Nagy Ö. - Nyusztay (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Nagy Ödön

NAGY ÖDÖN NYUG. KOLL. TANÁR 90 éves korában folyó hó 10-én, déli 12 órakor türelemmel viselt hosszas betegség után az Ürban elhunyt. Egy hosszú életen át nagy életbölcsességgel, kutató elmével, hívő szívvel, nemes példaadással járt, és fáradhatatlanul szolgált közöttünk: szeretett családjában, a tanuló ifjú­ság és a gyülekezet körében. Áldott életének emlékezetét hálásan őrizzük! Elvesztése feletti bánatunkban Annál keresünk vigasztalást, aki iránti hívő bizoda- lomra Ő tanított minket. Az Ige szavára figyelünk: ,,Ha élünk az Úrnak élünk, ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Űréi vagyunk!“ (Rom. 14 : 8). Temetése folyó hó 13-án, hétfőn, délután 5 órakor lesz a református egyház szer­tartása szerint a református temető ravatalozójából. EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT! Marosvásárhely, 1968. május 10-én. Mélységes fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető szívű édesapa, drága nagyapa, dédapa, ragaszkodó testvér, rokon, áldott nevelő és igaz barát A gyászoló család

Next

/
Thumbnails
Contents