Fradi újság (1991)

1991 / 10. szám

IO F RADI ÚJSÁG SAROK- Mennyiben kell változtatnia a tavalyi szakmai el­képzelésein?- Lényegében a nulláról kezdhettünk mindent: meg kell próbálni az újonnan jött fiúkat beilleszteni abban a játékszisztémába, amit elképzeltünk. Az időnk rendkívül rövid, hiszen pillanatokon belül itt a bajnoki rajt. A védelemmel és a középpályával meg­ítélésem szerint nem lesznek különösebb bajok, bár egyelőre még nem tudom megmondani, kinek a ke­zébe kerül végül a karmesteri pálca. Nagyon fontos­nak tartom, hogy elérjük: egyetlen játékos se lődö­rögjön úgy a pályán, hogy nem tudja, mit is keres a zöld gyepen. Hadd mondjam még el: nagy öröm a számomra, hogy mindenki fegyelmezetten dolgozik, s ellentétben a tavalyi évvel, végre nem a rendterem­tésre kell elfecsérelnem az engergiámat...- Mennyiben érzi pedagógiai kudarcnak, hogy Pin­tért és Fischert, akinek a visszahozatalát ön is szorgalmazta, végül is nem sikerült „megnevelnie".- Tudja, amíg futott a szekér, ez a két játékos senkinek sem csípte a szemét... Azt azonban elismerem, másképp kellett volna kezelnem őket, mert azok a motivációk, amelyekkel próbálkoztam, nem hatottak rájuk. Aligha véletlen, hogy a válogatottból is kikoptak, azaz más kol­légák sem igazán tudtak mit kezdeni velük... S talán abban is hibáz­tam, hogy felkészületlenül is pályára küldtem őket a külföldi játékos- megfigyelők kedvéért. Erre azonban nem kényszerített senki, azaz csakis magamnak tehetek szemrehányást.- Hiába zárta a Fradi az elmúlt szezont bajnoki ezüsttel és kupagyő­zelemmel, sokaknak meglehetősen kesernyés volt a szájíze...- Dr. Mezey Györgyöt kivéve a többi edzőkolléga alighanem ki­egyezett volna ezzel az ercdménysorral, a Fradi-szurkolókon azonban - persze a hajrá láttán nem teljesen indokolatlanul - levertség lett úrrá. Tudom, amennyiben idén sem leszünk elsők, megint legfeljebb csak szép lehetek, de okos semmiképpen sem. Ha most azt mondanám, hogy ezzel a játékosanyaggal nemigen nyerhetünk bajnokságot, leha­rapnák a fejemet - biztos aranyéremről beszélni viszont felelőtlenség lenne. Nyilvánvalóan kemény év elé nézünk. Hogy a tudásunkból mire futja majd, pillanatnyilag még nem tudom megmondani. A régi és új­sütetű riválisok játékerejét nem ismerem, dehát nekünk elsődlegesen nem is őket kell legyőznünk.- Hanem kicsodát?- Önmagunkat. S azt hiszem, ez lesz idén a legnehezebb mécs­esünk... Tisztelt Szurkoló! Kedves fradista barátunk! Az FTC sportólói, szurkolói 21 éven át olvashatták a klub kiadvá­nyait, Fradi Híradó, Fradi műsor­lap, Fradi újság, Zöld Sasok né­ven. Az utóbbi két évben nagyon komoly erőfeszítések kellettek ah­hoz, hogy a klub szurkolói részé­re lapot tudjon kiadni. Pedig nem nyereségre törekszünk, „csak" veszteség nélkül szeretnénk vala­mennyi lapszámot megjelentetni. A mi igazi nyereségünk a törzsz- szurkolókkal történő állandó kap­csolattartás, Soha nem a botrá­nyos, „szenzációs” ügyek haj­szolása, de a lap megjelenési gyakorisága miatt, még a napi hí­rek publikálása sem lehetett és le­het célunk. A „családias hangvé­telre", a