Folia archeologica 1-2.

Lovas Elemér: Kelta leletek a győri kálváriái és újszállási temetőkből és rábatamásiböl

88 LOVAS: KELTA LELETEK GYŐRBŐL, ÚJSZÁLLÁSBÓL ÉS RÁBATAMÁSIBÓL KELTA LELETEK A GYŐRI KÁLVÁRIÁI ÉS ÚJSZÁLLÁSI TEMETŐKBŐL ÉS RÁBATAMÁSIBÓL Győr városának déli részén, a Kálvária-domb keleti és délkeleti oldalán már a mult század hetvenes éveiben kerültek elő kelta régiségek Hechtl Frigyes földjén. Ez a telek ma a Kálvária­A sötétkékszínű üveggyöngyök korongalakúak. Ám 1-5, középen 0'5 cm-es lyuk, V 07—0-8. A lábperecek egyikén a féltojás alakját mutató tagok H-a 7-6—8-1 közt változik, Sz 5—5-5, M 31 — 4-2 közt mutat eltéréseket. Az alsó peremen a bronzlemez 1. kép 1—4. Kelta leletek a győri kálváriái temetőből. Abb. 1, 1 — 4. Keltische Funde aus Győr—Kálvária. utca és Kert-utca Kálváriára néző saroktelke, a régi katonai épület szomszédságában. 1886-ban 2 1/ 2 méter mélységben kelta sírt találtak itt. A csontváz kelet-nyugati irányban feküdt. Nyakán hosszű bronzlánc, karjain gagát és üvegkarperec, lábszárain 3—3 féltojásból összetett bronz lábperec volt. A sírban még 2 kékszínű üveggyöngyszemet és egy tűzkövet is találtak. A tűzkő (1. kép 4) H 4, egyenesre vágott felső szélén Sz 2-7, V 0-7. Egyik oldalán teljesen lapos a felülete, a másikon 5 szilánk lehasításával domborodó úgy, hogy alsó, gömbölyű végén is, szélein is élt alkot egyenes-záródású felső szélét leszámítva. széle kissé befelé szélesedik lemezesen, mintha vissza volna hajtva az üreg felé. Két hosszanti oldaluk egyikén vízszintesen kiugró lapos nyelvecskét találunk H 1-3. A másik oldalon ezeknek a befogadására szolgáló nyílá­sok H 0-4. így tehát az egyes darabok egymásba fűzve voltak összeerősíthetők. Egyik darabon nagyobb, a másikon kisebb, durvaszövésű vászonruha maradványai rozsdásodtak a felületre (1. kép 3). A másik lábperec egyes darabjainak H-a 7-8—8-3 cm, M-a 3-8—4 cm közt váltakozik, Sz 5. Kivitelben az előbbiektől csak az összekapcsolásnál térnek el. Ezeknél a kis, függőleges­irányú nyelv téglalap alakot mutat, rajta lyuk látszik, míg a másik oldalon ezt egy szintén kiugró csöves rész fogadta be. A bronzlánc H-a 64-5. Egyes szemei oválisalakúak. A szemet alkotó vékony bronzlemezek Sz-e 0-1, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents