Független Magyar Hírszolgálat, 1983. március-1984. február (7. évfolyam, 1-12. szám)

1983-03-15 / 1. szám

írtam már a meg nem születettekről. De vajon a megszületetteket a törvényben is előírt kellő gondossággal neveljük?" Ezután arról elmélkedik, hogy mennyire fogékony a lélek a tizenéves korban és hogy ilyenkor még a képlékeny jellem, a nyiladozó elme fokozottabban rea­gál minden külső hatásra« ebben a korban alakul ki az egyéniség. És ilyenkor kell a fiataloknak a romantika« a végtelen, az elérhetetlen iránti lelkesedés, a korláttalan kalandozás a történelmi múltoan s a fantasztikus jövőben. "A mi gyerekeink, unokáink - teszi fel a kérdést Fekete Gyula - vajon milyen forrá­sokból csillapíthatják romantikaszomjuságukat? Mit kínálunk nekik, milyen élet­eszményekért ,milyen példaképekért, példákért lelkesedhetnek, mit utánozhatnak?" Ezeket a forrásoxat sem a család, sem az iskola nem tárja föl a fiatalok számára. Szomorú az író idevonatkozó megjegyzése« ”A túlterhelt, a gyerekeivel nem törődő szülő, az alkoholista, az idegbajos, a kényeztető szülő, a civakodó, széteső vagy már szétesett család az antinevelésben, a féIrénévé lésben vá­lik egyre fontosabb tényezővé. És az iskola? Eleget cikkeztünk már arról, hogy az oktatás mellett hogyan szorult háttérbe a nevelés, kár szaporítani a szót." Marad hát az utolsó jellemformáló tényező» az ifjúsági sajtó. Az egyetlen lappéldány alapján szerzett tapasztalatok nem elégítik ki Feke­te '-'yulat, ő a teljes képre kíváncsi. Nem sajnálja a fáradságot és kijegyzete­li mindkét ifjúsági lap - a hajtás és az Ifjúsági Magazin - teljes 1982-es év­folyamát. Aztán mérleget von. Az eredmény» mind a két lapban a rockcsillagok uralkodnak, noha mellettük még néhány színész, sportoló is "labdába rúg". A Pajtás egészoldalas képeinek, posztereinek aránya - olvassuk - hatvanháromoól 35 rock, 14 sportoló, 11 színész, 3 tévériporter. Az Ifjúsági Magazin képein méginkább dominálnak a zenészek, azzal a többlettel, hogy szemléltető útba­­igazitást adnak arról is, hogy - idézzük - "miben különböznek egymástól a csö­vesek, a hippyk, a digók, a teddyk, a rockabilly babyk, a punkok, a rockerek, a popperek és az új hullámosok... Milyen megkülönböztető, sőt kötelező ruha­darabokat viselnek, mi a kötelező jelvényük (biztosítótü, vécélánc, lakat, bo­rotvapenge, halálfej, stb.) Hogyan fésülik, tupírozzák borotválják, milyen színűre festik a hajukat (piros, kék, rózsaszín, zöld, lila), melyek a kedvenc együtteseik, hol a törzshelyük, ahol naponta bandába verődnek, kedvelik-e a kábítószert és melyik szeszes italt részesítik előnyben? Afféle bandaválasztá­si tanácsadó ez, a társaság, a közösség, az élmény után vágyó fiataloknak." Ezeket találta hát az író a két ifjúsági lapban.Érdemes sorravenni azokat a témákat is, melyek hiányoznak. "Az első meglepetés számomra - olvassuk Fekete Gyula vizsgálódásának eredményét - a szépirodalom kiirtása, száműzése a köz­ponti ifjúsági sajtóból. A képes magazinban az irodalmi szerkesztő postája és az olvasóktól beérkező versek, kéziratok közlése 14 oldalt tesz ki az év folya­mán. Az egyetemes irodalmat két elismert név képviseli a teljes évfolyamban» Somlyó György és Gzüvási Lajos. A kisdiákok lapjában az egész irodalmi anyag mélyen alatta marad a terjedelem egy százalékának. Igaz, a comics - képregény - 110 oldalt foglal el az évfolyamban» az irodalom-képregény aránya Is 10 a kép­regény javára." Emlékezetembe idézem iskoláskorom, a harmincas évek ifjúsági lapjait» a Ma­gyar Cserkészt, a Zászlónkat. A fiatalokat közvetlenül érdeklő témák mellett minden számban jutott hely egy-két szép versnek, az élő vagy a klasszikus iro­dalom jelesei bemutatásának.Ma - semmi. És a nemes romantika másik kiapadhatat­lan forrása, a történelem? Mi a mostani kínálat? Az ifjúi képzeletet pezsdítő? "Nincs mai kínálat, a szerkesztők száműzték a történelmet is - felel a kérdés­re Fekete Gyula. - A képes magazin évfolyamából egyetlen cikket sorolhatnék idei Petőfi és a kommunizmus. Nyomozok tovább» haza? Szülőföld? Népi-nemzeti hová­­tartozás? Ez az áramkör is nyilván zárlatos, nyomát sem észlelem efféle áramok­nak. Kötődés hazához, néphez, nemzethez? Ifjúsági lapjainkban ez nem téma." Csak a szórakozás, csak a szórakoztatás - másra nincs hely az ifjúsági saj­tóban. Zenei anyag van, bőségesen van. ^e milyen zene? Olyan, amelyikről már maguk az új csillagok nyilatkozzák - idézem - "semmi szükség nincs a zenérej a koncertek közönsége ma már nem zenét kíván, hanem sámánt, sámándobot, balhét, önkívületet, extázist, szextázist." Vajon a magazin tömérdek zenei anyagában mennyi helyet kap a mostani Kodály-évben Kodály s egyáltalán a komoly zene? Az arány egy a hatszázhoz a rock, stb. javára.

Next

/
Thumbnails
Contents