Nagy D. - Nagy M. (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Nagy Dániel

Mély fájdalommal jelentjük, hogy a jó férj, szerető édes apa, nagyapa, testvér, sógor és rokon életének 60-ik, lelkipásztorkodásának s boldog házasságának 32-ik évében, folyó hó, március 28-án reggel 3 órakor, hosszas szenvedés után meghalt. Kedves halottunkat folyó hó 30-án d. u. 2 órakor, a református templomban tartandó gyászszertartás után fogjuk Vámospércsen, a Víz-utcai temetőben sírba helyezni. Végtisztességtételére minden szereltünket tisztelettel meghívunk. NAGY DANIEL r REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR Szeretett, szerettetett, szerettetni íog! Vámospércs, 1914 március 28-án. Bánatos özvegye: özv. Nagy Dánielné szül. Erőss Gizella. Gyermekei: Testvérei: Nagy Margit, férje Biró János. Nagy István, felesége Polgár Juliánná s gyermekeik. Sógorai: Erőss Etelka, férje Czeglédi Miklós s gyermekeik. Erőss Árpád, felesége Tóth Zsófia s gyermekeik. Gizella, férje Szűcs Sándor. Matilda, férje Szabó Imre. Lajos, Karola, Margit, Sándor, Erzsébet. Unokái: Szabó Lajos, Szűcs Sándor. DWRECZEN M.KIR.VAR08 KÖNYVNYOMDA VÁLLALATA. 1 ------566 f

Next

/
Thumbnails
Contents