Kondor - Kovács (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kondor János

Pilantirott a magam és számos rokonok nevében a legfájdahnosabb érzéssel tudatom szeretett férjemnek Kondor János vármegyei nyugalmazott lítibizlosnak Mhosszas szenvedés után életének 74 ik, boldog házasságának 46-ik évében folyó ho 13-án délután 6 órákkor végelgyengülés folytán történt gyászos elhunytál. A boldogult hűlt tetemei folyó hö 15 én d. u. V2 3 órákkor fog Nagysomkuton a reform, szertartás szerint örök nyugalomra tétetni. Nagysomkut, 1908 nvember 13. áldás és béke lengjen porai felett! özv. Kondor Jánosné szül. Szedlár Anna

Next

/
Thumbnails
Contents