Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica 3/3-4. Budapest, 1950)

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA (SERIES NOVA) TOM. III. 19 5 0. FASC. 3-4. Tartalom. Issekutz, L.: Chamaesphecia hungariea Tomala: bona species (Lepidopt.) 49 Erdős, J.: Derostenus arcticns (Hymen., Chalc.) species nova e Rossia arctica 55 Reichart, G.: Sodró és levélmolyok előfordulása gyümölcsfáinkon. — Die Wickler und Blattmotten unserer Obstbäume 57 Kolik, V .: Neue Dermestiden aus der paläarktischen Fauna (3. Beitrag). — Üj palaearktikus Dermestida-fajok 61 Kovács, L.: Chlor idea maritima Grasl. und dipsacea L. in Ungarn. — A Chloridea maritima Grasl. és dipsacea L. Magyarországon 66 Közlemények • • 71 Chamaesphecia hungariea Tomala: bona species. (Lepidopt.) (8 képpel) Irta: Dr. Issekutz László A múlt század utolsó éveiben Tomala Nándor magyar iepkész a tiszamenti árterületeken tenyésző fényes fűtej (Euphorbia lucida) gyökerében talált hernyókból felneveit lep­két 1901-ben 'a „Rovartani Lapok" VIII. kötetének 47. oldalán „Sesta empiformis var. hungariea Tomala" néven írta le. Ebben az eljárásában egy meg nem nevezett szaktekintély vé­leményéhez igazodott. A Chamaesphecia hungariea tenyésztésével és vizsgálatá­val évek óta foglalkozom és arra a megállapításra jutottam, hogy a Ch. empiformis-étől eltérő tápnövénye, az ebből adódó más biotópja, az ugyancsak eltérő biológiája és más alaktani bélyegei folytán önálló fajnak minősül. A hungariea tápnövénye az Euphorbia lucida és palustris, melyek mocsaras, vizenyős helyen tenyésznek. Az empiformis hernyója az inkább száraz helyet kedvelő Euphorbia esula és cyparissias. A hungariea hernyója a tápnövény szárában bá­bozódik és onnan bújik elő a báb és a lepke, ezzel szemben az empiformis hernyója a gyökérfejben bábozódik.

Next

/
Thumbnails
Contents