csak itt olvasható jelen és múltbeli életünkkel kapcsolatos fradista rezdülésekre vállalko­zunk. Nos és olyan információk­ra, amelyeket a napilapok terje­delmüknél vagy éppen a ferenc­városi hangvételüknél fogva nem publikálnak. A Fradi újság őszi számai a ko­rábbiaknál több írást tartalmaznak a klub szakosztályainak életéről, az ott tevékenykedőkről. A lapban természetesen a labdarúgás to­vábbra is vezető szerepet kap, hi­szen közérdeklődése miatt az mindenképpen indokolt. A Fradi újságok az Üllői úti mérkőzések előtt öt nappal a Fradi ajándék­boltban és a stadion elővételi pénztárában változatlanul 8 Ft-os áron vásárolhatók. Ilyen áron új­ságot megjelentetni - nos, nem kis „művészet”. Csak úgy lehet­séges, hogy az újság költségeit a szponzorok vállalják. A tavaszi idényben a Coopturist, és a Frutta plus Kft. voltak a lap főszponzo­rai. Nagy anyagi segítséget jelen­tettek a Charlie video- Tiszta szív, a ^Délibáb söröző, a Bizományi Áruház és Malaky Mihály hirdeté­sei is. Az őszi idényben megjele­nő lapszámokhoz is várjuk a fe­rencvárosiakkal szimpatizáló vagy üzleti szempontok alapján érdeklődő cégek hirdetéseit. Nem szeretnénk a jövőben lapá­rat emelni, sőt megfelelő támoga­tókra találva az is elképzelhető, hogy a nyugdíjas szurkolókat - akik egész életükben a Fradi meccsekre hordták a forintjaikat - nos, őket ingyen újsággal várjuk az Üllői úti lelátókon. Mindehhez tisztelettel kérjük a klub barátainak támogatását és kérjük legyenek segítségünkre, a Fradi újsággal kapcsolatos tervek megvalósításában. Deák László lapigazgató az FTC ügyv. elnök h. Nagy Béla felelős szerkesztő FTC sajtó és propaganda főmunkatársa A FRADIBAN FOLYTATJÁK A Conan, a barbár-kinézetű De Wolf gyermeteg hibát vétett, esté­ben elképesztően rosszul adott haza, a labda éppenhogy lecsur- gott a lábáról. Hirtelen ott termett egy fiú, megköszönte az ajándé­kot, rutinos játékosokra emlékez­tető módon elhúzott a kivetődő kapus mellett és magától értetődő mozdulattal higgadtan a hálóba gurított. Ezzel a góllal a Ferencváros megszerezte a vezetést a nagyhí­rű Feyenoord ellen a siófoki né­gyes torna második napján. Szép találat volt, pedig a mestermunka kivitelezője még igencsak zöldfü­lűnek számított a Fradi amúgy sem túlkoros csapatában. Egé­szen pontosan addig még egyet­len egy mérkőzésen sem szere­pelt az NB l-ben. Deszatnik Péter bemutatkozá­sa jobban nem is sikerülhetett vol­na.- Sátoraljaújhelyen születtem, egyéves korom óta Kazincbarci­kán éltem - mondja az újonnan igazolt balszélső. - Tizenéves voltam, amikor először lementem a serdülők edzésére. Lipcsei Im­re, Lipcsei Peti papája tanított meg a labdarúgás alapjaira. Ké­sőbb Pintérrel és Kellerrel együtt tagja voltam az ifjúsági válogatott bővebb keretének, sajnos a moszkvai Eb-re már nem vitt ki Bicskei Bertalan.- Talárt hamarabb idekerültél volna az Üllői útra, ha te is ott vagy az aranyérmes gárda tagjai kö­zött.- Jobbhíján maradtam Kazinc­barcikán. 84-ben debütáltam az első csapatban. Balázs András és Varga Zoltán keze alatt lettem sta­bil NB ll-es játékos. De én már ak­koriban is mindig arról álmodoz­tam, hogy az élvonalban játsz­hassak.