Független Magyar Hírszolgálat, 1979. június-1980. február (3. évfolyam, 4-12. szám)

1979-06-15 / 4. szám

/ / / III. évfolyam 4. szám - 1979. június 15. Független Magyar Hírszolgálat Megjelenik minőén hó 15.-én Szerkeszti: Stirling György 6135 Leesburg Pike, Palls Church, Virg. 22041 Magyarországi sajtószemle május 8.-tól június 7.-ig Belelapozva az utolso^ hetek, hónapok hazai sajtójaja, nem kerülheti el figyel­münket, hogy mennyire megszaporodtak újabban a népgazdaság különböze? problémái­­val foglalkozó' cikkek, tanulmányok. Hiszen ilyenfajta írásokban azelőtt sem szűkölködtek a magyarországi lapok ha politikáról nincs mit, illetve nem le­het írni, valamivel csak meg kell tölteni az oldalakat... -, de az idei tavasz feltűnően sok olyan cikket e'rlelt szerte a Hazában, melyek a gazdasági ágazatok (ipar, mezőgazdaság, kereskedelem) gondjait tárgyalják e's a hibák kijavításának módját, lehetőségeit keresik. Minek a jele ez? Elsősorban annak, hogy megsokasodtak a gondok, egyre szerabeszo­­kőbbek a hibák. Hogy mág mindig - tan fokozottabban, mint valaha - árvehyes a már szarkasztikus szállo'ige've' vált termelési értekezlet-szólam: "Vannak még hi­bák elvtársak!" De van ennek egy hasonlóan szellemes (!) ikertestve're is, ami így szól: "A hibák arra valók, hogy kijavítsuk őket!" Lehetséges-e, hogy ezt a Rákosi-idókból visszamaradt párttitkári fogalmazási mondatot ezúttal komolyan gondolják egyesek e's valóban megpróbálnak javítani azokon a hibákon, melyek a háromévtizedes kommunista gazdálkodás nyomán keletkeztek.TLaláh ez a másik oka annak, hogy megsokasodtak a hazai sajtóban az elemző", jobb ás bizonyos értelemben veVe új utakat kereső írások. f v Mi lehet ennek az oka? Nyilvánvalóin az, hogy az elmúlt évtizedekben felnőtt egy teljesen új gazdasági vezetőréteg, mely annak ellenére, hogy marxista köz­­gazdasági te'teleken nevelkedett ás Moszkvában kapott továbbképzést (va^y talán éppen ezért!...) egyre világosabban kezdi látni a hibákat és azokat a karokat, melyeket az u.n. szocializmus okozott az országnak. Ezeknek az új értelmiségiek­nek a gondolkodásában - noha látszatra kénytelenek a Párthoz igazodni nagyító­val sem lehet felfedezni a marxizmust. Bar minden hasonlat sántít, tönekve'seik­­ban talán a harmincas evek reformnemzedékére emlékeztetnek, mely nemzedék kép-f viselői - ma's feltételek közt e's merőben más politikai helyzetben - ugyancsak új utakat kerestek a régi poros-sáros keréknyomok helyett. Egyre több otthonrólérkező hír szól arról, hogy az új értelmiségiek ma már mind világosabban látják: a kommunista gazdálkodási rend zsákutcába vezet! EÍs látják azt, amire a pártszeminariumok hallgatása közben még nem döbbentek rá, de az é­­ietben világossá vált: a magát haladénak, forradalminak hirdetov kommunizmus a legmaradibb, a legreakciósabb rendszer a foldkerekse^en. Poshadt allóviz, mely a Szovjetunióban hatvan év o'ta, Magyarországon pedig harminc év óta lényedében mozdulatlan: még a felszínt sem engedik rezdülni az elavult marxista dogmák és azok őrzői, a hatalmukhoz görcsösen ragaszkodó' diktátorok és környezetük. Sok jel van arra, hogy a mai harminc és otvenév közötti magyar értelmiség - mely gondolkodásban legalább olyan távol áll^a Moszkvából irányított pártnacsalnikok­­tól, mint a háború után belső vagy külső' emigrációba vonult régi értelmiségtől - sokkal rugalmasabbannézi az elet jelenségeit és sokkal inkább magyar szemszög­ből közelíti meg a kérde'seket, mint a párt kenyerén élő s annak mindhalálig el­kötelezett pártarisztokrácia. _ _ , , Az értelmiségi körökben lassan^terjedő uj szellem tükröződik a sajtóban is. Egy ország képéről, az ott uralkodó légkörről JLegjobban úgy tájékozódhatunk, ha ki­nyitunk néhány újságot. Nos hasonlítsunk össze egy hazai napilapot mondjuk egy osztrák, egy francia, vagy éppen egy amerikai újsággal.^ Nem a szabad sajtó vad­hajtásait, a személyi pletykákat és a bűnözési hírek tultenge'sét veszem pe'lda­­ként, hanem a naponta oldalakat kitevő” színes és sokoldalú politikai anyagot, meg a kulturális rovatok változatosságát állítom párhuzamba a magyarországi uj-

Next

/
Thumbnails
Contents