Fradi foci füzet (1978-1979)

1978. július

FTC BÉRLET Az 1978. évi őszi labdarúgó­mérkőzéseire az FTC kedvez­ményes bérleteket bocsát ki. Ezek az FTC pályán kívül, a FRADI pályaválasztó joga ese­tén, a Népstadion kettős mérkő­zésein a kijelölt szektorokba érvényesek. A kettős mérkőzések tehát még további három bajnoki ta­lálkozó ingyenes megtekintését jelentik. Ezek, a Vasas, az Új­pesti Dózsa és a Bp. Honvéd egymás elleni mérkőzései. Érvényes a bérlet továbbá az FTC valamennyi labdarúgó-ese­ményére (tartalék, Ifi, serdülő, öregfiúk mérkőzések). Az FTC bérleteit az Úllői úti pálya 4—6 és 11—13-as szektoraiba adjuk ki, valamennyiben a 9-20 sorig. A tíz mérkőzés (8 bajnoki, 1 nemzetközi, 1 MNK) jegye ese­tenként vásárolva összesen 350,— Ft-ba kerülne. A kedvezmény: 100 Ft! Tehát a bérlet ára: 250.— Ft+ az „Edzett ifjúságért" hozzájáru­lás 25,— Ft = 275,— Ft A nyugdíjas bérletek ára ugyan­azon mérkőzésszámmal és felté­telekkel, 50,— Ft-os kedvez­ménnyel 110,— Ft. Az FTC if júsági állóhely bérletei (csak az Üllői úti stadion bajnoki és MNK mérkőzéseire!) 66,— Ft- os áron kaphatók. Az árusítás augusztus 1-én 14 órakor kezdődik az FTC pálya elővételi pénztáránál. A bérlete­ket augusztus 18-ig naponta 14- től 18 óráig lehet megvásárolni. Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a Lottó Áruházban is áru­sítunk bérleteket augusztus 1- től a Souvenir osztályon. Valamennyi kedves szurkolón­kat szeretettel várjuk az FTC őszi mérkőzéseire! A Ferencvárosi Torna Club kiadványa Felelős kiadó: H AHÓT JÁNOS Szerkesztette: NAGY BÉLA Fényképek: POZSONYI LAJOS MAGDICS LÁSZLÓ IS 78.3040 Egyetemi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Sümeghl Zoltáu igazgató Olvasóinkhoz Az 1978 — 79-es labdarúgóidény kezdetén sport- bariti szeretettel köszöntjük kedves szurkolóinkat. Az új évad új feladatai az MNK küzdelmeivel kez­dődnek. Reméljük, hogy csapatunk az Önök sport­szerű buzdításától kisérve sikerrel szerepel hazai labdarúgásunk legrangosabb kupamérkőzés soro­zatán, az MNK találkozókon. Kiadványunkban az új szakvezetők néhány gondo­latát, szakmai elképzelését ismertetjük, majd já­tékosaink adattára következik. Ez szurkolóink régi kívánsága, mint ahogy a játékosok fényképeit is számtalanszor kérték. Ezúttal teljesítjük kérésüket, kiegészítve az MNK eddigi döntőinek adataival és egy régi kupaemlék felidézésével. Tájékoztatjuk szurkolóinkat az FTCúj, kedvezményes bérletakció­járól, amit szintén sportbarátaink kérésére és kí­vánságára bocsátunk ki. Kívánjuk és szeretnénk, hogy az új idényben sok­sok örömet szerezzenek játékosaink és Önök szép élményekkel távozzanak az FTC bajnoki, kupa és nemzetközi mérkőzéseiről. Valamennyiüknek élményekben gazdag, szép, sportszerű mérkőzéseket kíván, az FTC labdarúgó-szakosztály vezetősége és propaganda bizottsága AZ FTC NAPLÓBAN 600 oldalon 10000 nap sporteseményeiről olvashat! Emlékezetes mérkőzések, nagy ferencvárosi sike­rek, sztorik, visszaemlékezések az FTC NAPLÓ sporttörténeti sorozatban. A legújabb kötet az 50 évvel ezelőtti KK győzelem­ről, a dicsőséges Dél-Amerikai túráról és az FTC első OLIMPIAI BAJNOKSÁGÁRÓL emlékezik meg. Az „FTC NAPLÓ 1928-1930” ez év augusztu­sában jelenik meg, csak az FTC AJÁNDÉKBOLT­BAN és a LOTTÓ ÁRUHÁZBAN kapható. Ára: 30,— Ft. Kapható még az FTC NAPLÓ 1921—1925 FTC NAPLÓ 1925—1927 FTC NAPLÓ 1928—1930 Ismeretes: július elsején új szakvezetők kezdték meg működésüket a labdarúgóknál. Mészáros József lett a szakosztály elnöke, Friedmanszky Zoltán a vezetőedző. Mindketten régi ferencvárosiak, tehát visszatértek az Üllői útra. Róluk szól a következő két írásunk. • Ha csak az idősebb korosztályhoz tarto­zóknak lenne a híradónk az olvasmánya, akkor Mészáros Józsefet nem kellene bemutatnunk. Ismeri őt mindenki, aki­nek régebbi a kapcsolata a Ferencvárossal; a fia­talok, az „újoncok”, a jelenlegi tizen- és hu­szonévesek viszont ta­lán nem is tudják, hogy ki az, aki a labdarúgó szakosztály elnöke lett. Éppen ezért, amikor nemrég több órát is együtt töltöttünk a klubház egyik csendes irodájában, első kéré- ’ sünk az volt: „mutat­kozzon” be. Az elmon­dott szavak alapján most átadjuk olvasó­inknak Mészáros József életrajzát... A szakosztály új el­nöke 55 éves, s ponto­san 30 évvel ezelőtt lett ferencvárosi. Kispestről igazolt át, s csaknem tíz évig hordta a klub dresszét. Balösszekötőt játszott, tagja volt baj­nokságot nyert csapat­nak is, szívvel-lélekkel küzdött társaiért, az egyesületért. Amikor be­fejezte játékos-pálya­futását előbb az ifjúsági, majd a tartalék és 1961- től az NB I-es csapat­nak lett az edzője, öt évet töltött az Üllői úti kispadon, ezalatt két­szer volt bajnok és két­szer második az együt­tes, s az FTC történe­tében először nyerte meg az akkor még Vásárváro­sok Kupájá-nak neve­zett rangos tornát. Bú­csúja után Salgótarján­ban, Győrött, a szö­vetségben és utoljára a Bp. Honvédnél, tehát 2

Next

/
Thumbnails
Contents