Fradi műsorlap (1985/86)

1985-1986 / 1. szám

1985/86-OS IDÉNY, 1. SZÁM. Fradi műsorlap 3 Szép volt Taki! A „kis Taki” a Toldi-vándordíj legújabb tulajdonosa. Takács László­nak, a csapat mindenesének ítélték ez évben a serleget, amelyet az egy­kori, immár legendás hírű csatár ala­pított a bajnoki év legjobb ferencvá­rosi labdarúgójának. A kis Taki... Az igazival, Takács II. Józseffel, a húszas-harmincas évek gólkirályával csendes, zuglói otthonában ismer­kedtem vagy másfél évtizede. Játsza­ni sohasem láttam. Utódát annál többször, akit most a klubház tanács­termében faggattam. — Váratlanul érte ez a kitüntetés? — Nagyon ... Hiszen ha az el­múlt évben nem ítélték oda, nem ta­láltak a csapatban a vándordíj elnye­résére igazán alkalmas játékost, az idei kudarcok után is dönthettek vol­na ugyanúgy. A díj elnyerését min­denképpen pályafutásom egyik ki­emelkedő állomásának tekintem. — Ha már pályafutását említette, hogyan került az Üllői útra ? — A müncheni olimpia évében, 1972-ben az ÉDOSZ nagyszabású if­júsági tornát rendezett. Akkoriban, szülőfalumban, Mezőhegyesen rúg­tam a labdát. S a torna során felfi­gyeltek játékomra. Igaz, akkoriban tizenhét évesen már a megyei első osztályú csapatban szerepeltem. — Mivel foglalkoztak szülei? — Apám az ismert állami gazda­ság állatgondozója. _ — Mi lett volna a kis Takiből az EDOSZ-torna, az Üllői úti meghívás nélkül? — A labdarúgás valamilyen for­mában bizonyára meghatározta, ala­kította volna életemet, hiszen gye­rekkorom óta igazán jó focista sze­rettem volna lenni. S ahogy említet­tem, már tizenhét évesen megyei első osztályban játszottam, s a Fradi előtt Békéscsabáról, Szegedről érdeklőd­tek utánam. — Miért választotta a Fradit? — Nem választottam. Az első hí­vó szóra minden különösebb feltétel nélkül jöttem. A labdarúgó-mérkőzé­sek televíziós közvetítéseit a képer­nyő előtt végigizguló, csodálkozó fia­tal számára az Üllői út, az NB I vala­miféle álomvilágnak tűnt. — 5 hogyan jutott szerephez ebben a környezetben? — Egy évvel később, 1973 augusz­tusában az afrikai túrán Abidjanban, az Elefántcsontpart elleni mérkőzé­sen állított be Csanádi Ferenc, a csa­pat akkori edzője. — És azóta ? — Nagy Béla, klubunk krónikása mindenről pontos nyilvántartást ve­zet. Ezek szerint a bajnoki nyitányig 414 hivatalos mérkőzésen játszottam az első csapatban. — Mire jutott az életben ? — Két szoba összkomfortos laká­sunk van a Jász utcában. Feleségem óvónő, kisfiam nyolcéves, a Tömöri úti általános iskolába jár, sporttago­zatos osztályba, s most várjuk a má­sodik gyereket. — Kocsija, telke? — Kocsim nincs. Nem is volt. A Jász utca és az Üllői út között jó a közlekedés. Telekvásárlás gondolatá­val sem foglalkoztunk. — Hobbija, kedvenc szórakozása? — Nagyon szeretek horgászni. Egyik jó cimborámmal Vácszentlász- lóra járunk pecázni. — Milyen a kapás? — Néhány hete négykilós ponty akadt a horgomra. Ez volt az eddigi rekordom. Halászlét főztünk belőle. — Maga főzte? — Ezt igen ... A halászlé olyan, mint a birkapörkölt, mindkettő elké­szítése külön tudomány. De a baráta­imnak is ízlett. — Kikkel barátkozik? — A csapatban az idősebb játéko­sok állnak közelebb hozzám. Rab, Pogány, Zsiborás és az örvendetesen visszatért Ebedli. — Hogyan emlékezik az Üllői úton eltöltött évekre? — Csak a szépre, a jóra emléke­zem. Mindenekelőtt a két bajnokság­ra, amelynek 1976-ban és 1981-ben részese voltam. S a jó néhány nagy nemzetközi sikerre. — Például melyikre? — Hát több is volt. — De mégis, említsen egyet. — Amikor például 1974-ben ide­genben 1:1 -et játszottunk a Liver­pool csapatával, bár a 0:0-ás vissza­vágón már nem jutottam szóhoz, de az angliai döntetlen, helyesebben az Két bajnoki mérkőzés 48 órán belül! Az FTC labdarúgó-szakosztálya idén 85 éves. Története során kü­lön érdekességet jelentenek azok az esetek, amikor két egymást követő napon bajnoki pontokért játszottak a fradisták. Bizony ilyen is volt! 1907. március 24. Népsziget: FTC—UTE 5-0 március 25. Amerikai út: FTC—Typográfia 3-1 1911. október 16. Millenáris: BTC-FTC 3-2 október 17. Millenáris: FTC—NSC 7-0 1945. május 20. Üllői út: FTC —Kispest 7-0 május 21. Kispest: Kispest—FTC 3-1 1945. június 9. Üllői út: FTC-Zuglói MADISZ 6-2 június 10. Üllői