Kondor - Kovács (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

id. Kondor Kálmán

„Én kérem az Atyát és más vigasz­talót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.“ János XIV. 16. Fájdalommal megtört szívvel, de az Ur akaratában megnyugodva jelentjük, hogy a legszeretőbb szivü férj, apa, após, nagyapa, testvér és rokon ii>. KONDOR KÁLMÁN Debrecen sz. kir. város nyug. főszámvevője, ref. presbiter hosszas szenvedés után folyó hó 18.-án délelőtt 11 órakor életének 65-ik, boldog házasságának 40-ik évében nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. A megboldogult földi maradványait folyó hó 20.-án, vasárnap délelőtt féitizer két órakor a Köztemető diszravatalozójából a református egyház szertartása szerint lógjuk örök nyugalomra helyezni. Debrecen, 1935. január 18. „Nyugalmad legyen olyan csendes, mint szerető jó szived volt!“ Kondor Kálmán László nejével plarinczai Szeszich Sárával. Kondor István nejével Aranyi Arankával. gyermekei és menyei. Rubleczky Ignáczné sz. Kondor Emma. Kondor Erzsébet, Juhász Józsefné szül. Kondor Ilona testvérei. Rubleczky Ignácz, Juhász József sógorai. özv. id. Kondor Kálmánná sz. Jeney Szabó Aranka bánatos özvegye. Ervinke egyetlen szeretett unokája. Elhunytát gyászolják: Juhász, Aranyi, Szeszich, Koszorús, Mikecz és Bacsó családok. Részvétlátogatás mellőzését kérjük. FEHÉRTÓI TF.M. VÁLLALAT DEBRECEN HARMATHY NYOMDA DEBRECEN P1AG-U.7

Next

/
Thumbnails
Contents