Fradi újság (1991)

1991 / 10. szám

ZÖLD SASOK 1991. 10. szám Ara: 8,-Ft 1101 Budapest; Korponai út 4. Telefon: 157-0167 Telefax: 157-5684 Telex: 22-6861 A céget Kovács József igazgató a 8. oldalon mutatja be. Cikk a 2-3. oldalon. A fényképen balról: Schneider, Deszatnik, A kapitány, mint reklámhordozó... Keller József az Horváth, Koch (Kochról a következő szám- FTC-Holsten szponzori szerződés aláírásakor ban olvashatnak) „Holsten mezben” és a híres sörrel Pénz, pénz, pénz - és a futball A magyar sport központi támogatása csaknem teljesen megszűnt, következésképp’ megfe­lelő reklám- és szponzori szerződések nélkül ma már nem létezhet egyetlen egyesület, egyetlen szakosztály sem. Erről a nehéz témáról Magyar Zoltán, a Ferencváros labdarúgó­szakosztályának leköszönő igazgatója mondta el véleményét, amely sok tanulsággal szolgál. „Ezt az egész szponzorkérdést Az elmúlt négy és fél évtizedben a csak folyamatában lehet vizsgálni. Ferencvárost hol drasztikusan, hol Válságos évek következtek az FTC életében, a pénz csak kevesebb lett. Amikor 1987 őszén az a megtisz­teltetés ért, hogy a labdarúgó- sza- koszály menedzselésével bíztak meg, igen nehéz örökséget kellett átvenni. A csapat a tizenkettedik helyen állt a bajnokságban, de aztán az idény végére feljött az ötödik helyre. Aztán sorrendben: ezüsté­rem, kupadöntő kétszer, bronzé­rem és két'forduló a nemzetközi ku­paporondon, majd ezüstérem és kupagyőzelem, két nemzetközi ku­pafordulóval. Mindez iszonyatos erőfeszítést igényelt attól a stábtól, amelynek az anyagi hátteret kellett megteremtenie. Eközben pedig rengeteg támadás érte a szakosz­tályt, a csapatot. Minden bajnoki évet a nulláról kezdtük. A Ferencváros csak magá­ra számíthatott és számíthat. Mi nem kaptunk tízmilliókat szakmi­nisztériumoktól, deficites gyáróriá- soktől, üzemektől. A jegybevételeknek elvileg a költségvetés ötven-hatvan százalé­kát kellene fedezniük, de Magyar- országon- a jegyárak történelmi okok miatt alacsonyak, és egyelőre nem is lehet piaci szintre emelni őket. Jelenleg a belépőkből a költ­ségvetésünk huszonöt, jó esetben harminc százaléka jön össze. Az ősztől emelkednek a jegyárak. Százhúsz és kétszáz forint között lesz az ülőhelyekre szóló belépő ára, és a még meglövő állóhelyre száz forintért lehet bejönni. Komoly gondot jelent, hogy a nyugati gyakorlattal ellentétben ná­lunk mi fizetünk a televíziónak, hogy képernyőre kerüljön a futball. Például egy hétvégi összefoglaló az előző bajnokságban harminchate­zer forintunkba került. A televíziós jogdfj, ami másutt komoly bevételi forrás, nálunk nulla. A sportfoga­dásból eddig szintén alig látott vala­mit a labdarúgás, a sport. ifik lehetnek tehát a támogató­ink? Nem könnyű a válasz. A ma­gyar magántőke még nem igazán erős, és nem elég bátor ahhoz, hogy beszálljon a futballba, ráadásul az eddigi negatív példák el is riasztják. A külföldiek óvatosan jönnek Ma­gyarországra, és ez a megfontoltság jelentkezik a reklámtevékenysé­gükben is. Meg aztán a magyar foci piacképessége jelenleg nem a leg­jobb. Nagyon nagy gond a sok „szur­kolói” botrány. Ezek az 1990-91-es idényben tizenhét milliós kárt okoztak a szakosztálynak, és ezt még mindig nem tudtuk behozni. Több jelentős tárgyalópartnerünk éppen ezek miatt a balhék miatt állt el a szponzori szerződéstől. Egy magyar cég például tízmilliós nagy­ságrendű támogatást mondott le. A fenti nehézségek ellenére mégis sikerült megteremteni a munka anyagi feltételeit. A múltról most nem érdemes beszélni, annál inkább a jelenről. Az éves költség- vetésünk mintegy kilencvenmillió forint, és ezen felül törlesztenünk kell a már említett tizenhét milliós adósságot is. A Postabank és Taka­rékpénztár Rt-vel egy évre szóló, ti­zenöt milliós szerződést kötöttünk. A másik jelentős sikerünk a világhí­rű német Holsten sörgyártó cég megnyerése volt. Velük közvetítők útján kerültünk kapcsolatba, és fél­éves tárgyalássorozat után két esz­tendőre szóló, évente tizenkét milli­ós támogatásról írtunk alá szerző­dést. Ez nem akármilyen dolog, hi­szen a Holsten alaposan megnézi, kit támogat. A Hamburger SV, a St.Pauli és a Tottenham Flotspur után a Ferencváros mezén is ott vi­rít a Holsten felirat. A megállapo­dás értelmében egyébként egy éven belül lesz Tottenham - FTC mér­kőzés Londonban és Budapesten egyaránt. A Dirk-Holz Faipari Kft. egyelő­re fél esztendőre támogat bennün­ket, hatmillió forinttal. Bízunk ben­ne, hogy ez a kapcsolat sikeresen folytatódik majd. Ugyanez mond­ható el a nemrég megnyílt Sissi Er­zsébet királyné fagylaltozóra is, amely első nekifutásra nem nagy, de számunkra rendkívül fontos összeggel segít. A Tungsrammal milliós nagyságrendű reklámtábla­szerződést kötöttünk. Ezenkívül folyamatban vannak tárgyalásaink öt, többségükben kül­földi céggel, s mire a sorok megje­lennek, kiderül, melyik, mennyivel támogatja a Fradit, természetesen megfelelő reklám fejében. Remél­jük, sikerül közöttük megtalálni a főszponzort is, amely elfoglalná a Hargita Kft. megüresedett helyét. Ami őket illeti, nincs pénzük, és a követelők listáján a legvégén va­gyunk, sok-sok cég mögött. A jegy­eladásból hú:,/-huszonöt millióra számítunk, valamint Limpergérért kapunk több részletben három­százötvenezer dollárt. Szóval, úgy tűnik, „átvészeljük” az előttünk álló bajnokságot.”-ys­diszkréten elnyomták, sok tekintet­ben hátrányban volt más klubokkal szemben. Ennek az egyesületnek soha nem volt egy nagy bázisa, min­dig sokcsatornás támogatási rend­szerben élt. A nyolcvanas évek ele­jétől azonban a legfőbb támogatást adó hagyományos mezőgazdasági cégek egyre nehezebb anyagi hely­zetbe kerültek, és mind kevésbé működött a fcntről való utasítgatás. Szponzori szerződés aláírása a Holsten és az FTC között. Balról: Magyar Zoltán, Fred Haferkamp (ő a Holsten sör­gyár marketing igazgatója) és Dr. Szívós István. A háttérben a Holsten emblé­más futballisták, balról: Bub- csó Norbert (ő a Tottenham mezében) és Simon Tibor A Ferencvárosi !EZT A SZÁMOT A Torna Club lapja KFT. SZPONZORÁLTA!

Next

/
Thumbnails
Contents