Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica 3/2. Budapest, 1949)

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA (SERIES NOVA) TOM. III. 1 9 4 9. FASC. 2. TartaloH. Csiki, E.: Pillich Ferenc emlékezete (1876—1948). — Zur Erinnerung en Franz Pillich — — — — _ — — _ — — 17 Erdős, J.: A dudvaszárak rovaréletéről. — De vita insectorum in eaulibus vi ve ntium — — — — — — — — — — — — 22 Gaál, I.: A Libythoa Celtis Laich, diluviumi életterének vissza­foglalására indul. — Das auffallende Vordringen von Liby­thea Celtis Laich, im Karpaten-Becken — — — — — — 34 Móczár, M,: Lee Ceptides du bassin des Karpathes. (Fam. Clep­tidae, Hym.) — — — — — — — — 40 Gsiki, Er. Über eine neue Mordellistena aus der Krim. (Coleopt.) 45 Közlemények — — — — — — — — — — — — — — 46 Társasági élet — — — — — — — — — — — — — — 47 Pillich Ferenc emlékezete. (1876— 194t) Irta: Csiki Ernő Fájó szívvel vettük a szomorú hírt, hogy 1948 évi június hó 14-én elhunyt Simontornyán egyik régi tagtársunk P i 11 i c h Ferenc, a lelkes és fáradhatatlan gyűjtő, lakóhelye és vidéke rovarvilágának lelkes kutatója és ismertetője. Aki ismeri a Fejér vármegyéből idáig lehúzódó Sárrét egyhangú és szegényes rovar­világát, csak az tudja méltányolni azt a munkát és erőfeszítést, amelyet P i 11 i c h kifejtett és kifejtenie kellett, hogy a természet mostoha viszonyai dacára, oly nagy eredményeket érjen el és városát hazánk egyik rovartanilag legjobban kikutatott helyévé avatta. Pillich Ferenc 1876 évi április hó 2-án született Szom­bathelyen, ahol atyja, idősebb Pillich Ferenc mint gyógy­szerész működött. Iskoláit, egy középiskolai év kivételével, amelyet a csehországi Bunzlau-ban töltött, Budapesten végezte. Atyja nyomdokában szintén a gyógyszerészi pályára lépett és oklevelét a budapesti egyetemen nyerte, majd atyjának simontornyai gyógy­szertárában dolgozott, amelyet atyja halála után 1902-ben átvett

Next

/
Thumbnails
Contents