamza Imrével (román harcztér) és gyermekeik. Bánatos özvegye: özv. Nagy Pálné Sólyom Borbála. Fiai: Sándor (olasz harcztéren), Mihály. Anyósa: özv. Orbán Sándorné Balázs Mária. Nagybátyja és nagynénjei: Balázs János és neje Nagy Eszter, özv. Balázs Istvánná gyermekeivel. Közeli és távoli rokonaink nevében is. DANKÚ temetk. vállalat Kossuth u: 6. OE8REOZEN SZ. KIR. VAROS KÓNYVNVOMOA VALLAUTA

Next

/
Thumbnails
Contents