Fradi műsorfüzet (1975-1979)

1979. január

Amikor 1978 szeptemberében megje­lentettük az első összeállítást „régiség- tárunkból”, bizony érdeklődéssel vár­tuk szurkolóink reagálását a kissé szo­katlan téma publikálásával kapcsolat­ban. Meglepően sokan kérdezték, hogy mikor folytatjuk az archívum anyagá­nak további bemutatását. Terveink szerint évenként egyszer kiadunk egy AZ FTC ARCHÍVUM ANYAGÁBÓL... ilyen kuparejtvény-magazint, amely ki­egészíti műsorfüzet-sorozatunkat. Szurkolóink abban a kedvező helyzet­ben vannak, hogy bármelyik „trófeát" megtekinthetik a klubházunkban levő archívumunkban. Minden hétfőn dél­után 14-18 óráig szeretettel várjuk az' érdeklődőket. Addig is kedvcsinálónak néhány régiségünk fényképe és „me­séje”. .. TÁNCREND 1900. január 27-én első alkalom­mal jöttek össze az FTC hívei. Érdekes, hogy nem sportesemény volt a program, hanem jótékony célú bál! A 41 védnöknő és a ferencvárosi polgárság nagy ré­sze, elsősorban anyagi alapot kívánt teremteni a bevételből. E nevezetes eseménynek a tánc­rendjét bocsátotta rendelkezé­sünkre egyik alapító tagunknak, Gabrowitz Kornélnak a család­ja. Zöld-fehér zsinóron függ a dí­szes kivitelű táncrend, amelyhez tetszetősen kombinálták az egyesület embléma kombináció­ját: a középen egy diszkoszve­tőt ábrázoló figurával. Ez c kis emléktárgy gyűjteményünk egyik ékessége, hiszen a századeleji ízléskultúrát is híven tükrözi. Bérén Plakett Az FTC már a kezdet kezdetén gondoskodott arról, hogy ver­senyzőit, aktíváit megjutalmaz­za. Az 1901. június 1-i választ­mányi ülésen „elhatároztatott, hogy a jövő versenyekre már ér­meket készíttet a klub”. A Berán Lajos szobrászművész által készült érmek és plakettek hosszú évtizedekig az egyesület legszebb -ajándékai voltak. Még a harmincas évek közepén is ezt kapta kiváló munkájáért Pataki Mihály... ■»

Next

/
Thumbnails
Contents