Kovács - Kretz (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kovács Kálmán

Özv. Kovács Kálmánná szül. Kiss Mária úgy a maga, mint az összes rokonság nevében is mély fájdalommal tudatja, hogy férje Kovács Kálmán folyó hó 29-én hajnalban, életének 35-ik, boldog házasságának 6-ik évében, rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után csendesen elhunyt. Drága halottunkat folyó hó 30-án délután 3 órakor fogjuk az Egyetemi klinikák ravatalozó terméből, a római katholikus egyház szertartása szerint tartandó beszentelés után, a Péterfia uccai temetőben örök nyugalomra helyezni. ' Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 31-én reggel 9 órakor fog az Egek Urának bemutattatni. Debrecen, 1927 október 29. Síri álmod legyen csendes, találkozunk \ Szerető keresztanyja: Hudák Róza. Valamint sógornői, sógorai, az összes közeli és távoli rokonok nevében is. Édes anyja: özv. Kovács Dezsőmé. Testvére: Erzsiké férjével vitéz Tóth Sándorra és gyermekeivel. Gebauer temetkezési vállalat, Debrecen. Tiszántúli Hirlap könyvnyomdavállalat, Debrecen.

Next

/
Thumbnails
Contents