Nagy D. - Nagy M. (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Nagy Dániel

Mély fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk a legjobb apa, após, nagyapa, dédapának és rokonnak folyó hó 2-án este 8 órakor, életének 79-ik, tényleges tanítóságának 52-ik évében, hosszas és súlyos szenvedés után történt csöndes elhunyták Kedves halottunk hült tetemei folyó hó 4-én délután 2 órakor fognak a ref. egyház szer­tartása szerint, a templomban tartandó gyászima után a Víz-utcai temetőbe örök nyugalomra tétetni. Vámospércs, 1908 junius hó 2-án. NAGY DÁNIEL NYUGALMAZOTT TANÍTÓNAK Áldás és béke drága porai felett! Unokái: Gyermekei: Gizella férjével Sziics Sándorral, Matild férjével Szabó Imrével, Lajos, Karola, József, Margit, Juliska, Sándor, István, Erzsiké, János. Nagy Dániel nejével Erőss Gizellával, Nagy Margit férjével Biró Jánossal, Nagy István nejével Polgár Juliánnával. Dédunokája: Szabó Lajos. liebreczon »z kir vároH könyvnyomda-vállalata 1906— 140f>.

Next

/
Thumbnails
Contents