Malatinszky - Mazurek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Malatinszky Erzsébet

A legmélyebb fajdalomtól lesújtva, de Isten bölcs akaraiában megnyugodva, szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett egyetlen nővérem MALATINSZKY ERZSÉBET folyó évi szeptember hó 1 én csendesen jobblétre szenderült. Kedves halottunk drága íöldi maradványait folyó évi szeptember hó 3 án, hétfőn délután 4 órakor a Vár-utca 4. számú házunknál tartandó rövid ima után a ref. egyház szertartása szerint a Kossuth utcai temetőben fogjuk örök nyugalomra helyezni. E vógtisztessógtótelre rokonainkat és ismerőseinket szomorodott szívvel meghívom. Debrecen, 1928. évi szeptember hó 1. Áldás és béke lebegjen draga porai feletti Egyetlen fivére: ״Ama nemes harcot, megharcoltam futá- Ferenc. sómat elvégeztem^ hitet megtartottam : végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nekem az Ur ama napon!“ II. Tim. 1V/8. Köayv* és Lapkiadóvéllalat Rt Debrecca. ,DANKÖ“ temetkezési vállalat Debrecen.

Next

/
Thumbnails
Contents