- Mikor csillant fel ennek a le­hetősége?-Tavaly a tavaszi idény közepe felé Magyar Zoltán érdeklődött, lenne-e kedvem a Fradiba jönni. Naná, hogy igennel válaszoltam. Utána több mérkőzésre ellátogat­tak Barcikára, hogy szemügyre vegyenek. Elégedettek lehettek velem, hiszen most itt vagyok. Szerencsémre pont abban az idő­szakban jól ment a játék, zsinór­ban öt-hat meccsen rúgtam győ­zelmet jelentő gólokat.-A szerződtetésed igen nagy visszhangot váltott ki a sajtóban. Rengeteg vélemény, nyilatkozat jelent mega vételáraddal kapcso­latban.- Igen, főleg az a cikk volt szá­momra kellemetlen, amikor egy számtani művelet segítségével összehasonlítottak két válogatott csatárral, Fischerrel és Gregorral. No és kissé felpaprikázta a han­gulatomat a barcikai elnök egyik nyilatkozata is, melyben azt állítot­ta, hogy jóelőre meg is néztem már az új lakásomat és a szerző­déspénzemet is felvettem. Fogal­mam sincs, honnan kaphatta az információkat, mert nem voltak igazak.- Röpködtek a milliók körülöt­ted. Volt úgy, hogy kerek 12 millió forintra taksálták az értékedet. Nem zavart ez a nagy felhajtás?- Inkább az alapozásra kon­centráltam. Az, hogy mennyibe kerülök, különben sem tartozik rám. A döntés a két klub vezetői­nek a feladata. Szerintem azt a 12 milliót nem is gondolták komo­lyan.- Huszonöt éves korodig vártál, hogy pályára léphess NB l-es baj­noki mérkőzésen. Mit mondjak, nem kapkodtad el.- Későn érő típus vagyok, bár sokak szerint ez nem hátrány. Ne­kem ennyi idő kellett ahhoz, hogy eljussak az NB l-be. Legalább az évek során lehiggadt egy kicsit a játékom.-A Feyenoordnak lőtt gólod is erre utal, parádés csatárteljesít­mény volt. Mit éreztél, amikor lát­tad, hogy a labda a hálóba tart?-Szerencse is kellett hozzá, de azt hiszem, sikerült a legjobban megoldanom a helyzetet. Ahogy a B-közép „robbant" utána, kirá­zott a hideg. Borzasztó jó érzés volt, hirtelen azt sem tudtam, mit csináljak örömömben. Egy ilyen jelentős tornán, ilyen nagy közön­ség előtt és pont a Feyenoord el­len betalálni a kapuba... Remé­lem, a bajnokság során is sok­szor lesz okom is örülni. Tavaly Lipcsei, idén Deszatnik került fel Kazincbarcikáról az Üllői útra. A két Péter közül az előbbi azóta már a csapat erősségének számít, a válogatott házatáján is felfigyeltek rá. Ősszel az utóbbi is megkezdheti a karrierjét. * „Meglátjátok, itt lesz nekünk az új Kiprich!" - harangozták be a 23 éves Schneider Gábort, akire Baján figyeltek fel az élesszemű vezetők. A jó felépítésű jobbszél­ső játékstílusa valóban hasonlít a derék Kipuéra, de hogy akár meg­közelítőleg képes lesz-e olyan tel­jesítményre, mint amilyet Hollan­diában szereplő légiósunk mond­juk a Hannapi stadionban nyújtott az emlékezetes osztrákok elleni VB-selejtezőn, az még a jövő tit­ka.- Ha jól tudom, van némi NB I- es múltad.- Biztosan keveseknek de­reng, négy éve Pécsett Garami József csapatban három bajnoki találkozón és néhány kupamecs- csen már pályára léptem. Deszatnik Péter (7> <-i > z

Next

/
Thumbnails
Contents