Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1980

1980. január 11., Főiskolai takács rendes ülése - Napirend előtt: Bejelentések - 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről - 2. Intézkedési terv az OH komplex vizsgálat eredményéről kiadott miniszterhelyettesi leirat végrehajtására - 3. Jelentés a főiskola 1979. évi nemzetközi kapcsolatairól - 4. Beszámoló a főiskolai könyvtár 1979. évi munkájáról. - 5. Beszámoló a főiskolai számítóközpont feladatairól és működéséről - 6. Tájékozható a Főiskolai Ifjúsági Parlament 1978. évi határozatai időarányos részének teljesítéséről - 7. Tervezet a főiskolai posztgraduális közlekedési munkaszervezőmérnök képzésről - 7.a. A főiskola módosított munkaterve - 7.b. Személyi kérdések - 7.c. Más időszerű kérdések. - 8. Tájékoztatás az 1979* évi cseretermelési-gyakorlatokról - 9. Egyéb - 9.a. Személyi kérdések - 9.b. Más időszerű kérdések

\ KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA i 03-556/1979. A Főiskolai Tanács január 11-i ülésének napirend­je 's a hozott határozatok A tanács titkára bejelenti- a tanács 33 szavazati joggal rendelkező tagja közül 30-an jelen vannak, a tanács határozatképes;- as OM képviseletében jelen van dr. Eiacs Péter főosztályvezető­­helyettes, Hajós Mihály főelőadó« A főigazgató előterjeszti a napirendet. A tanács egyhangú szavazással a következő napirendet fogadja el: 1* 2. 5. 6. 7. 8. 9. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Intézkedési terv as OM komplex vizsgálat eredményéről kiadott miniszterhelyettes! leirat végrehajtására Jelentés a főiskola 1979. évi nemzetközi kapcsolatairól Beszámoló a főiskolai könyvtár 1979. évi munkájáról Beszámoló a főiskolai számítóközpont feladatairól és működéséről Tájékozható a Főiskolai Ifjúsági Parlament 197S. évi határozatai időarányos részének teljesítéséről Tervezet a főiskolai posztgraduális közlekedési munkászer■•or.»'-kép­zésről Tájékoztatás az 1979. évi cseretermelési-gyakorlatokról Egyéb- Személyi kérdések- Más időszerű kérdések 1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Előterjeszti: Dr. Hegedűs Gyula A főigazgató kiegészíti az Írásban előterjesztett beszámolót:- A levelező tagozat vasúti szakjainak népszerűsítésével tájékoztató füzetet adtunk ki és azokat eljuttattuk a KPM Vasúti Főosztály aján lata alapján a továbbtanulásban érdekeltek munkahelyeire.- A Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetőségének Köznevelési és Felsőoktatási Osztálya Műszaki Egyetemi és Főiskolai Szakbizottsága 1979. december 13-i ülésén megtárgyalta a nehézipari Műszaki Egyetem és a KT'.d? Szakszervezeti Bizottságainak és állami vezetőinek együtt­működését. Az ülésen főiskolánkat Ifátyus János SzB-titkár és Ta­­biczky Zoltán gazdasági igazgató képviselte. A bizottság jónak ítél­4

Next

/
Thumbnails
Contents