út: FTC—Zuglói MADISZ 8-1 1945. június 23. Kőbányai út: FTC—MÁVAG 5-0 június 24. Üllői út: FTC—MÁV AG 3-0 1945. augusztus 4. Mező u.: FTC—Budai Barátság 1-0 augusztus 5. Üllői út: FTC—Budai Barátság 5-1 1946. március 16. Üllői út: FTC—Dózsa MADISZ 6-0 március 17. Attila u.: FTC—UMTE 1-0 1948. október 31. Tatabánya: FTC—Tatabánya 5-0 november 1. Üllői út: FTC—Győri ETO 13-0 Amint a fentiekből is kitűnik a Fradi kitűnően vette a kettős aka­dályokat, mindössze két vereséget szenvedett! Ennek ellenére nem bán­kódunk, hogy az elmúlt évtizedekben elmaradtak ezek — a többnyire kényszermegoldásként használt — sűrített, 48 órás bajnoki pontvadá­szatok ... N. B. A Toldi vándordíj nyertesei 1973- 74: Bálint László 1974- 75: Bálint László 1975- 76: Martos Győző 1976- 77: Magyar István 1977- 78: Rab Tibor 1978- 79: Vépi Péter 1979- 80: Zsiborás Gábor 1980- 81: Nyilasi Tibor 1981- 82: Nyilasi Tibor 1982- 83: Nyilasi Tibor 1983- 84: nem adták ki! 1984- 85: Takács László Érdekesség: Nyilasi és Magyar ki­vételével mindig védőjátékos nyerte a trófeát! idegenbeli gól segített bennünket a továbbjutáshoz, majd a KEK-döntő- ben való részvételhez, az csodálatos mérkőzés volt. Nem gondoltam, hogy olyan nyomás dacára kihúzzuk döntetlenre. — Csalódása? — Sajnos ez is volt. Az egyik leg­kínosabb, amikor 1979-ben Szófiá­ban 3:0-ra kikaptunk a vasutasoktól, s a visszavágón hiába nyertünk 2:0-ra, kiestünk az UEFA-Kupából. Az első mérkőzésen elszenvedett ve­reség után Friedmanszky Zoltán edzőnk személy szerint engem okolt, hogy középpályás létemre nem szűr­tem meg kellően az ellenfél támadá­sait, s ez okozta vereségünket. Bírála­tát ugyan igaztalannak éreztem, de nem volt mit tenni, el kellett fogadni. — S hogyan esett a nézők bírálata az elmúlt bajnokságban, például az ominózus Tatabányai Bányász elleni mérkőzés után? — Iszonyatosan szégyelltem ma­gam. A többiekkel együtt a tükörbe sem mertünk nézni. Félreértés ne es­sék, nem azért, mintha az erkölcsök, a bajnokság tisztasága ellen vétet­tünk volna, hanem azért, mert hallat­lan gyenge játékkal csalódást okoz­tunk lelkes közönségünknek. De higgyék el, miután megmenekültünk a számunkra elképzelhetetlen kiesés­től, óriási kő esett le a szívünkről. S egyszerűen már nem tudtunk úgy küzdeni, összpontosítani, ahogy kel­lett volna, ahogyan szerettünk volna. Mintha nem is mi álltunk volna a pá­lyán. Mindezért most újra szeretnék elnézést kérni lelkes szurkolótábo­runktól. — A botlásokat csak jó szerepléssel lehetne feledtetni. — Több ismert változás történt a csapatban, és a csapat vezetésében. Minderről nem kívánok részleteseb­ben beszélni. A fogadkozásoknak sem lenne különös értelme. A pályán kellene bizonyítani. — A kis Taki pedig talán külföldön folytatja? — Eddig tizenhárom éves Üllői úti tartózkodásom alatt egyetlenegy­szer sem foglalkoztatott klubcsere gondolata. A külföld az más. Már csak az anyagi előnyök miatt is örömmel mennék. El is múltam har­mincéves. Érdeklődésemre azonban azt a választ kaptam, hogy a Fradi­nak előbb jobban kellene szerepelni, s máskülönben a védők iránt egyéb­ként sem nagy az érdeklődés. Ki akarná egy kiesés ellen küzdő csapat hátvédjét szerződtetni? Rájöttem, van ebben némi igazság. — Mihez kezd, ha majd néhány év múlva abbahagyja? — Azt hiszem, nyugodtan várha­tom ezeket a napokat is, labdarúgó­pályafutásom alatt elvégeztem a Ven­déglátóipari Főiskolát, s gondolom, végzettségem és a futball révén meg­felelő kenyérhez jutok. — De addig még bizonyára jó né­hány mérkőzésen látjuk a kis Takit, Takács Lászlót, a Toldi-vándordíj leg­újabb kitüntetettjét. V. D. MÁR VOLT SIÓFOKON! Az FTC — hivatalos díjmérkő­zésen — eddig összesen három­szor játszott a siófoki pályán: 1956. február 12. Bp. Kinizsi- Siófoki VM 11-0 MNK 1976. augusztus 8. FTC— MTK-VM 2-0 Bajnokok tornája 1984. május 2. Siófok—FTC 4-2 MNK Az augusztusi nemzetközi torna után, ősszel már sor kerül az FTC első siófoki bajnoki mér­kőzésére is... AZ FTC IDÉN MEGJELENT KÖNYVEI — Fradisták fényképalbu­ma — Fradival a Föld körül — Fradi futballkönyv — Kupaszerda VALAMENNYI BUDA­PESTI KÖNYVESBOLTBAN KAPHATÓ! 30 évfolyam egész vászonba bekötött KÉPES SPORT eladó. Gáspár Mihály, telefon: 839-544. > <

Next

/
Thumbnails
Contents