Kovács - Kretz (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Dr. Kovács Sándorné Szoboszlay Papp Laura

Kovács Laura, Kovács Hedvig férj kiskarándi Nánássy Gyuládé és Kovács Ilonká mint gyermekei, kiskarándi Nánássy Gyula mint veje,; Márta, Gyula, Hedvig és Dénes mint unokái mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják úgy a maguk, mintáz egész rokonság nevében, hogy â drága jó édesanya, anyós, nagyanya és rokon j I: ; ■ .y-/ " ■ ?í:j! özv. Dr. Kovács Sándorné szül. Szoboszfajj Papp Laura folyó hó 9-én reggel 1/i6 órakor, életének 65-ik evében, rövid szenvedés után az Urban váratlanul elhunyt. j - . Drága halottunk földi maradványai folyé hó 11-én délután 3 órakor fognak a kerepesi ut melletti temető halottasházában a református egyház szertartása szerint megáldatrii és ugyanazon temetőben nyugalomra helyeztetni. Budapest, 1918. január hó 9-én. Y h Áldás és béke drága poraira! Lakás: IX., Ráday-utcza 15, H. 22, Entreprise des pompes funébres fiókja: IX., Ollői-út 21 József 99-41 éjjel is hívható.) - ' - ■ Nyomt. Buschmann F. utódai Budapest:

Next

/
Thumbnails
Contents